Várunk Budaörsön!

Pedagógiánk

A tanulás legyen öröm és élmény!

“Öröm, pozitív érzelmi hangoltság nélkül nincs hatékony tanulás.”

(Vekerdy Tamás idézi Freund Tamás agykutatót)

Szeretet, családi légkör

a biztosíték, hogy a gyerekek
nyitottak, felszabadultak, közlésre és
befogadásra egyaránt készek
legyenek.

Egyéni bánásmód

Hisszük, hogy minden gyerek képes fejlődni és tehetséges valamiben. Egyéni fejlesztéssel és tehetséggondozással segítünk, hogy mindenki rátaláljon a saját útjára.

Mindenkiből azt hozzuk ki, ami Ő!

Elfogadó közösség

Nálunk mindenki támogatja a
másikat. A tanárok egyenrangú félként
kezelik a diákokat. A gyerekek
örömmel, boldogan érkeznek az
iskolába!

Profi csapat

Tanáraink szigorú felvételi eljáráson, próba héten esnek át (még a diákok véleménye is számít), így az itt tanítók tényleg hozzánk
illenek. Csak a legjobbak jutnak be, akiket utána nagy becsben tartunk.

15 fős létszám, nyelvvizsga

Nálunk egy osztályba maximum 15 diák járhat, így a tananyag gyorsabb elsajátítása mellett sok idő jut a készségek fejlesztésére.
Minden osztály minden nap találkozik az angol
nyelvvel. Alsóban anyanyelvi környezetben, tankönyvek nélkül, sok eszközzel merülnek el a nyelvi fürdőben a gyerekek. Felsőben a beszédcentrikusságot megtartva, aktivitást serkentő, a beszélt nyelvre fókuszáló oktatás eredményeként nyolcadikban középfokú nyelvvizsgát tesznek tanulóink.

A jövő emberei

már más kompetenciákra szorulnak rá. A lexikális tudás helyett a kreativitás, probléma megoldási képesség, kooperációs készségek, önálló tanulás képessége, az önismeret, a kíváncsiság, vállalkozói szellem áll a fókuszban, ezért mi ezek fejlesztését állítjuk a középpontba. Különböző, változatos tanítási repertoárral haladunk a célunk felé; az élménypedagógia, projektoktatás, pozitív pszichológia, differenciálás, dráma pedagógia, kooperativ tanulás, tanulásmódszertan, művészetterápia módszereit használva.

Szeretet, családi légkör

a biztosíték, hogy a gyerekek
nyitottak, felszabadultak, közlésre és
befogadásra egyaránt készek
legyenek.

Egyéni bánásmód

Hisszük, hogy minden gyerek képes fejlődni és tehetséges valamiben. Egyéni fejlesztéssel és tehetséggondozással segítünk, hogy mindenki rátaláljon a saját útjára.

Mindenkiből azt hozzuk ki, ami Ő!

Elfogadó közösség

Nálunk mindenki támogatja a
másikat. A tanárok egyenrangú félként
kezelik a diákokat. A gyerekek
örömmel, boldogan érkeznek az
iskolába!

Profi csapat

Tanáraink szigorú felvételi eljáráson, próba héten esnek át (még a diákok véleménye is számít), így az itt tanítók tényleg hozzánk
illenek. Csak a legjobbak jutnak be, akiket utána nagy becsben tartunk.

15 fős létszám, nyelvvizsga

Nálunk egy osztályba maximum 15 diák járhat, így a tananyag gyorsabb elsajátítása mellett sok idő jut a készségek fejlesztésére.
Minden osztály minden nap találkozik az angol nyelvvel. Alsóban anyanyelvi környezetben, tankönyvek nélkül, sok eszközzel merülnek el a nyelvi fürdőben a gyerekek. Felsőben a beszédcentrikusságot megtartva, aktivitást serkentő, a beszélt nyelvre fókuszáló oktatás eredményeként nyolcadikban középfokú nyelvvizsgát tesznek tanulóink.

A jövő emberei

már más kompetenciákra szorulnak rá. A lexikális tudás helyett a kreativitás, probléma megoldási képesség, kooperációs készségek, önálló tanulás képessége, az önismeret, a kíváncsiság, vállalkozói szellem áll a fókuszban, ezért mi ezek fejlesztését állítjuk a középpontba. Különböző, változatos tanítási repertoárral haladunk a célunk felé; az élménypedagógia, projektoktatás, pozitív pszichológia, differenciálás, dráma pedagógia, kooperativ tanulás, tanulásmódszertan, művészetterápia módszereit használva.

Rólunk

Rövid történetünk

A Mátrix Oktatási Központ 21 éve foglalkozik felnőtt képzéssel, majd sikeres szakközépiskolát indítottak. Az igény egyre nagyobb lett a jó általános iskolai taníttatásra is. Először a tanulócsoportok sikeres működése keltette fel az alapítók fantáziáját, de látták ezeknek a jogi nehézségeit. Végül a normál tantervű magán általános iskola mellett döntöttek, és a tanulócsoportok módszereit vitték be ide.

Napunk

Napirendünk

Fontos, hogy nálunk nincs ki és becsengetés, a tanárok alkalmazkodhatnak a diákok aktuális állapotához, ha fáradtak pihennek vagy kimennek a levegőre, ha nagyon belemerülnek egy témába meghosszabbítják, összevonják az órákat.
Délutánonként szakkörökön vehetnek részt a gyerekek, de akinek iskolán kívüli elfoglaltsága van az szülői engedéllyel elmehet. A szakköröket az igényekhez alakítjuk, így azok változhatnak. Jelenleg tudós klub, rajz/kézműves foglalkozás, jóga indul.

Nem telhet el nap családias beszélgetés és angolozás nélkül.

 

Alsós napirend

7.30-tól lehet érkezni
8.30-ig beszélgető kör
8.30-11.00 tanulási blokk
(tízórai és igény szerinti szünetekkel)
11.00-12.30 játék a parkban és ebéd
12.30-14.00 tanulási blokk (kreatív)
14.00-16.00 szakkörök, hazamenetel

Felsős napirend

7.30-tól érkezés
8.30-9.10 angol
9.20-11.30 órák szaktanárokkal
11.30-12.45 játék a parkban és ebéd
12.45-14.30 órák szaktanárokkal
14.30-16.00 szakkörök, sport (lovaglás,
korcsolya) hazamenetel

Pedagógusaink

Akik nélkül nem lenne ennyire szuper a suli

Józanné Sipos Etelka

Józanné Sipos Etelka

alapító igazgató

Már kis gyermekkorban is arra vágytam, hogy majd egyszer gyerekek között dolgozzam, taníthassam Őket és megmutassam nekik, mennyi mindent rejt a világ. Ezért nem is volt kérdés, hogy tanári pályára lépek. Miután megszereztem a matematika-rajz tanári diplomát, elkezdtem dolgozni volt iskolámban, Kunszentmiklóson. 5-8. osztályosokat tanítottam nagy erőbedobással és lelkesedéssel.
Később elvégeztem az ELTE-n a számítástechnika szakot, ugyanis mérhetetlenül nagy tanulási igény mutatkozott az informatika világára. Annyira jól sikerült a képzés a gyerekek körében, hogy a felnőtteket is elkezdtem oktatni és később a helyi szakközépiskolába is áthívtak tanítani.
Majd elkezdtük a felnőtteket oktatni, amivel addig jutottunk, hogy már átlagosan 3000 fő körül van az OKJ szakmát szerző tanulóink száma évente. Több mint 50 tanárunk oktatja őket. 2003-ban létrehoztunk egy alapítványt is, mivel folyamatosan előttem volt továbbra is
feladatként, hogy a gyerekekkel van teendőm. 2004-ben meg is kezdte működését alapítványi iskolánk, a Szent Imre Szakképző Iskola Kunszentmiklóson. Igyekeztem gyerekszerető, jó szakemberekre rábízni osztályainkat.
Nem a lexikális tudás a fő cél, hisz azt  illanatok alatt előkeresik mobiljukon. Hanem az egyéb képességeket, készségeket és az emberséget, az élethez való viszonyt tereljük jó mederbe. Mindezt vidáman, örömmel, mégis kötelességtudattal társítva, családias
környezetben. Szakközépiskolánkat bővítettük általános iskolával Kecskeméten és Budapesten. 2019-ben mindkét helyszínen elindultak első osztályaink. Majd 2020 szeptemberében Budaörsön is megkezdjük a tanítást.
Nagy örömmel indulunk neki csapatunkkal ennek a nem egyszerű feladatnak, folyamatosan alakítjuk módszereinket a diákok igényeihez igazodva. Bízunk abban, mindenki legnagyobb megelégedésére működnek magán általános iskoláink, mert Nálunk tényleg a gyermek az első.

Gonda Viktória

Gonda Viktória

tanító, első osztály

„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyerekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.” – Eötvös József

Gyerekkorom óta tanító szerettem volna lenni. Sok évig tanítottam hagyományos általános iskolában. Ezután egy magánóvodában helyezkedtem el, ahol iskola-előkészítéssel foglalkoztam.
Több éve szívügyem az óvoda és az iskola közti szakadékot kisebbíteni a zökkenőmentes iskolakezdés érdekében.
Pedagógusként fontos számomra a hagyományos értékrend, a stresszmentes légkör, az egyénre szabott figyelem és az élményalapú tanítás.
Nagyon izgalmas számomra tanítóként egy új, 21. századi iskola létrejötténél jelen lenni, és a leendő elsősökkel együtt megteremteni a budaörsi Mátrixsuli alapjait.

Baráth Sarolta

Baráth Sarolta

tagintézmény vezető, pedagógiai vezető

Régi gyerekkori álmom volt egy békés, vidám diákközpontú iskola megteremtése, így szívügyemnek tekintem a Mátrix iskola sorsát. Anyaként és közel 25 éve több diplomás tanárként dolgozó szakemberként nap mint nap szembesülök azzal a ténnyel, hogy mennyire fontos a gyermekek személyiségét kibontatkoztató, segítő, támogató környezet megteremtése, ahol egyéni képességeik és érdeklődésük, tempójuk alapján haladhatnak.
Nyelvtanárként fontosnak tartom a korai és játékos, mindennapos nyelvtanulást, amely segíti diákjaink későbbi boldogulását. Azon dolgozom, hogy a Mátrix suli egy védett kis vidám sziget legyen, ahol minden diákunk megélheti a békés, nyugodt gyermekkort. Arra
törekszem, hogy minden kisdiákunk úgy bánjon a másikkal, ahogy szeretné, hogy vele bánjanak.

Bukovitsné Szunyogh Anikó

Bukovitsné Szunyogh Anikó

angol tanár

Angol egyetemi diplomával és rajz szakos főiskolai diplomával rendelkezem. Három gyerekes anyuka vagyok, lányaim felső tagozatosak. Naponta szembesülök férjemmel azzal, mennyire fontos szülőként gyermekeink mellett állni, biztos érzelmi és kiegyensúlyozott lelki hátteret biztosítani nekik.
Lányaim születése előtt napköziben dolgoztam, illetve helyettes rajztanár voltam. Később gimnáziumban is tanítottam angolt, 3 éve pedig Budaörsön nyelviskolában tanítok felnőtteket, illetve gyerekeket.
Gyerekekkel azért szeretek nagyon foglalkozni, mert ösztönösek, őszinték és játékosak.
Sokat szeretnék énekelni-játszani a kicsikkel angolul. A nagyobbakkal pedig fokozatosan a teljesen angol nyelvű órákat fogom megvalósítani. Úgy gondolom, hogy pedagógiai sikerem titka az alapos szakmai felkészülésen túl abban rejlik, hogy mindent dicsérettel, jutalmazással, jó hangulat megteremtésével érek el. 
Mottóm: 
“Szóval, mit jelent az, hogy ‘megszelídíteni’?
-Ez olyasvalami, amit már teljesen elfelejtettek – válaszolta a róka.
-Azt jelenti: ‘kapcsolatot teremteni’.”
(Antoine de Saint-Exupéry)
Bukusné Tóth Lívia

Bukusné Tóth Lívia

alsós tanító

Magyar történelem szakos tanár vagyok, 28 éve tanítok, még mindig nagyon lelkesen. A legfontosabb számomra, hogy boldog gyerekeket és felnőtteket (kollégákat) lássak magam körül, mert meggyőződésem, hogy így fantasztikus dolgokra vagyunk képesek együtt. Ez nemcsak meggyőződés, hanem tapasztalat is! 😊 A szeretetet, egymás elfogadását szintén alapvető értéknek tekintem. A tanítás céljának a körülöttünk lévő világ működésének megértését tartom, nemcsak a természeti jelenségekre gondolva, hanem az emberi kapcsolatokra is. Az érzelmek befogadása és kimutatása egy támogató közegben elengedhetetlen. A mai, modern világban nyitottnak kell lennünk, személyes példamutatással ösztönzöm a gyerekeket erre, rendkívül sokat tanulok tőlük. Kedvenceim a projektek, digitális tananyagok, rejtvények és a mozgásos feladatok. Szeretem jókedvvel, a kacagással és humorral fűszerezni az óráimat.

Iskolánkról

Elérhetőségeink

Információ, kapcsolat

Intézmény neve: MátrixSuli Budaörs Általános Iskola

Címe: Budaörs, Komáromi utca 16. bejárat a Lévai utcából

Email: info@matrixsuli.hu

Telefon: Vér Soma +36-70-7702256

Van-e speciális pedagógiai módszer, melyhez az iskola ragaszkodik?

Abban hiszünk, hogy nincs legjobb módszer, hanem létezik az a gyermek, aki számára nekünk (szülőknek és tanítóknak együtt, közösen) kell megtalálnunk az életkori sajátosságainak, fejlettségének, képességeinek, és a teherbírásának leginkább megfelelőt. Tanáraink módszertani szabadsága pedig lehetővé teszi a személyre szabott módszerek alkalmazását.

Hogyan tevődik össze az iskola napirendje?

Minden hétköznap, 7:30-tól érkeznek a gyerekek, beszélgető körrel kezdenek, 8.30-tól tanulási idő van, az alsósoknak az osztálytanítójukkal, a felsősöknek szaktanárokkal.

A tanulási idő végéig kérjük, hogy legyenek bent a gyerekek, utána a szülő szabad döntése meddig marad, milyen programon vesz részt gyermeke. Általában mindenki maradni akar, mert jók a szakkörök, szeretnek együtt lenni, és sok az állandó jellegű külső program is (korcsolya, lovaglás, úszás). Vannak délutános pedagóusaink is, így a felügyelet 17 óráig biztosított.

Milyen csoportokban tanulnak a gyerekek? Hány fős osztályban?

Tanulóink max 15 fős osztályokba járnak. Minden osztályunk elindult, így nincs összevont csoport, de van átjárhatóság, azaz egy szuper ötödikes matekos látogathatja a hatodikosok óráit.

Tud-e olyan gyermek csatlakozni a csoportba, aki év közben szeretne iskolát váltani?

Igen, iskolánk ilyen szempontból átjárható és az év folyamán is fogadjuk a diákokat.
Az évközben csatlakozó diákoknak próbahéten kell résztvenniük.

Az iskola utáni időben, elvárás-e a tananyaggal való foglalkozás, házi feladat írása?

Az a gyermek, aki az egész napot az intézményben tölti, nem visz haza házi feladatot. A nálunk oktató szakemberek a legjobb tudásuk szerint adják át a tananyagot, abban az órakeretben, ami a lehetőségükre áll, ebben a kis osztálylétszám is a segítségünkre van.

Van-e lehetőség nyelvet tanulni az iskolában?

Minden nap találkoznak az angol nyelvvel. A kicsik még csak “fürdőznek” benne, a nagyok már elmélyülnek. 8. év végére mindenki nyelvvizsgát tesz. Célunk, hogy sok különböző eszközzel, beszéd centrikusan, aktivitást serkentően, a mai beszélt nyelvet sajátítsák el diákjaink.

A digitális eszközök használata mennyire hangsúlyos?

A távoktatás még inkább rámutatott mennyire fontos a digitális eszközök használata, a programok ismerete. Iskolánkban folyamatosan jelen vannak a digitális eszközök, a tanmenetnek megfelelően használjuk őket, a diákok megtanulják a prezentáció készítést, az internet használatot, különböző programok ismeretét.

SNI gyerekeket fogad-e az iskola?

Csak bizonyos százalékban, amennyiben gyermeke SNI besorolással rendelkezik vegye fel velünk személyesen a kapcsolatot.

Milyen sportolási lehetőségek érhetőek el az iskolában?

A mozgás napi szinten jelen van a gyermekek életében, az első években külön figyelmet kap a fejlesztő jellegű mozgás. A nagymozgástól a finommozgásig, mondókás-énekes tevékenységeket végeznek a tanulók, majd a későbbiekben fokozatosan bekapcsolódnak a nehezebb mozgássorok.
Iskolánk támogatja az egyesületben sportolókat, a délutáni időszakban ezt rugalmasan kezeljük.
A sportolási lehetőségek iránti kínálatot igyekszünk fokozatosan a szülői igényeknek is megfelelően bővíteni.
Jelenleg korcsolya, lovaglás és úszás van.

Meg lehet-e ismerni a pedagógusokat a felvételi előtt?
Nyitott iskolaként minden érdeklődőt szeretettel várunk. A szülők beülhetnek egy-egy tanórára is, hogy lássák hogyan is megy
nálunk a tanítás. Időpont egyeztetés szükséges.

 

Milyen feltételei vannak a sikeres felvételinek?
Fontos, hogy a gyermek be tudjon illeszkedni az osztályközösségbe, jó csoportdinamika alakuljon ki. Ezért tartunk személyes  elbeszélgetést és próbahetet is. Így az új diák is látja, hogy szívesen jönne-e hozzánk.

 

A későbbiekben folytathatja-e a gyermek középiskolai tanulmányait állami iskolában?
Természetesen, államilag elismert iskola vagyunk. A kötelező tananyag mellett azon igyekszünk, hogy együttműködő, kreatív gondolkodásmódú, sikerorientált, boldog személyiségek lépjenek ki iskolánk kapujából, akik a későbbi társadalmi életben is megállják a helyüket.
Tovább tanulásban, pályaorientációban mindenkinek egyénileg segítünk. Tervezzük gimnáziumi (technikum) osztályok indítását is, így a gyerekek érettségiig nálunk tudnak tanulni.

 

A nyári szünet ideje alatt vannak-e foglalkozások?
A tanév a rendeletben szabályozott állami tanévvel egyenlő hosszúságú. A tanulók a nyarat otthon töltik. Táborok szervezésével segítünk a szülőknek a nyári szünidőben.

 

Jelentkezés

A jelentkezés menete

A MátrixSuli (Szent Imre Szakközépiskola és Általános Iskola) az ország egész területéről fogad diákokat, az év bármely napján van lehetőség beiratkozásra, átiratkozásra a szabad férőhelyek függvényében.

Felvételi eljárásunk többlépcsős, fontos, hogy az osztály csoportdinamikájába beilljen az új gyermek, és hogy a szülők elvárásai és az iskola pedagógiai programja összhangban legyen.

  • Kérjük a szülőket, hogy írjanak egy 1 oldalas jellemzést gyermekükről.
  • Emailben küldünk egy kérdőívet a gyermekkel kapcsolatban. Kérjük, hogy töltsék ki és emailben küldjék vissza.
  • Személyes találkozóra hívjuk a szülőket és a gyermeket, ahol a gyermeket egy pedagógus, vagy fejlesztő pedagógus elviszi és körbevezeti az iskolában, miközben a szülőkkel az iskola vezetősége beszélget.
  • Egy-, indokolt esetben kéthetes próbaidőre hívjuk a gyermeket a Mátrixsuliba.
  • A próbahét után a szülőkkel közösen megbeszéljük a gyermek felvételét.
  • Sikeres beiratkozást követően a MátrixSuli szerződést köt a szülőkkel.

Leendő elsősöknél nincs próbaidő. Elsőseink csipegető foglalkozásokon tudnak ismerkedni a tanítókkal.

Minden érdeklődőt szívesen várunk személyes találkozóra, ahol körbevezetjük iskolánkban.

Jelentkezéshez a következő e-mail címen vegyék fel velünk a kapcsolatot: info@matrixsuli.hu vagy töltsék ki az űrlapot!

Írják meg, melyik iskolánk, melyik osztálya iránt érdeklődik, és írja meg telefonszámát, hogy felvehessük Önökkel a kapcsolatot!

Fizetendő hozzájárulás mértéke a 2020/2021-es tanévre:

Havi fizetés esetén (12 hónapon át) 110.000 Ft/hó

6 hónap előre fizetése esetén 27.500 Ft kedvezmény a teljes összegből

12 hónap előre fizetése esetén 36.500 Ft kedvezmény a teljes összegből

Testvér kedvezménnyel 95.000 Ft/hó

A hozzájárulás fedezi épületeink fenntartási és fejlesztési költségeit, pedagógusaink és egyéb munkatársaink fizetését, a napi nyelvórákat, műhelyfoglalkozásokat, szakköröket, tankönyvek árát, iskolai egyenpolót…

Nem tartalmazza az étkezések és egyes kirándulások önköltségi árát.

6 + 8 =