Családias magán iskoláinkban élmény a tanulás

Családias környezetben, Kecskemét kertvárosi részén várjuk 1-8. osztályos diákjainkat.

Kecskemét, László Károly utca 16.

E-mail: info@matrixsuli.hu
Tel.: Vér Soma 70/7702256

Dél-Pesten, Wekerle telep impozáns épületében okosítjuk 1-8. osztályos tanulóinkat.

Budapest, XIX. kerület Kós Károly tér 4.

E-mail: matrixsulibudapest@gmail.com
Tel.: Kalán Anita 70/7797407

Legújabb átalános iskolánk Budaörsön várja tanulóit

Budaörs, Komáromi utca 16. bejárat a Lévai utcából

E-mail: info@matrixsuli.hu
Tel.: Vér Soma 70/7702256

Pedagógiánk

A tanulás legyen öröm és élmény!

“Öröm, pozitív érzelmi hangoltság nélkül nincs hatékony tanulás.”

(Vekerdy Tamás idézi Freund Tamás agykutatót)

Szeretet, családi légkör

a biztosíték, hogy a gyerekek
nyitottak, felszabadultak, közlésre és
befogadásra egyaránt készek
legyenek.

Egyéni bánásmód

Hisszük, hogy minden gyerek képes fejlődni és tehetséges valamiben. Egyéni fejlesztéssel és tehetséggondozással segítünk, hogy mindenki rátaláljon a saját útjára.

Mindenkiből azt hozzuk ki, ami Ő!

Elfogadó közösség

Nálunk mindenki támogatja a
másikat. A tanárok egyenrangú félként
kezelik a diákokat. A gyerekek
örömmel, boldogan érkeznek az
iskolába!

Profi csapat

Tanáraink szigorú felvételi eljáráson, próba héten esnek át (még a diákok véleménye is számít), így az itt tanítók tényleg hozzánk
illenek. Csak a legjobbak jutnak be, akiket utána nagy becsben tartunk.

15 fős létszám, nyelvvizsga

Nálunk egy osztályba maximum 15 diák járhat, így a tananyag gyorsabb elsajátítása mellett sok idő jut a készségek fejlesztésére.
Minden osztály minden nap találkozik az angol
nyelvvel. Alsóban anyanyelvi környezetben, tankönyvek nélkül, sok eszközzel merülnek el a nyelvi fürdőben a gyerekek. Felsőben a beszédcentrikusságot megtartva, aktivitást serkentő, a beszélt nyelvre fókuszáló oktatás eredményeként nyolcadikban középfokú nyelvvizsgát tesznek tanulóink.

A jövő emberei

már más kompetenciákra szorulnak rá. A lexikális tudás helyett a kreativitás, probléma megoldási képesség, kooperációs készségek, önálló tanulás képessége, az önismeret, a kíváncsiság, vállalkozói szellem áll a fókuszban, ezért mi ezek fejlesztését állítjuk a középpontba. Különböző, változatos tanítási repertoárral haladunk a célunk felé; az élménypedagógia, projektoktatás, pozitív pszichológia, differenciálás, dráma pedagógia, kooperativ tanulás, tanulásmódszertan, művészetterápia módszereit használva.

Szeretet, családi légkör

a biztosíték, hogy a gyerekek
nyitottak, felszabadultak, közlésre és
befogadásra egyaránt készek
legyenek.

Egyéni bánásmód

Hisszük, hogy minden gyerek képes fejlődni és tehetséges valamiben. Egyéni fejlesztéssel és tehetséggondozással segítünk, hogy mindenki rátaláljon a saját útjára.

Mindenkiből azt hozzuk ki, ami Ő!

Elfogadó közösség

Nálunk mindenki támogatja a
másikat. A tanárok egyenrangú félként
kezelik a diákokat. A gyerekek
örömmel, boldogan érkeznek az
iskolába!

Profi csapat

Tanáraink szigorú felvételi eljáráson, próba héten esnek át (még a diákok véleménye is számít), így az itt tanítók tényleg hozzánk
illenek. Csak a legjobbak jutnak be, akiket utána nagy becsben tartunk.

15 fős létszám, nyelvvizsga

Nálunk egy osztályba maximum 15 diák járhat, így a tananyag gyorsabb elsajátítása mellett sok idő jut a készségek fejlesztésére.
Minden osztály minden nap találkozik az angol
nyelvvel. Alsóban anyanyelvi környezetben, tankönyvek nélkül, sok eszközzel merülnek el a nyelvi fürdőben a gyerekek. Felsőben a beszédcentrikusságot megtartva, aktivitást serkentő, a beszélt nyelvre fókuszáló oktatás eredményeként nyolcadikban középfokú nyelvvizsgát tesznek tanulóink.

A jövő emberei

már más kompetenciákra szorulnak rá. A lexikális tudás helyett a kreativitás, probléma megoldási képesség, kooperációs készségek, önálló tanulás képessége, az önismeret, a kíváncsiság, vállalkozói szellem áll a fókuszban, ezért mi ezek fejlesztését állítjuk a középpontba. Különböző, változatos tanítási repertoárral haladunk a célunk felé; az élménypedagógia, projektoktatás, pozitív pszichológia, differenciálás, dráma pedagógia, kooperativ tanulás, tanulásmódszertan, művészetterápia módszereit használva.

Rólunk mondták

Szülők és tanulóink visszajelzései

“Azért szeretek idejárni, mert itt senki sem bánt. Minden tanár megértő és segítőkész.”
T.K.

“A másik suliban nem magyarázták el a tananyagot, csak lediktálták a füzetbe és másnapra meg kellett némelyiket tanulni. Ez itt nem így van.”
Sz.R.

“Eddig azt hittem minden tanóra unalma. Itt tényleg érdekesek az órák, végülis nem is rossz iskolába járni.”
B.L.

Iskolánkról

Információk

Az alábbi videókban iskolánk intézményvezetője, Józanné Sipos Etelka és a nálunk tanuló gyerekek beszéltek a Budapesten, Budaörsön és Kecskeméten is működő általános iskoláinkról.

Információ, kapcsolat

Intézmény neve: Szent Imre Általános Iskola (OM200545)

Intézmény vezető: Józanné Sipos Etelka

Email: info@matrixsuli.hu

Telefon: 06-70-770-2256

Van-e speciális pedagógiai módszer, melyhez az iskola ragaszkodik?
Abban hiszünk, hogy nincs legjobb módszer, hanem létezik az a gyermek, aki számára nekünk (szülőknek és tanítóknak együtt, közösen) kell megtalálnunk az életkori sajátosságainak, fejlettségének, képességeinek, és a teherbírásának leginkább megfelelőt. Tanáraink módszertani szabadsága pedig lehetővé teszi a személyre szabott módszerek alkalmazását.
Hogyan tevődik össze az iskola napirendje?

Minden hétköznap, 7:30-tól érkeznek a gyerekek, beszélgető körrel kezdenek, 8.30-tól tanulási idő van, az alsósoknak az osztálytanítójukkal, a felsősöknek szaktanárokkal.

A tanulási idő végéig kérjük, hogy legyenek bent a gyerekek, utána a szülő szabad döntése meddig marad, milyen programon vesz részt gyermeke. Általában mindenki maradni akar, mert jók a szakkörök, szeretnek együtt lenni, és sok az állandó jellegű külső program is (korcsolya, lovaglás, úszás). Vannak délutános pedagóusaink is, így a felügyelet 17 óráig biztosított.

Milyen csoportokban tanulnak a gyerekek? Hány fős osztályban?
Tanulóink max 15 fős osztályokba járnak. Minden osztályunk elindult, így nincs összevont csoport, de van átjárhatóság, azaz egy szuper ötödikes matekos látogathatja a hatodikosok óráit.
Tud-e olyan gyermek csatlakozni a csoportba, aki év közben szeretne iskolát váltani?
Igen, iskolánk ilyen szempontból átjárható és az év folyamán is fogadjuk a diákokat.
Az évközben csatlakozó diákoknak próbahéten kell résztvenniük.
Az iskola utáni időben, elvárás-e a tananyaggal való foglalkozás, házi feladat írása?
Az a gyermek, aki az egész napot az intézményben tölti, nem visz haza házi feladatot. A nálunk oktató szakemberek a legjobb tudásuk szerint adják át a tananyagot, abban az órakeretben, ami a lehetőségükre áll, ebben a kis osztálylétszám is a segítségünkre van.
Van-e lehetőség nyelvet tanulni az iskolában?
Minden nap találkoznak az angol nyelvvel. A kicsik még csak “fürdőznek” benne, a nagyok már elmélyülnek. 8. év végére mindenki nyelvvizsgát tesz. Célunk, hogy sok különböző eszközzel, beszéd centrikusan, aktivitást serkentően, a mai beszélt nyelvet sajátítsák el diákjaink.
A digitális eszközök használata mennyire hangsúlyos?
A távoktatás még inkább rámutatott mennyire fontos a digitális eszközök használata, a programok ismerete. Iskolánkban folyamatosan jelen vannak a digitális eszközök, a tanmenetnek megfelelően használjuk őket, a diákok megtanulják a prezentáció készítést, az internet használatot, különböző programok ismeretét.
SNI gyerekeket fogad-e az iskola?
Csak bizonyos százalékban, amennyiben gyermeke SNI besorolással rendelkezik vegye fel velünk személyesen a kapcsolatot.
Milyen sportolási lehetőségek érhetőek el az iskolában?
A mozgás napi szinten jelen van a gyermekek életében, az első években külön figyelmet kap a fejlesztő jellegű mozgás. A nagymozgástól a finommozgásig, mondókás-énekes tevékenységeket végeznek a tanulók, majd a későbbiekben fokozatosan bekapcsolódnak a nehezebb mozgássorok.
Iskolánk támogatja az egyesületben sportolókat, a délutáni időszakban ezt rugalmasan kezeljük.
A sportolási lehetőségek iránti kínálatot igyekszünk fokozatosan a szülői igényeknek is megfelelően bővíteni.
Jelenleg korcsolya, lovaglás, úszás és terveink szerint falmászás lesz.
Meg lehet-e ismerni a pedagógusokat a felvételi előtt?
Nyitott iskolaként minden érdeklődőt szeretettel várunk. A szülők beülhetnek egy-egy tanórára is, hogy lássák hogyan is megy
nálunk a tanítás. Időpont egyeztetés szükséges.

 

Milyen feltételei vannak a sikeres felvételinek?
Fontos, hogy a gyermek be tudjon illeszkedni az osztályközösségbe, jó csoportdinamika alakuljon ki. Ezért tartunk személyes  elbeszélgetést és próbahetet is. Így az új diák is látja, hogy szívesen jönne-e hozzánk.

 

A későbbiekben folytathatja-e a gyermek középiskolai tanulmányait állami iskolában?
Természetesen, államilag elismert iskola vagyunk. A kötelező tananyag mellett azon igyekszünk, hogy együttműködő, kreatív gondolkodásmódú, sikerorientált, boldog személyiségek lépjenek ki iskolánk kapujából, akik a későbbi társadalmi életben is megállják a helyüket.
Tovább tanulásban, pályaorientációban mindenkinek egyénileg segítünk. Tervezzük gimnáziumi (technikum) osztályok indítását is, így a gyerekek érettségiig nálunk tudnak tanulni.

 

A nyári szünet ideje alatt vannak-e foglalkozások?
A tanév a rendeletben szabályozott állami tanévvel egyenlő hosszúságú. A tanulók a nyarat otthon töltik. Táborok szervezésével segítünk a szülőknek a nyári szünidőben.

 

Józanné Sipos Etelka

Józanné Sipos Etelka

alapító igazgató

Már kis gyermekkorban is arra vágytam, hogy majd egyszer gyerekek között dolgozzam, taníthassam Őket és megmutassam nekik, mennyi mindent rejt a világ. Ezért nem is volt kérdés, hogy tanári pályára lépek. Miután megszereztem a matematika-rajz tanári diplomát, elkezdtem dolgozni volt iskolámban, Kunszentmiklóson. 5-8. osztályosokat tanítottam nagy erőbedobással és lelkesedéssel.
Később elvégeztem az ELTE-n a számítástechnika szakot, ugyanis mérhetetlenül nagy tanulási igény mutatkozott az informatika világára. Annyira jól sikerült a képzés a gyerekek körében, hogy a felnőtteket is elkezdtem oktatni és később a helyi szakközépiskolába is áthívtak tanítani.

Majd elkezdtük a felnőtteket oktatni, amivel addig jutottunk, hogy már átlagosan 3000 fő körül van az OKJ szakmát szerző tanulóink száma évente. Több mint 50 tanárunk oktatja őket. 2003-ban létrehoztunk egy alapítványt is, mivel folyamatosan előttem volt továbbra is
feladatként, hogy a gyerekekkel van teendőm. 2004-ben meg is kezdte működését alapítványi iskolánk, a Szent Imre Szakképző Iskola Kunszentmiklóson. Igyekeztem gyerekszerető, jó szakemberekre rábízni osztályainkat.
Nem a lexikális tudás a fő cél, hisz azt  illanatok alatt előkeresik mobiljukon. Hanem az egyéb képességeket, készségeket és az emberséget, az élethez való viszonyt tereljük jó mederbe. Mindezt vidáman, örömmel, mégis kötelességtudattal társítva, családias
környezetben. Szakközépiskolánkat bővítettük általános iskolával Kecskeméten és Budapesten. 2019-ben mindkét helyszínen elindultak első osztályaink. Majd 2020 szeptemberében Budaörsön is megkezdjük a tanítást.
Nagy örömmel indulunk neki csapatunkkal ennek a nem egyszerű feladatnak, folyamatosan alakítjuk módszereinket a diákok igényeihez igazodva. Bízunk abban, mindenki legnagyobb megelégedésére működnek magán általános iskoláink, mert Nálunk tényleg a gyermek az első.

Jelentkezés

A jelentkezés menete

A MátrixSuli (Szent Imre Általános Iskola) az ország egész területéről fogad diákokat, az év során folyamatos lehetőség van beiratkozásra, átjelentkezésre a szabad férőhelyek függvényében.

 

Felvételi eljárásunk többlépcsős, fontos szempontunk, hogy az osztály csoportdinamikája, közössége, egysége az új tanuló által gazdagodjon, valamint a szülő elvárásai, értékrendje és az iskola pedagógiai programja összhangban legyen.

 

  1. Jelentkezéshez / érdeklődéshez kérjük, töltsék ki az iskola oldalán lévő jelentkezési űrlapot. Az űrlap kitöltése a kapcsolatfelvételére szolgál, nem jár kötelezettséggel.
  2. Ezt követően iskolatitkárunk felveszi Önökkel a kapcsolatot. Jelentkezési eljárásunk díja 15.000 Ft, amit a Titkárságon személyesen vagy banki átutalással tudnak rendezni.
  3. Amennyiben az utalás megtörténik, az átutalásról szóló bizonylatot az iskolatitkár e-mail címére kérjük továbbítani. Ezután a felvételi eljárásban illetékes pedagógus kollégánk telefonon felveszi Önökkel a kapcsolatot időpont egyeztetés céljából.
  4. Online találkozóra kerül sor az egyeztetett időpontban (zoom felületen keresztül), amely egy játékos ismerkedés, beszélgetés lehetőségét nyújtja.
  5. Ezt követően e-mailben tájékoztatjuk a családot az átjelentkezés további menetéről, mely jelenléti tanításon való részvételt jelent, majd a minimum 3 próbanap után sor kerülhet a tanuló végleges átjelentkezésére, amennyiben a próbanapok tapasztalatai alapján a tantestület és a vezetőség egyhangúlag úgy dönt.
  6. Sikeres felvételit követően a MátrixSuli Oktatási megállapodást köt a szülőkkel, valamint egyszeri belépési díj megfizetésére kerül sor, amelynek összege:
  • dec. 31-ig az iskola havi alapítványi hozzájárulási díjának 50%-a.
  • január 01-től az iskola havi alapítványi hozzájárulásának teljes díja.

 

Leendő elsősöknél nincs próbaidő. Elsőseink iskolakopogtató foglalkozásokon tudnak ismerkedni iskolánkkal, tanítóinkkal.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MátrixSuli, ahol élmény a tanulás!

Leendő elsősöknél nincs próbaidő. Elsőseink csipegető foglalkozásokon tudnak ismerkedni a tanítókkal.

Minden érdeklődőt szívesen várunk személyes találkozóra, ahol körbevezetjük iskolánkban.

Jelentkezéshez / érdeklődéshez kérjük, töltsék ki az iskola oldalán lévő jelentkezési űrlapot. Az űrlap kitöltése a kapcsolatfelvételére szolgál, nem jár kötelezettséggel.

MátrixSuli Budapest (Wekerle) jelentkezési űrlap

MátrixSuli Budaörs jelentkezési űrlap

MátrixSuli Kecskemét jelentkezési űrlap

Alapítványi hozzájárulás

A hozzájárulás mértéke iskolánként változó, az összegekről az iskoláink weboldaláról (MátrixSuli Budapest, MátrixSuli Budaörs, MátrixSuli Kecskemét) tájékozódhat.