Várunk Wekerlén!

Pedagógiánk

A tanulás legyen öröm és élmény!

“Öröm, pozitív érzelmi hangoltság nélkül nincs hatékony tanulás.”

(Vekerdy Tamás idézi Freund Tamás agykutatót)

Szeretet, családi légkör

a biztosíték, hogy a gyerekek
nyitottak, felszabadultak, közlésre és
befogadásra egyaránt készek
legyenek.

Egyéni bánásmód

Hisszük, hogy minden gyerek képes fejlődni és tehetséges valamiben. Egyéni fejlesztéssel és tehetséggondozással segítünk, hogy mindenki rátaláljon a saját útjára.

Mindenkiből azt hozzuk ki, ami Ő!

Elfogadó közösség

Nálunk mindenki támogatja a
másikat. A tanárok egyenrangú félként
kezelik a diákokat. A gyerekek
örömmel, boldogan érkeznek az
iskolába!

Profi csapat

Tanáraink szigorú felvételi eljáráson, próba héten esnek át (még a diákok véleménye is számít), így az itt tanítók tényleg hozzánk
illenek. Csak a legjobbak jutnak be, akiket utána nagy becsben tartunk.

15 fős létszám, nyelvvizsga

Nálunk egy osztályba maximum 15 diák járhat, így a tananyag gyorsabb elsajátítása mellett sok idő jut a készségek fejlesztésére.
Minden osztály minden nap találkozik az angol
nyelvvel. Alsóban anyanyelvi környezetben, tankönyvek nélkül, sok eszközzel merülnek el a nyelvi fürdőben a gyerekek. Felsőben a beszédcentrikusságot megtartva, aktivitást serkentő, a beszélt nyelvre fókuszáló oktatás eredményeként nyolcadikban középfokú nyelvvizsgát tesznek tanulóink.

A jövő emberei

már más kompetenciákra szorulnak rá. A lexikális tudás helyett a kreativitás, probléma megoldási képesség, kooperációs készségek, önálló tanulás képessége, az önismeret, a kíváncsiság, vállalkozói szellem áll a fókuszban, ezért mi ezek fejlesztését állítjuk a középpontba. Különböző, változatos tanítási repertoárral haladunk a célunk felé; az élménypedagógia, projektoktatás, pozitív pszichológia, differenciálás, dráma pedagógia, kooperativ tanulás, tanulásmódszertan, művészetterápia módszereit használva.

Szeretet, családi légkör

a biztosíték, hogy a gyerekek
nyitottak, felszabadultak, közlésre és
befogadásra egyaránt készek
legyenek.

Egyéni bánásmód

Hisszük, hogy minden gyerek képes fejlődni és tehetséges valamiben. Egyéni fejlesztéssel és tehetséggondozással segítünk, hogy mindenki rátaláljon a saját útjára.

Mindenkiből azt hozzuk ki, ami Ő!

Elfogadó közösség

Nálunk mindenki támogatja a
másikat. A tanárok egyenrangú félként
kezelik a diákokat. A gyerekek
örömmel, boldogan érkeznek az
iskolába!

Profi csapat

Tanáraink szigorú felvételi eljáráson, próba héten esnek át (még a diákok véleménye is számít), így az itt tanítók tényleg hozzánk
illenek. Csak a legjobbak jutnak be, akiket utána nagy becsben tartunk.

15 fős létszám, nyelvvizsga

Nálunk egy osztályba maximum 15 diák járhat, így a tananyag gyorsabb elsajátítása mellett sok idő jut a készségek fejlesztésére.
Minden osztály minden nap találkozik az angol nyelvvel. Alsóban anyanyelvi környezetben, tankönyvek nélkül, sok eszközzel merülnek el a nyelvi fürdőben a gyerekek. Felsőben a beszédcentrikusságot megtartva, aktivitást serkentő, a beszélt nyelvre fókuszáló oktatás eredményeként nyolcadikban középfokú nyelvvizsgát tesznek tanulóink.

A jövő emberei

már más kompetenciákra szorulnak rá. A lexikális tudás helyett a kreativitás, probléma megoldási képesség, kooperációs készségek, önálló tanulás képessége, az önismeret, a kíváncsiság, vállalkozói szellem áll a fókuszban, ezért mi ezek fejlesztését állítjuk a középpontba. Különböző, változatos tanítási repertoárral haladunk a célunk felé; az élménypedagógia, projektoktatás, pozitív pszichológia, differenciálás, dráma pedagógia, kooperativ tanulás, tanulásmódszertan, művészetterápia módszereit használva.

Rólunk

Rövid történetünk

A Mátrix Oktatási Központ 21 éve foglalkozik felnőtt képzéssel, majd sikeres szakközépiskolát indítottak. Az igény egyre nagyobb lett a jó általános iskolai taníttatásra is. Először a tanulócsoportok sikeres működése keltette fel az alapítók fantáziáját, de látták ezeknek a jogi nehézségeit. Végül a normál tantervű magán általános iskola mellett döntöttek, és a tanulócsoportok módszereit vitték be ide.

Napunk

Napirendünk

Fontos, hogy nálunk nincs ki és becsengetés, a tanárok alkalmazkodhatnak a diákok aktuális állapotához, ha fáradtak pihennek vagy kimennek a levegőre, ha nagyon belemerülnek egy témába meghosszabbítják, összevonják az órákat.
Délutánonként szakkörökön vehetnek részt a gyerekek, de akinek iskolán kívüli elfoglaltsága van az szülői engedéllyel elmehet. A szakköröket az igényekhez alakítjuk, így azok változhatnak. Jelenleg tudós klub, rajz/kézműves foglalkozás, jóga indul. Tervben van a saját falmászó klub indítása is.

Nem telhet el nap családias beszélgetés és angolozás nélkül.

 

Alsós napirend

7.30-tól lehet érkezni
8.30-ig beszélgető kör
8.30-11.00 tanulási blokk
(tízórai és igény szerinti szünetekkel)
11.00-12.30 játék a parkban és ebéd
12.30-14.00 tanulási blokk (kreatív)
14.00-16.00 szakkörök, hazamenetel

Felsős napirend

7.30-tól érkezés
8.30-9.10 angol
9.20-11.30 órák szaktanárokkal
11.30-12.45 játék a parkban és ebéd
12.45-14.30 órák szaktanárokkal
14.30-16.00 szakkörök, sport (lovaglás,
korcsolya) hazamenetel

Pedagógusaink

Akik nélkül nem lenne ennyire szuper a suli

Józanné Sipos Etelka

Józanné Sipos Etelka

alapító igazgató

Már kis gyermekkorban is arra vágytam, hogy majd egyszer gyerekek között dolgozzam, taníthassam Őket és megmutassam nekik, mennyi mindent rejt a világ. Ezért nem is volt kérdés, hogy tanári pályára lépek. Miután megszereztem a matematika-rajz tanári diplomát, elkezdtem dolgozni volt iskolámban, Kunszentmiklóson. 5-8. osztályosokat tanítottam nagy erőbedobással és lelkesedéssel.
Később elvégeztem az ELTE-n a számítástechnika szakot, ugyanis mérhetetlenül nagy tanulási igény mutatkozott az informatika világára. Annyira jól sikerült a képzés a gyerekek körében, hogy a felnőtteket is elkezdtem oktatni és később a helyi szakközépiskolába is áthívtak tanítani.
Majd elkezdtük a felnőtteket oktatni, amivel addig jutottunk, hogy már átlagosan 3000 fő körül van az OKJ szakmát szerző tanulóink száma évente. Több mint 50 tanárunk oktatja őket. 2003-ban létrehoztunk egy alapítványt is, mivel folyamatosan előttem volt továbbra is
feladatként, hogy a gyerekekkel van teendőm. 2004-ben meg is kezdte működését alapítványi iskolánk, a Szent Imre Szakképző Iskola Kunszentmiklóson. Igyekeztem gyerekszerető, jó szakemberekre rábízni osztályainkat.
Nem a lexikális tudás a fő cél, hisz azt  illanatok alatt előkeresik mobiljukon. Hanem az egyéb képességeket, készségeket és az emberséget, az élethez való viszonyt tereljük jó mederbe. Mindezt vidáman, örömmel, mégis kötelességtudattal társítva, családias
környezetben. Szakközépiskolánkat bővítettük általános iskolával Kecskeméten és Budapesten. 2019-ben mindkét helyszínen elindultak első osztályaink. Majd 2020 szeptemberében Budaörsön is megkezdjük a tanítást.
Nagy örömmel indulunk neki csapatunkkal ennek a nem egyszerű feladatnak, folyamatosan alakítjuk módszereinket a diákok igényeihez igazodva. Bízunk abban, mindenki legnagyobb megelégedésére működnek magán általános iskoláink, mert Nálunk tényleg a gyermek az első.

Baráth Sarolta

Baráth Sarolta

tagintézmény vezető, pedagógiai vezető

Régi gyerekkori álmom volt egy békés, vidám diákközpontú iskola megteremtése, így szívügyemnek tekintem a Mátrix iskola sorsát. Anyaként és közel 25 éve több diplomás tanárként dolgozó szakemberként nap mint nap szembesülök azzal a ténnyel, hogy mennyire fontos a gyermekek személyiségét kibontatkoztató, segítő, támogató környezet megteremtése, ahol egyéni képességeik és érdeklődésük, tempójuk alapján haladhatnak.
Nyelvtanárként fontosnak tartom a korai és játékos, mindennapos nyelvtanulást, amely segíti diákjaink későbbi boldogulását. Azon dolgozom, hogy a Mátrix suli egy védett kis vidám sziget legyen, ahol minden diákunk megélheti a békés, nyugodt gyermekkort. Arra
törekszem, hogy minden kisdiákunk úgy bánjon a másikkal, ahogy szeretné, hogy vele bánjanak.

Varkoly Erika

Varkoly Erika

alsós tanító

Már kisgyerekként tanító néni akartam lenni. A Comenius Tanítóképző Főiskolás éveimet nagyon élveztem. Kikerülve a „nagybetűs életbe” kalandnak, szórakozásnak éreztem a tanítást. Érdekes változást jelentett számomra az az állapot, amikor anya lettem, s a saját
gyermekem jött az iskolámba. Innentől megváltozott a tanítási stílusom. Elkezdtem más felelősséget érezni a gyermekek iránt. Megfogalmazódott bennem, hogy következetes neveléssel, személyes példaadással, törődő szeretettel, megfelelő empátiával – „leguggolva a gyermekhez” – eredményes lesz tanítói tevékenységem. Hamar felismertem azt, hogy már kevés vagyok „egy könyvvel a kezemben”! S a változó világban már nem a lexikális tudás a fontos, hanem az alkalmazni képes tudás. Kooperatív tanulásszervezés, projekt oktatás, …. s ne is beszéljünk a tanítói szerep megváltozásáról. A facilitátor szerepét kell betöltenem.

A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – segítenem, támogatnom, terelnem kell a fejlődés útján úgy, hogy az együtt töltött évek után el tudja engedni a „kezem”. Önálló, változni tudó, alkalmazkodó felnőtté tudjon válni. Tudjon dönteni a sorsa felől, s nem utolsó sorban tanulmányi ideje alatt élvezze az iskolában töltött éveket.
Soraimat Alvin Tofler gondolataival szeretném zárni:
„A XXI. század analfabétái nem azok, akik nem tudnak írni és olvasni, hanem azok, akik nem tanulnak meg tanulni.”

Szabó Péter

Szabó Péter

természettudományok tanára

Imádok tanítani. Örömmel tölt el, amikor sikerül átadni a tudást a diákjaimnak. Az elmúlt öt évben sokféle gyerekkel találkoztam és mindegyikben van valami közös, a tudásszomj.
Mind szeretnék megérteni (persze más-más módon), hogyan működik a világ. Keresik kutatják az új információkat, persze megfelelő ingerek hiányában ezt túlzott videójátékozásban vagy egyéb pótmegoldásokban találják meg. Én szeretem bemutatni, hogy a világ van annyira érdekes és izgalmas, hogy a gyerekektől szinte nem lehet órát tartani, kiugranak a padból annyi kérdésük van a témával kapcsolatban és hogy még szünetben is a feladattal foglalkoznak, annyira megfogja őket az új tudás varázsa.
Mivel az életben minden összefonódik, a tantárgyakat is ebben a szellemben építem fel és tanítom. Az összefüggések átlátása és megértése alapja a világ megértésének.
Imádom, hogy a gyerekek minden nap menevettetnek és pozitív energiával töltenek fel.

Katona Bori

Katona Bori

testnevelés tanár

Egykoron Pannonhalmán koptattam az iskola padjait, majd Budapestre kerültem…

 • A Magyar Testnevelési Egyetemen szereztem testnevelő tanári és úszó szakedző diplomát. Iskolában, óvodában tanítok, mozgásfejlesztő pedagógusként „boribabatorna” foglalkozásokat tartok Wekerlén, szűkebb lakóhelyemen.
 • Pedagógus társammal „Rajzos dalolás” meseprogramokat, léleknyitogató órákat viszünk a gyerekek közé, több, mint egy évtizede az ország különböző pontjára.
 • Szülőknek-pedagógusoknak továbbképzéseket vezetek a komplex, kreatív mozgásfejlesztésről.
 • Nyaranta családi, élménypedagógia jellegű kalandtáborokat tartok.
 • Különleges fotózások, valódi érzelmeket tükröző, bolondos portréképek születnek meg a „GáBori Pillanatok” fotózásaink során.

Az élményszintű tanításban, a kreatív, szabad gondolkodásban hiszek, minden korosztályban, minden környezetben.

Ördögh Ottó

Ördögh Ottó

történelem tanár

Magyar, történelem szakos tanár vagyok, 28 éve tanítok, még mindig nagyon lelkesen. A legfontosabb számomra, hogy boldog gyerekeket és felnőtteket (kollégákat) lássak magam körül, mert meggyőződésem, hogy így fantasztikus dolgokra vagyunk képesek együtt. Ez nemcsak meggyőződés, hanem tapasztalat is! 😊 A szeretetet, egymás elfogadását szintén alapvető értéknek tekintem. A tanítás céljának a körülöttünk lévő világ működésének megértését tartom, nemcsak a természeti jelenségekre gondolva, hanem az emberi kapcsolatokra is. Az érzelmek befogadása és kimutatása egy támogató közegben elengedhetetlen. A mai, modern világban nyitottnak kell lennünk, személyes példamutatással ösztönzöm a gyerekeket erre, rendkívül sokat tanulok tőlük. Kedvenceim a projektek, digitális tananyagok, rejtvények és a mozgásos feladatok. Szeretem jókedvvel, a kacagással és humorral fűszerezni az óráimat.

Arató Ákos

Arató Ákos

ének-zene tanár

Meggyőződésem, hogy a gyermekek személyiségének fejlődéséhez nagy mértékben hozzájárul a művészet. Célom, hogy minden egyes tanuló fedezze fel belső világának sokszínűségét és jusson el saját egyéniségéhez, melyet a zene befogadása, átélése és létrehozása kifejezetten támogat. A zeneművészet lehetőséget ad a minket körülvevő világ tartalmának megismerésére, így a zenetanítás során számomra legfontosabb komponens az analógiák szemléltetése.

Cserny Marianna

Cserny Marianna

rajz és vizuális technika tanár

Fiatal pályakezdőként a Pannónia Filmstúdióban dolgoztam animátorként. Rajzfilmeket csináltunk és nagyon élveztem a munkámat ami egyben a hobbymmá is vált.

Jó pár éve már élményfestéssel foglalkozom. Felnőtteknek és gyerekeknek tartok kreatív foglalkozásokat.

Ez a legszebb munka hiszen örömöt árulok. Aki eljön az óráimra , boldogan kikapcsolódva tér haza. Arra a pár órára elfelejti – kizárja a külvilágot és a napi fárasztó hajtást, stresszt.

Szeretném és célom hogy a diákok is élvezzék az önfeledt alkotást és a rajzórákon kikapcsolják a más keményebb órákon elengedhetetlen koncentrálást.

A rajzolás segít egy olyan , már már meditatív állapotba kerülni amiben kiemelhetik magukat a hétköznapokból, emellett hogy saját képzelő erejük, belső énjük felszínre törjön egy egy rajzban festményben.

Iskolánkról

Elérhetőségeink

Információ, kapcsolat

Intézmény neve: MátrixSuli Budapest Általános Iskola

Címe: Budapest, XIX. kerület Kós Károly tér 4.

Email: info@matrixsuli.hu

Telefon: Baráth Sarolta, tagintézmény vezető +36-70-7797407

Megközelítés tömegközlekedéssel:

1. Határ út metrómegállótól gyalog 15 perc (1,3 km), vagy busszal 2 megálló (194, 194B, 99)
2. Kőbánya-Kispest metrómegállótól 6 megálló a 148-as busszal

Megközelítés autóval:

Nagykőrösi útról, Határ útról, illetve az Ady Endre útról elérhető az iskola. Az iskola környékén a parkolás ingyenes.

Van-e speciális pedagógiai módszer, melyhez az iskola ragaszkodik?

Abban hiszünk, hogy nincs legjobb módszer, hanem létezik az a gyermek, aki számára nekünk (szülőknek és tanítóknak együtt, közösen) kell megtalálnunk az életkori sajátosságainak, fejlettségének, képességeinek, és a teherbírásának leginkább megfelelőt. Tanáraink módszertani szabadsága pedig lehetővé teszi a személyre szabott módszerek alkalmazását.

Hogyan tevődik össze az iskola napirendje?

Minden hétköznap, 7:30-tól érkeznek a gyerekek, beszélgető körrel kezdenek, 8.30-tól tanulási idő van, az alsósoknak az osztálytanítójukkal, a felsősöknek szaktanárokkal.

A tanulási idő végéig kérjük, hogy legyenek bent a gyerekek, utána a szülő szabad döntése meddig marad, milyen programon vesz részt gyermeke. Általában mindenki maradni akar, mert jók a szakkörök, szeretnek együtt lenni, és sok az állandó jellegű külső program is (korcsolya, lovaglás, úszás). Vannak délutános pedagóusaink is, így a felügyelet 17 óráig biztosított.

Milyen csoportokban tanulnak a gyerekek? Hány fős osztályban?

Tanulóink max 15 fős osztályokba járnak. Minden osztályunk elindult, így nincs összevont csoport, de van átjárhatóság, azaz egy szuper ötödikes matekos látogathatja a hatodikosok óráit.

Tud-e olyan gyermek csatlakozni a csoportba, aki év közben szeretne iskolát váltani?

Igen, iskolánk ilyen szempontból átjárható és az év folyamán is fogadjuk a diákokat.
Az évközben csatlakozó diákoknak próbahéten kell résztvenniük.

Az iskola utáni időben, elvárás-e a tananyaggal való foglalkozás, házi feladat írása?

Az a gyermek, aki az egész napot az intézményben tölti, nem visz haza házi feladatot. A nálunk oktató szakemberek a legjobb tudásuk szerint adják át a tananyagot, abban az órakeretben, ami a lehetőségükre áll, ebben a kis osztálylétszám is a segítségünkre van.

Van-e lehetőség nyelvet tanulni az iskolában?

Minden nap találkoznak az angol nyelvvel. A kicsik még csak “fürdőznek” benne, a nagyok már elmélyülnek. 8. év végére mindenki nyelvvizsgát tesz. Célunk, hogy sok különböző eszközzel, beszéd centrikusan, aktivitást serkentően, a mai beszélt nyelvet sajátítsák el diákjaink.

A digitális eszközök használata mennyire hangsúlyos?

A távoktatás még inkább rámutatott mennyire fontos a digitális eszközök használata, a programok ismerete. Iskolánkban folyamatosan jelen vannak a digitális eszközök, a tanmenetnek megfelelően használjuk őket, a diákok megtanulják a prezentáció készítést, az internet használatot, különböző programok ismeretét.

SNI gyerekeket fogad-e az iskola?

Csak bizonyos százalékban, amennyiben gyermeke SNI besorolással rendelkezik vegye fel velünk személyesen a kapcsolatot.

Milyen sportolási lehetőségek érhetőek el az iskolában?

A mozgás napi szinten jelen van a gyermekek életében, az első években külön figyelmet kap a fejlesztő jellegű mozgás. A nagymozgástól a finommozgásig, mondókás-énekes tevékenységeket végeznek a tanulók, majd a későbbiekben fokozatosan bekapcsolódnak a nehezebb mozgássorok.
Iskolánk támogatja az egyesületben sportolókat, a délutáni időszakban ezt rugalmasan kezeljük.
A sportolási lehetőségek iránti kínálatot igyekszünk fokozatosan a szülői igényeknek is megfelelően bővíteni.
Jelenleg korcsolya, lovaglás, úszás és terveink szerint falmászás lesz.

Meg lehet-e ismerni a pedagógusokat a felvételi előtt?
Nyitott iskolaként minden érdeklődőt szeretettel várunk. A szülők beülhetnek egy-egy tanórára is, hogy lássák hogyan is megy
nálunk a tanítás. Időpont egyeztetés szükséges.

 

Milyen feltételei vannak a sikeres felvételinek?
Fontos, hogy a gyermek be tudjon illeszkedni az osztályközösségbe, jó csoportdinamika alakuljon ki. Ezért tartunk személyes  elbeszélgetést és próbahetet is. Így az új diák is látja, hogy szívesen jönne-e hozzánk.

 

A későbbiekben folytathatja-e a gyermek középiskolai tanulmányait állami iskolában?
Természetesen, államilag elismert iskola vagyunk. A kötelező tananyag mellett azon igyekszünk, hogy együttműködő, kreatív gondolkodásmódú, sikerorientált, boldog személyiségek lépjenek ki iskolánk kapujából, akik a későbbi társadalmi életben is megállják a helyüket.
Tovább tanulásban, pályaorientációban mindenkinek egyénileg segítünk. Tervezzük gimnáziumi (technikum) osztályok indítását is, így a gyerekek érettségiig nálunk tudnak tanulni.

 

A nyári szünet ideje alatt vannak-e foglalkozások?
A tanév a rendeletben szabályozott állami tanévvel egyenlő hosszúságú. A tanulók a nyarat otthon töltik. Táborok szervezésével segítünk a szülőknek a nyári szünidőben.

 

Jelentkezés

A jelentkezés menete

A MátrixSuli (Szent Imre Szakközépiskola és Általános Iskola) az ország egész területéről fogad diákokat, az év bármely napján van lehetőség beiratkozásra, átiratkozásra a szabad férőhelyek függvényében.

Felvételi eljárásunk többlépcsős, fontos, hogy az osztály csoportdinamikájába beilljen az új gyermek, és hogy a szülők elvárásai és az iskola pedagógiai programja összhangban legyen.

 • Kérjük a szülőket, hogy írjanak egy 1 oldalas jellemzést gyermekükről.
 • Emailben küldünk egy kérdőívet a gyermekkel kapcsolatban. Kérjük, hogy töltsék ki és emailben küldjék vissza.
 • Személyes találkozóra hívjuk a szülőket és a gyermeket, ahol a gyermeket egy pedagógus, vagy fejlesztő pedagógus elviszi és körbevezeti az iskolában, miközben a szülőkkel az iskola vezetősége beszélget.
 • Egy-, indokolt esetben kéthetes próbaidőre hívjuk a gyermeket a Mátrixsuliba.
 • A próbahét után a szülőkkel közösen megbeszéljük a gyermek felvételét.
 • Sikeres beiratkozást követően a MátrixSuli szerződést köt a szülőkkel.

Leendő elsősöknél nincs próbaidő. Elsőseink csipegető foglalkozásokon tudnak ismerkedni a tanítókkal.

Minden érdeklődőt szívesen várunk személyes találkozóra, ahol körbevezetjük iskolánkban.

Jelentkezéshez a következő e-mail címen vegyék fel velünk a kapcsolatot: info@matrixsuli.hu vagy töltsék ki az űrlapot!

Írják meg, melyik iskolánk, melyik osztálya iránt érdeklődik, és írja meg telefonszámát, hogy felvehessük Önökkel a kapcsolatot!

Fizetendő hozzájárulás mértéke a 2020/2021-es tanévre:

Havi fizetés esetén (12 hónapon át) 90.000 Ft/hó

6 hónap előre fizetése esetén 22.500 Ft kedvezmény a teljes összegből

12 hónap előre fizetése esetén 45.000 Ft kedvezmény a teljes összegből

Testvér kedvezménnyel 75.000 Ft/hó

A hozzájárulás fedezi épületeink fenntartási és fejlesztési költségeit, pedagógusaink és egyéb munkatársaink fizetését, a napi nyelvórákat, műhelyfoglalkozásokat, szakköröket, tankönyvek árát, iskolai egyenpolót…

Nem tartalmazza az étkezések és egyes kirándulások önköltségi árát.

2 + 9 =

Rólunk mondták

Szülők és tanulóink visszajelzései

“Itt olyanok vagyunk, mint egy család. Néha nem értünk egyet, de sosem bántjuk egymást. Mindenkit szeretetek itt.”

K.A.

“Tényleg jó ide járni, pedig itt is kell tanulni, csak valahogy most már ez nem zavar.”

L.Zs.

“Péter bácsi olyan jó fej, pedig nála fegyelem van, de akkor is mosolyog, ha mérges, vagy nem is igazán mérges (?).”

R.B.