SÖtét-világos kék színátmenetes kép, benne mosolygó, kezükkel szívecskét formázó kislányok, körülötte Örömteli iskolás évek, egész évben folyamatosan várjuk az átjelentkező diákokat, alatta a MátrixSuli logója és MátrixSuli Általános Iskola felirat.
Zöld rajzolt emberek, körülöttük színes levelekkel, alatta MátrixSuli sárga-zöld betűkkel.

Nyári tájékoztató


Jöjjön el nyári tájékoztatónkra és az új tanév első két hónapját ingyenesen kipróbálhatja gyermeke!

Időpontok:

  • Budapest: Augusztus 22. 16 óra
  • Budaörs: Augusztus 25. 16 óra
  • Kecskemét: Augusztus 11. 16 óra

Jelentkezzen be telefonon ide kattintva: +36 70 770 2256 vagy +36 70 775 2848

Családias környezetben, Kecskemét kertvárosi részén várjuk 1-8. osztályos diákjainkat.

Kecskemét, László Károly utca 16.

E-mail: versoma@matrixoktatas.hu
Tel.: Vér Soma 70/7702256

Dél-Pesten, Wekerle telep impozáns épületében okosítjuk 1-8. osztályos tanulóinkat.

Budapest, XIX. kerület Kós Károly tér 4.

E-mail: versoma@matrixoktatas.hu
Tel.: Vér Soma 70/7702256

Legújabb általános iskolánk Budaörsön várja tanulóit

Budaörs, Komáromi utca 16. bejárat a Lévai utcából

E-mail: versoma@matrixoktatas.hu
Tel.: Vér Soma 70/7702256

Pedagógiánk

A tanulás legyen öröm és élmény!

“Öröm, pozitív érzelmi hangoltság nélkül nincs hatékony tanulás.”

(Vekerdy Tamás idézi Freund Tamás agykutatót)

Szeretet, családi légkör

a biztosíték arra, hogy a gyerekek
nyitottak, felszabadultak, közlésre és
befogadásra egyaránt készek
legyenek.

Egyéni bánásmód

Hisszük, hogy minden gyermek képes fejlődni és tehetséges valamiben.
Egyéni fejlesztéssel és tehetséggondozással segítünk, hogy minden diákunk rátaláljon a saját útjára.

Elfogadó közösség

Iskolánk támogató szemléletmódú.
A tanárok-diákok szeretetteljes,
bizalmi légkörben töltik a mindennapjaikat,
a gyerekek örömmel, boldogan
érkeznek az iskolába!

Profi csapat

Tanáraink, diákjaink a jelentkezést követően többfordulós felvételi eljáráson, majd próbanapokon vesznek részt, ezután válnak a MátrixSuli közösség tagjává.

OSZTÁLYlétszám, nyelvvizsga

Osztályainkba maximum 15 kisdiák jár,
így a tananyag gyorsabb elsajátítása mellett
sok idő jut a készségek fejlesztésére.

Mindennapos angol nyelvoktatást biztosítunk iskoláinkban.
Alsó tagozatos diákjaink anyanyelvi környezetben,
tankönyvek nélkül, sok eszközzel, játékosan
ismerkednek az angol nyelvvel.
Felsőben a beszédcentrikusságot megtartva,
aktivitást serkentő, a beszélt nyelvre fókuszáló
oktatás eredményeként nyolcadikban akár
középfokú nyelvvizsgát is megszerezhetnek tanulóink.

A jövő emberei

már más jellegű kompetenciákra szorulnak.
A lexikális tudás helyett a kreativitás, problémamegoldási képesség,
kooperációs készségek, önálló tanulás képessége, az önismeret,
a kíváncsiság, vállalkozói szellem áll a fókuszban,
ezért mi ezek fejlesztését állítjuk a középpontba.
Különböző, változatos tanítási repertoárral haladunk
a célunk felé; az élménypedagógia, projektoktatás,
pozitív pszichológia, differenciálás, drámapedagógia,
kooperatív tanulás, tanulásmódszertan, művészetterápia módszereit használva.

Szeretet, családi légkör

a biztosíték, hogy a gyerekek
nyitottak, felszabadultak, közlésre és
befogadásra egyaránt készek
legyenek.

Egyéni bánásmód

Hisszük, hogy minden gyerek képes fejlődni és tehetséges valamiben. Egyéni fejlesztéssel és tehetséggondozással segítünk, hogy mindenki rátaláljon a saját útjára.

Mindenkiből azt hozzuk ki, ami Ő!

Elfogadó közösség

Nálunk mindenki támogatja a
másikat. A tanárok egyenrangú félként
kezelik a diákokat. A gyerekek
örömmel, boldogan érkeznek az
iskolába!

Profi csapat

Tanáraink szigorú felvételi eljáráson, próba héten esnek át (még a diákok véleménye is számít), így az itt tanítók tényleg hozzánk
illenek. Csak a legjobbak jutnak be, akiket utána nagy becsben tartunk.

15 fős létszám, nyelvvizsga

Nálunk egy osztályba maximum 15 diák járhat, így a tananyag gyorsabb elsajátítása mellett sok idő jut a készségek fejlesztésére.
Minden osztály minden nap találkozik az angol
nyelvvel. Alsóban anyanyelvi környezetben, tankönyvek nélkül, sok eszközzel merülnek el a nyelvi fürdőben a gyerekek. Felsőben a beszédcentrikusságot megtartva, aktivitást serkentő, a beszélt nyelvre fókuszáló oktatás eredményeként nyolcadikban középfokú nyelvvizsgát tesznek tanulóink.

A jövő emberei

már más kompetenciákra szorulnak rá. A lexikális tudás helyett a kreativitás, probléma megoldási képesség, kooperációs készségek, önálló tanulás képessége, az önismeret, a kíváncsiság, vállalkozói szellem áll a fókuszban, ezért mi ezek fejlesztését állítjuk a középpontba. Különböző, változatos tanítási repertoárral haladunk a célunk felé; az élménypedagógia, projektoktatás, pozitív pszichológia, differenciálás, dráma pedagógia, kooperativ tanulás, tanulásmódszertan, művészetterápia módszereit használva.

Rólunk mondták

Szülők és tanulóink visszajelzései

“Azért szeretek idejárni, mert itt senki sem bánt. Minden tanár megértő és segítőkész.”
T.K.

“A másik suliban nem magyarázták el a tananyagot, csak lediktálták a füzetbe és másnapra meg kellett némelyiket tanulni. Ez itt nem így van.”
Sz.R.

“Eddig azt hittem minden tanóra unalma. Itt tényleg érdekesek az órák, végülis nem is rossz iskolába járni.”
B.L.

Iskolánkról

Információk

Az alábbi videókban iskolánk intézményvezetője, Sipos Etelka és a nálunk tanuló gyerekek beszéltek a Budapesten, Budaörsön és Kecskeméten is működő általános iskoláinkról.

Információ, kapcsolat

Intézmény neve: Mátrix Suli Általános Iskola (OM200545)

Intézmény vezető: Sipos Etelka

Email: versoma@matrixoktatas.hu

Telefon: 06-70-770-2256

Van-e speciális pedagógiai módszer, melyhez az iskola ragaszkodik?
Abban hiszünk, hogy nincs legjobb módszer, hanem létezik az a gyermek, aki számára nekünk (szülőknek és tanítóknak együtt, közösen) kell megtalálnunk az életkori sajátosságainak, fejlettségének, képességeinek, és a teherbírásának leginkább megfelelőt. Tanáraink módszertani szabadsága pedig lehetővé teszi a személyre szabott módszerek alkalmazását.
Hogyan tevődik össze az iskola napirendje?

Minden hétköznap, 7:30-tól érkeznek a gyerekek, beszélgető körrel kezdenek, 8.30-tól tanulási idő van, az alsósoknak az osztálytanítójukkal, a felsősöknek szaktanárokkal.

A tanulási idő végéig kérjük, hogy legyenek bent a gyerekek, utána a szülő szabad döntése meddig marad, milyen programon vesz részt gyermeke. Általában mindenki maradni akar, mert jók a szakkörök, szeretnek együtt lenni, és sok az állandó jellegű külső program is (korcsolya, lovaglás, úszás). Vannak délutános pedagóusaink is, így a felügyelet 17 óráig biztosított.

Milyen csoportokban tanulnak a gyerekek? Hány fős osztályban?
Tanulóink max 15 fős osztályokba járnak. Minden osztályunk elindult, így nincs összevont csoport, de van átjárhatóság, azaz egy szuper ötödikes matekos látogathatja a hatodikosok óráit.
Tud-e olyan gyermek csatlakozni a csoportba, aki év közben szeretne iskolát váltani?
Igen, iskolánk ilyen szempontból átjárható és az év folyamán is fogadjuk a diákokat.
Az évközben csatlakozó diákoknak próbahéten kell résztvenniük.
Az iskola utáni időben, elvárás-e a tananyaggal való foglalkozás, házi feladat írása?
Az a gyermek, aki az egész napot az intézményben tölti, nem visz haza házi feladatot. A nálunk oktató szakemberek a legjobb tudásuk szerint adják át a tananyagot, abban az órakeretben, ami a lehetőségükre áll, ebben a kis osztálylétszám is a segítségünkre van.
Van-e lehetőség nyelvet tanulni az iskolában?
Minden nap találkoznak az angol nyelvvel. A kicsik még csak “fürdőznek” benne, a nagyok már elmélyülnek. 8. év végére mindenki nyelvvizsgát tesz. Célunk, hogy sok különböző eszközzel, beszéd centrikusan, aktivitást serkentően, a mai beszélt nyelvet sajátítsák el diákjaink.
A digitális eszközök használata mennyire hangsúlyos?
A távoktatás még inkább rámutatott mennyire fontos a digitális eszközök használata, a programok ismerete. Iskolánkban folyamatosan jelen vannak a digitális eszközök, a tanmenetnek megfelelően használjuk őket, a diákok megtanulják a prezentáció készítést, az internet használatot, különböző programok ismeretét.
SNI gyerekeket fogad-e az iskola?
Csak bizonyos százalékban, amennyiben gyermeke SNI besorolással rendelkezik vegye fel velünk személyesen a kapcsolatot.
Milyen sportolási lehetőségek érhetőek el az iskolában?
A mozgás napi szinten jelen van a gyermekek életében, az első években külön figyelmet kap a fejlesztő jellegű mozgás. A nagymozgástól a finommozgásig, mondókás-énekes tevékenységeket végeznek a tanulók, majd a későbbiekben fokozatosan bekapcsolódnak a nehezebb mozgássorok.
Iskolánk támogatja az egyesületben sportolókat, a délutáni időszakban ezt rugalmasan kezeljük.
A sportolási lehetőségek iránti kínálatot igyekszünk fokozatosan a szülői igényeknek is megfelelően bővíteni.
Jelenleg korcsolya, lovaglás, úszás és terveink szerint falmászás lesz.
Meg lehet-e ismerni a pedagógusokat a felvételi előtt?
Nyitott iskolaként minden érdeklődőt szeretettel várunk. A szülők beülhetnek egy-egy tanórára is, hogy lássák hogyan is megy
nálunk a tanítás. Időpont egyeztetés szükséges.

 

Milyen feltételei vannak a sikeres felvételinek?
Fontos, hogy a gyermek be tudjon illeszkedni az osztályközösségbe, jó csoportdinamika alakuljon ki. Ezért tartunk személyes  elbeszélgetést és próbahetet is. Így az új diák is látja, hogy szívesen jönne-e hozzánk.

 

A későbbiekben folytathatja-e a gyermek középiskolai tanulmányait állami iskolában?
Természetesen, államilag elismert iskola vagyunk. A kötelező tananyag mellett azon igyekszünk, hogy együttműködő, kreatív gondolkodásmódú, sikerorientált, boldog személyiségek lépjenek ki iskolánk kapujából, akik a későbbi társadalmi életben is megállják a helyüket.
Tovább tanulásban, pályaorientációban mindenkinek egyénileg segítünk. Tervezzük gimnáziumi (technikum) osztályok indítását is, így a gyerekek érettségiig nálunk tudnak tanulni.

 

A nyári szünet ideje alatt vannak-e foglalkozások?
A tanév a rendeletben szabályozott állami tanévvel egyenlő hosszúságú. A tanulók a nyarat otthon töltik. Táborok szervezésével segítünk a szülőknek a nyári szünidőben.

 

Sipos Etelka

Sipos Etelka

Alapító igazgató bemutatkozása

Már kisgyermekkorban is arra vágytam, hogy egyszer gyerekek között dolgozhassak, tanárként megmutassam számukra, mennyi mindent rejt a világ. Nem is volt kérdés, hogy tanári pályára lépek.
Miután megszereztem a matematika-rajz tanári diplomát, elkezdtem dolgozni volt iskolámban, Kunszentmiklóson. 5-8. osztályos diákokat tanítottam nagy erőbedobással és lelkesedéssel.
Később elvégeztem az ELTE-n a számítástechnika szakot, mivel mérhetetlenül nagy tanulási igény mutatkozott az informatika világára. Annyira jól sikerült a képzés a gyerekek körében, hogy a felnőtteket is elkezdtem oktatni, majd később a helyi szakközépiskolába is meghívtak tanítani.

Ezután elkezdtük a felnőtteket is oktatni. Több, mint 50 tanárunkkal 2021-re már átlagosan 3000 fő körül volt évente az OKJ szakmát szerző tanulóink száma. 2003-ban létrehoztunk egy alapítványt, mivel továbbra is előttem volt feladatként, hogy a gyerekekkel van teendőm. 2004-ben megkezdte működését alapítványi iskolánk, a Szent Imre Szakképző Iskola Kunszentmiklóson. Igyekeztem gyerekszerető, jó szakemberekre bízni osztályainkat.
Nem a lexikális tudás átadása a fő cél, hisz azt ma már mindenki pillanatok alatt előkeresheti mobiltelefonján, hanem az egyéb képességeket, készségeket és az emberséget, az élethez való viszonyt próbáljuk tanítani, példamutatással átadni. Mindezt vidáman, örömmel, mégis kötelességtudattal társítva, családias környezetben.
Szakközépiskolánkat bővítettük általános iskolával Kecskeméten és Budapesten, 2019-ben mindkét helyszínen elindultak első osztályaink. 2020 szeptemberében Budaörsön is megkezdtük a tanítást.
2021. decemberétől MátrixSuli Általános Iskola név alatt működnek, mindhárom helyszínen magániskoláink.
Nagy örömmel és hittel indulunk neki csapatunkkal ennek a nem könnyű feladatnak, folyamatosan alakítjuk módszereinket a diákok igényeihez alkalmazkodva. Bízunk abban, mindenki legnagyobb megelégedésére működnek magán általános iskoláink, mert nálunk tényleg a Gyermek az első!

Jelentkezés

A jelentkezés menete

A Mátrix Suli Általános Iskola az ország egész területéről fogad diákokat, az év során folyamatos lehetőség van beiratkozásra, átjelentkezésre a szabad férőhelyek függvényében.

Felvételi eljárásunk többlépcsős, fontos szempontunk, hogy az osztály csoportdinamikája, közössége, egysége az új tanuló által gazdagodjon, valamint a szülő elvárásai, értékrendje és az iskola pedagógiai programja összhangban legyen.

Jelentkezéshez / érdeklődéshez kérjük, töltsék ki az iskola oldalán lévő jelentkezési űrlapot. Az űrlap kitöltése a kapcsolatfelvételére szolgál, nem jár kötelezettséggel, a felvételi eljárásunk díjtalan. Ezt követően iskolatitkárunk felveszi Önökkel a kapcsolatot.

Leendő elsősöknél nincs próbaidő. Elsőseink iskolakopogtató foglalkozásokon tudnak ismerkedni iskolánkkal, tanítóinkkal. A regisztrált érdeklődőket folyamatosan értesítjük az iskolakopogtatók időpontjairól.

A következő időpontok:

– Kecskemét László Károly u. 16.: 2022. augusztus 4. 16 óra
– Budapest Kós Károly tér 4.:2022. augusztus 2. 16. óra
– Budaörs Komáromi u. 16.: 2022. augusztus 10. 16. óra

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MátrixSuli, ahol élmény a tanulás!

 

MátrixSuli Budapest (Wekerle) jelentkezési űrlap

MátrixSuli Budaörs jelentkezési űrlap

MátrixSuli Kecskemét jelentkezési űrlap

Alapítványi hozzájárulás

A hozzájárulás mértéke iskolánként változó, az összegekről az iskoláink weboldaláról (MátrixSuli Budapest, MátrixSuli Budaörs, MátrixSuli Kecskemét) tájékozódhat.