Várunk Budaörsön!

Pedagógiánk

A tanulás legyen öröm és élmény!

“Öröm, pozitív érzelmi hangoltság nélkül nincs hatékony tanulás.”

(Vekerdy Tamás idézi Freund Tamás agykutatót)

Szeretet, családi légkör

a biztosíték, hogy a gyerekek
nyitottak, felszabadultak, közlésre és
befogadásra egyaránt készek
legyenek.

Egyéni bánásmód

Hisszük, hogy minden gyerek képes fejlődni és tehetséges valamiben. Egyéni fejlesztéssel és tehetséggondozással segítünk, hogy mindenki rátaláljon a saját útjára.

Mindenkiből azt hozzuk ki, ami Ő!

Elfogadó közösség

Nálunk mindenki támogatja a
másikat. A tanárok egyenrangú félként
kezelik a diákokat. A gyerekek
örömmel, boldogan érkeznek az
iskolába!

Profi csapat

Tanáraink szigorú felvételi eljáráson, próba héten esnek át (még a diákok véleménye is számít), így az itt tanítók tényleg hozzánk
illenek. Csak a legjobbak jutnak be, akiket utána nagy becsben tartunk.

15 fős létszám, nyelvvizsga

Nálunk egy osztályba maximum 15 diák járhat, így a tananyag gyorsabb elsajátítása mellett sok idő jut a készségek fejlesztésére.
Minden osztály minden nap találkozik az angol
nyelvvel. Alsóban anyanyelvi környezetben, tankönyvek nélkül, sok eszközzel merülnek el a nyelvi fürdőben a gyerekek. Felsőben a beszédcentrikusságot megtartva, aktivitást serkentő, a beszélt nyelvre fókuszáló oktatás eredményeként nyolcadikban középfokú nyelvvizsgát tesznek tanulóink.

A jövő emberei

már más kompetenciákra szorulnak rá. A lexikális tudás helyett a kreativitás, probléma megoldási képesség, kooperációs készségek, önálló tanulás képessége, az önismeret, a kíváncsiság, vállalkozói szellem áll a fókuszban, ezért mi ezek fejlesztését állítjuk a középpontba. Különböző, változatos tanítási repertoárral haladunk a célunk felé; az élménypedagógia, projektoktatás, pozitív pszichológia, differenciálás, dráma pedagógia, kooperativ tanulás, tanulásmódszertan, művészetterápia módszereit használva.

Szeretet, családi légkör

a biztosíték, hogy a gyerekek
nyitottak, felszabadultak, közlésre és
befogadásra egyaránt készek
legyenek.

Egyéni bánásmód

Hisszük, hogy minden gyerek képes fejlődni és tehetséges valamiben. Egyéni fejlesztéssel és tehetséggondozással segítünk, hogy mindenki rátaláljon a saját útjára.

Mindenkiből azt hozzuk ki, ami Ő!

Elfogadó közösség

Nálunk mindenki támogatja a
másikat. A tanárok egyenrangú félként
kezelik a diákokat. A gyerekek
örömmel, boldogan érkeznek az
iskolába!

Profi csapat

Tanáraink szigorú felvételi eljáráson, próba héten esnek át (még a diákok véleménye is számít), így az itt tanítók tényleg hozzánk
illenek. Csak a legjobbak jutnak be, akiket utána nagy becsben tartunk.

15 fős létszám, nyelvvizsga

Nálunk egy osztályba maximum 15 diák járhat, így a tananyag gyorsabb elsajátítása mellett sok idő jut a készségek fejlesztésére.
Minden osztály minden nap találkozik az angol nyelvvel. Alsóban anyanyelvi környezetben, tankönyvek nélkül, sok eszközzel merülnek el a nyelvi fürdőben a gyerekek. Felsőben a beszédcentrikusságot megtartva, aktivitást serkentő, a beszélt nyelvre fókuszáló oktatás eredményeként nyolcadikban középfokú nyelvvizsgát tesznek tanulóink.

A jövő emberei

már más kompetenciákra szorulnak rá. A lexikális tudás helyett a kreativitás, probléma megoldási képesség, kooperációs készségek, önálló tanulás képessége, az önismeret, a kíváncsiság, vállalkozói szellem áll a fókuszban, ezért mi ezek fejlesztését állítjuk a középpontba. Különböző, változatos tanítási repertoárral haladunk a célunk felé; az élménypedagógia, projektoktatás, pozitív pszichológia, differenciálás, dráma pedagógia, kooperativ tanulás, tanulásmódszertan, művészetterápia módszereit használva.

Rólunk

Rövid történetünk

A Mátrix Oktatási Központ 21 éve foglalkozik felnőtt képzéssel, majd sikeres szakközépiskolát indítottak. Az igény egyre nagyobb lett a jó általános iskolai taníttatásra is. Először a tanulócsoportok sikeres működése keltette fel az alapítók fantáziáját, de látták ezeknek a jogi nehézségeit. Végül a normál tantervű magán általános iskola mellett döntöttek, és a tanulócsoportok módszereit vitték be ide.

Napunk

Napirendünk

Fontos, hogy nálunk nincs ki és becsengetés, a tanárok alkalmazkodhatnak a diákok aktuális állapotához, ha fáradtak pihennek vagy kimennek a levegőre, ha nagyon belemerülnek egy témába meghosszabbítják, összevonják az órákat.
Délutánonként szakkörökön vehetnek részt a gyerekek, de akinek iskolán kívüli elfoglaltsága van az szülői engedéllyel elmehet. A szakköröket az igényekhez alakítjuk, így azok változhatnak. Jelenleg tudós klub, rajz/kézműves foglalkozás, jóga indul.

Nem telhet el nap családias beszélgetés és angolozás nélkül.

 

Alsós napirend

7.30-tól lehet érkezni
8.30-ig beszélgető kör
8.30-11.00 tanulási blokk
(tízórai és igény szerinti szünetekkel)
11.00-12.30 játék az udvaron és ebéd
12.30-14.00 tanulási blokk (kreatív)
14.00-16.00 szakkörök, hazamenetel

Felsős napirend

7.30-tól érkezés
8.30-9.10 angol
9.20-11.30 órák szaktanárokkal
11.30-12.45 játék az udvaron és ebéd
12.45-14.30 órák szaktanárokkal
14.30-16.00 szakkörök, sport (lovaglás,
korcsolya) hazamenetel

Pedagógusaink

Akik nélkül nem lenne ennyire szuper a suli

Vágási Rita

Vágási Rita

tagintézmény vezető, tanító, harmadik osztály

„A pattogatott kukoricaszemek ugyanabban az edényben, ugyanazon a hőfokon, ugyanabban az olajban készülnek, mégsem egyszerre pattannak szét.

Hasonlóan a gyermekekhez. Mindenkinek eljön a megfelelő idő és kinyílik majd.”

Vágási Rita vagyok, a Mátrix Suli 3. osztályának osztályfőnöke.
Felsőfokú tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanítóképző szakán, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatási Vezető képzésén végeztem.
Hivatásom során két csoport osztályfőnöke lehettem. Az elmúlt több, mint 8 év alatt nemcsak a gyermekek életkorának megfelelő foglalkoztatását láttam el, hanem a szülőkkel folyamatos, kiváló kapcsolatot tartottam fent. Emellett tapasztalatot szereztem szervezési, tervezési feladatokban.
Biztosan állíthatom, hogy a tanításban nincs legjobb módszer, hanem van, létezik a gyermek, akinek a számára nekünk (szülőknek és tanítóknak együtt, közösen) kell megtalálnunk az életkori sajátosságainak, fejlettségének, képességeinek, teherbírásának és a család életmódjának a leginkább megfelelőt. Azt, amelyben a gyermek képességei, tudása, tehetsége leginkább fejlődhet, kibontakozhat, személyisége kiteljesedhet. Én sok-sok játékkal, mozgással, mesével, zenével, és persze rengeteg szeretettel azon fogok igyekezni, hogy mindezt elősegítsem.

Bukovitsné Szunyogh Anikó

Bukovitsné Szunyogh Anikó

angol tanár

Angol egyetemi diplomával és rajz szakos főiskolai diplomával rendelkezem. Három gyerekes anyuka vagyok, lányaim felső tagozatosak. Naponta szembesülök férjemmel azzal, mennyire fontos szülőként gyermekeink mellett állni, biztos érzelmi és kiegyensúlyozott lelki hátteret biztosítani nekik.
Lányaim születése előtt napköziben dolgoztam, illetve helyettes rajztanár voltam. Később gimnáziumban is tanítottam angolt, 3 éve pedig Budaörsön nyelviskolában tanítok felnőtteket, illetve gyerekeket.
Gyerekekkel azért szeretek nagyon foglalkozni, mert ösztönösek, őszinték és játékosak.
Sokat szeretnék énekelni-játszani a kicsikkel angolul. A nagyobbakkal pedig fokozatosan a teljesen angol nyelvű órákat fogom megvalósítani. Úgy gondolom, hogy pedagógiai sikerem titka az alapos szakmai felkészülésen túl abban rejlik, hogy mindent dicsérettel, jutalmazással, jó hangulat megteremtésével érek el. 
Mottóm: 
“Szóval, mit jelent az, hogy ‘megszelídíteni’?
-Ez olyasvalami, amit már teljesen elfelejtettek – válaszolta a róka.
-Azt jelenti: ‘kapcsolatot teremteni’.”
(Antoine de Saint-Exupéry)
Jacso Tünde

Jacso Tünde

tanító, második osztály

Az iskolai tananyag nem lépcső, amelyen a gyerekeknek fel kell mennie, és a tanulás nem folyhat a vasúti menetrendhez hasonló módon. A tanulás inkább egy puzzle kirakása, amelybe különböző helyeken illeszthetők be újabb és újabb elemek.
/Fóti Péter/
Jacso Tünde vagyok, tanító szakos diplomám után differenciáló- és fejlesztő pedagógus szakvizsgát szereztem. Több mint 20 éves pedagógiai tapasztalattal rendelkezem, melynek nagy részét iskolaotthonos oktatásban osztályfőnökként töltöttem. Ez idő alatt igazolva láttam azt, hogy minden gyermek más-más személyiség és mindenkihez más-más út vezet. Szeretem ezeket az utakat
fürkészni, keresni. Hiszem, hogy nem kell minden tanulónak ugyanoda eljutnia, de segítek neki abban, hogy a benne rejlő legtöbb érték a felszínre kerüljön.

Hobbim a sport, kosárlabda edző, kézilabda játékvezető és sportriporteri végzettségem is van. Igyekszem a tanulóknak az egészséges életmód szemléletét is átadni, mely alatt a testi-lelki egészséget is értem. Önmagunk és mások elfogadását is fontos alapértékként kezelem, mindig összeszorul a szívem, ha olyan gyereket látok, aki értéktelennek találja önmagát, mert valamiben nem úgy teljesít, mint a társa.

Mottóm az életben: „Vagy kifogásaid vannak, vagy eredményeid. A kettő együtt nem megy.”

Bukusné Tóth Lívia

Bukusné Tóth Lívia

alsós tanító

Magyar történelem szakos tanár vagyok, 28 éve tanítok, még mindig nagyon lelkesen. A legfontosabb számomra, hogy boldog gyerekeket és felnőtteket (kollégákat) lássak magam körül, mert meggyőződésem, hogy így fantasztikus dolgokra vagyunk képesek együtt. Ez nemcsak meggyőződés, hanem tapasztalat is! 😊 A szeretetet, egymás elfogadását szintén alapvető értéknek tekintem. A tanítás céljának a körülöttünk lévő világ működésének megértését tartom, nemcsak a természeti jelenségekre gondolva, hanem az emberi kapcsolatokra is. Az érzelmek befogadása és kimutatása egy támogató közegben elengedhetetlen. A mai, modern világban nyitottnak kell lennünk, személyes példamutatással ösztönzöm a gyerekeket erre, rendkívül sokat tanulok tőlük. Kedvenceim a projektek, digitális tananyagok, rejtvények és a mozgásos feladatok. Szeretem jókedvvel, a kacagással és humorral fűszerezni az óráimat.

Gonda Viktória

Gonda Viktória

tanító, első osztály

„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyerekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.” – Eötvös József

Gyerekkorom óta tanító szerettem volna lenni. Sok évig tanítottam hagyományos általános iskolában. Ezután egy magánóvodában helyezkedtem el, ahol iskola-előkészítéssel foglalkoztam.
Több éve szívügyem az óvoda és az iskola közti szakadékot kisebbíteni a zökkenőmentes iskolakezdés érdekében.
Pedagógusként fontos számomra a hagyományos értékrend, a stresszmentes légkör, az egyénre szabott figyelem és az élményalapú tanítás.
Nagyon izgalmas számomra tanítóként egy új, 21. századi iskola létrejötténél jelen lenni, és az elsősökkel együtt megteremteni a budaörsi Mátrixsuli alapjait.

Héder Borbála

Héder Borbála

alsós tanító

Héder Borbála vagyok, Bori néni. Kezdő pedagógus. Véleményem szerint a gyerekek olyan közösséget formálnak, ahol jó lenni, ahol őszinteség van és sok nevetés és rácsodálkozás, egy olyan közösséget, aminek jó a tagja és részese lenni. Egy gyerekre rá lehet hangolódni azzal, ha figyelmet szentelünk neki, elfogadjuk és szeretjük őt, szerintem ez egy fontos alappillére a tanításnak. Ha egy pedagógiai elvet kéne kiemelnem, ami szerint szeretném a pályafutásomat lefolytatni, az ez lenne: A régi jól bevált alapokat megtartani és átszőni az új lehetőségekkel és módszerekkel, egy nyugodt kiegyensúlyozott és elfogadó környezetben. A lehető legszínesebb palettával átadni, személyre szabottan a tárgyi és lexikális tudás, de ennél többet kell adni, életre kell nevelni a gyerekeket és ami fontosabb emberségre.

Rólunk mondták

Visszajelzések az online oktatásról

(2021. március)

Szeretnék visszajelzést adni, hogy lenyűgőzően álltatok át a digitális oktatásra, Áron pont ugyanannyira szereti, mint iskolába járni.
Hihetetlen nagy terhet vesztek le rólunk, szülőkről, hogy megtartjátok az összes órát és nem nekünk kell őket itthon tanítani. Hálásan köszönjük a munkátokat.

Timi

Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon alapos és korrekt tájékoztatást, előkészületet és a szuperül kidolgozott tanmenetet!
Biztos vagyok benne, hogy az Általatok nyújtott online oktatás hasznos, hatékony és a gyerekek számára élvezetes lesz.

Kívánok Nektek sok erőt, kitartást és jókedvet hozzá!

Orsolya

Szeretném megköszönni ezt a magas szakmai gondoskodást. Nagyon hálás vagyok, hogy engedtek betekintést az iskola és a gyerekek életébe. Amit eddig tapasztaltunk, az nekünk nagyon pozitív. Zina odáig van a csoportért és Líviáért.

Móni

Iskolánkról

Elérhetőségeink

Információ, kapcsolat

Intézmény neve: MátrixSuli Budaörs Általános Iskola

Címe: Budaörs, Komáromi utca 16. bejárat a Lévai utcából

Email: info@matrixsuli.hu

Telefon: Vér Soma +36-70-7702256

Van-e speciális pedagógiai módszer, melyhez az iskola ragaszkodik?

Abban hiszünk, hogy nincs legjobb módszer, hanem létezik az a gyermek, aki számára nekünk (szülőknek és tanítóknak együtt, közösen) kell megtalálnunk az életkori sajátosságainak, fejlettségének, képességeinek, és a teherbírásának leginkább megfelelőt. Tanáraink módszertani szabadsága pedig lehetővé teszi a személyre szabott módszerek alkalmazását.

Hogyan tevődik össze az iskola napirendje?

Minden hétköznap, 7:30-tól érkeznek a gyerekek, beszélgető körrel kezdenek, 8.30-tól tanulási idő van, az alsósoknak az osztálytanítójukkal, a felsősöknek szaktanárokkal.

A tanulási idő végéig kérjük, hogy legyenek bent a gyerekek, utána a szülő szabad döntése meddig marad, milyen programon vesz részt gyermeke. Általában mindenki maradni akar, mert jók a szakkörök, szeretnek együtt lenni, és sok az állandó jellegű külső program is (korcsolya, lovaglás, úszás). Vannak délutános pedagóusaink is, így a felügyelet 17 óráig biztosított.

Milyen csoportokban tanulnak a gyerekek? Hány fős osztályban?

Tanulóink max 15 fős osztályokba járnak. Minden osztályunk elindult, így nincs összevont csoport, de van átjárhatóság, azaz egy szuper ötödikes matekos látogathatja a hatodikosok óráit.

Tud-e olyan gyermek csatlakozni a csoportba, aki év közben szeretne iskolát váltani?

Igen, iskolánk ilyen szempontból átjárható és az év folyamán is fogadjuk a diákokat.
Az évközben csatlakozó diákoknak próbahéten kell résztvenniük.

Az iskola utáni időben, elvárás-e a tananyaggal való foglalkozás, házi feladat írása?

Az a gyermek, aki az egész napot az intézményben tölti, nem visz haza házi feladatot. A nálunk oktató szakemberek a legjobb tudásuk szerint adják át a tananyagot, abban az órakeretben, ami a lehetőségükre áll, ebben a kis osztálylétszám is a segítségünkre van.

Van-e lehetőség nyelvet tanulni az iskolában?

Minden nap találkoznak az angol nyelvvel. A kicsik még csak “fürdőznek” benne, a nagyok már elmélyülnek. 8. év végére mindenki nyelvvizsgát tesz. Célunk, hogy sok különböző eszközzel, beszéd centrikusan, aktivitást serkentően, a mai beszélt nyelvet sajátítsák el diákjaink.

A digitális eszközök használata mennyire hangsúlyos?

A távoktatás még inkább rámutatott mennyire fontos a digitális eszközök használata, a programok ismerete. Iskolánkban folyamatosan jelen vannak a digitális eszközök, a tanmenetnek megfelelően használjuk őket, a diákok megtanulják a prezentáció készítést, az internet használatot, különböző programok ismeretét.

SNI gyerekeket fogad-e az iskola?

Csak bizonyos százalékban, amennyiben gyermeke SNI besorolással rendelkezik vegye fel velünk személyesen a kapcsolatot.

Milyen sportolási lehetőségek érhetőek el az iskolában?

A mozgás napi szinten jelen van a gyermekek életében, az első években külön figyelmet kap a fejlesztő jellegű mozgás. A nagymozgástól a finommozgásig, mondókás-énekes tevékenységeket végeznek a tanulók, majd a későbbiekben fokozatosan bekapcsolódnak a nehezebb mozgássorok.
Iskolánk támogatja az egyesületben sportolókat, a délutáni időszakban ezt rugalmasan kezeljük.
A sportolási lehetőségek iránti kínálatot igyekszünk fokozatosan a szülői igényeknek is megfelelően bővíteni.
Jelenleg korcsolya, lovaglás, úszás és terveink szerint falmászás lesz.

Meg lehet-e ismerni a pedagógusokat a felvételi előtt?
Nyitott iskolaként minden érdeklődőt szeretettel várunk. A szülők beülhetnek egy-egy tanórára is, hogy lássák hogyan is megy
nálunk a tanítás. Időpont egyeztetés szükséges.

 

Milyen feltételei vannak a sikeres felvételinek?
Fontos, hogy a gyermek be tudjon illeszkedni az osztályközösségbe, jó csoportdinamika alakuljon ki. Ezért tartunk személyes  elbeszélgetést és próbahetet is. Így az új diák is látja, hogy szívesen jönne-e hozzánk.

 

A későbbiekben folytathatja-e a gyermek középiskolai tanulmányait állami iskolában?
Természetesen, államilag elismert iskola vagyunk. A kötelező tananyag mellett azon igyekszünk, hogy együttműködő, kreatív gondolkodásmódú, sikerorientált, boldog személyiségek lépjenek ki iskolánk kapujából, akik a későbbi társadalmi életben is megállják a helyüket.
Tovább tanulásban, pályaorientációban mindenkinek egyénileg segítünk. Tervezzük gimnáziumi (technikum) osztályok indítását is, így a gyerekek érettségiig nálunk tudnak tanulni.

 

A nyári szünet ideje alatt vannak-e foglalkozások?
A tanév a rendeletben szabályozott állami tanévvel egyenlő hosszúságú. A tanulók a nyarat otthon töltik. Táborok szervezésével segítünk a szülőknek a nyári szünidőben.

 

Jelentkezés

A jelentkezés menete

A MátrixSuli (Szent Imre Szakközépiskola és Általános Iskola) az ország egész területéről fogad gyerekeket.

Felvételi eljárásunk több lépcsős. Fontos, hogy az osztály csoportdinamikája kialakuljon, és hogy a szülők elvárásai és az iskola pedagógiai programja összhangban legyen. A gyermek-szülő-iskola hármas együttműködés kiemelt szerepet kap a felvételi eljárás során is.

A következő lépcsőkön haladunk a hozzánk érkezőkkel:

  1. A mellékelt űrlap kitöltése után felvesszük  a kapcsolatot a családdal.
  2. Online játékos ismerkedésre hívjuk a szülőket a gyermekkel együtt. A Zoom találkozó alatt egy fejlesztő pedagógus játszik a gyermekkel, illetve az osztálytanító is jelen lesz.
  3. Az ismerkedés eredményéről egy-két napon belül e-mailben értesítjük a szülőket. Ekkor kérünk egy rövid írásos jellemzést is a gyermekről.
  4. Pozitív elbírálás esetén a nem első osztályt kezdő diákokat próba napokra, igény esetén próba hétre hívjuk be iskolánkba. Ezalatt az idő alatt megismerheti osztálytársait, tanárait, láthatja az iskola szellemiségét, oktatási módszereit, kiderül, hogy elképzelései és szülők elképzelése egyezik-e azzal, amit iskolánk nyújtani tud.
  5. Amennyiben a be- vagy átiratkozás mellett döntenek, oktatási megállapodást kötnek az iskolát fenntartó alapítvánnyal.
    Amennyiben a tanuló a tanulmányait nem rögtön kezdi meg nálunk, 30 000 Ft regisztrációs díjat kell fizetni, amely az esetben sem jár vissza, ha végül nem a mi iskolánkat választják. 
Fizetendő hozzájárulás mértéke a 2020/2021-es tanévre:

Havi fizetés esetén (12 hónapon át): 120.000 Ft/hó

Testvér kedvezménnyel: 105.000Ft/hó

A hozzájárulás fedezi épületeink fenntartási és fejlesztési költségeit, pedagógusaink és egyéb munkatársaink fizetését, a napi nyelvórákat, egyes szakköröket, tankönyvek árát.

Nem tartalmazza az étkezések és kirándulások önköltségi árát.