fbpx

Pedagógiánk

A tanulás legyen öröm és élmény!

“Öröm, pozitív érzelmi hangoltság nélkül nincs hatékony tanulás.”

(Vekerdy Tamás idézi Freund Tamás agykutatót)

Szeretet, családi légkör

a biztosíték, hogy a gyerekek
nyitottak, felszabadultak, közlésre és
befogadásra egyaránt készek
legyenek.

Egyéni bánásmód

Hisszük, hogy minden gyerek képes fejlődni és tehetséges valamiben. Egyéni fejlesztéssel és tehetséggondozással segítünk, hogy mindenki rátaláljon a saját útjára.

Mindenkiből azt hozzuk ki, ami Ő!

Elfogadó közösség

Nálunk mindenki támogatja a
másikat. A tanárok egyenrangú félként
kezelik a diákokat. A gyerekek
örömmel, boldogan érkeznek az
iskolába!

Profi csapat

Tanáraink felvételi eljáráson, próba héten vesznek részt (még a diákok véleménye is számít), így az itt tanítók tényleg hozzánk illenek. Csak a legjobbak jutnak be, akiket utána nagy becsben tartunk.

15 fős létszám, nyelvvizsga

Nálunk egy osztályba maximum 15 diák járhat, így a tananyag gyorsabb elsajátítása mellett sok idő jut a készségek fejlesztésére.
Minden osztály heti 5 alkalommal találkozik az angol nyelvvel. Alsóban tankönyvek nélkül, játékos szókincs fejlesztéssel, sok eszközzel merülnek el a nyelvi fürdőben a gyerekek. Felsőben a beszédcentrikusságot megtartva, aktivitást serkentő, a beszélt nyelvre fókuszáló oktatás folyik. Nyolcadikban a cél a középfokú nyelvvizsga megszerzése.

Oktatás a 21. században

A jövő emberei már más kompetenciákra szorulnak rá. A lexikális tudás helyett a kreativitás, probléma megoldási képesség, kooperációs készségek, önálló tanulás képessége, az önismeret, a kíváncsiság, vállalkozói szellem áll a fókuszban, ezért mi ezek fejlesztését állítjuk a középpontba. Különböző, változatos tanítási repertoárral haladunk a célunk felé; az élménypedagógia, projektoktatás, pozitív pszichológia, differenciálás, dráma pedagógia, kooperativ tanulás, tanulásmódszertan, művészetterápia módszereit használva.

Szeretet, családi légkör

a biztosíték, hogy a gyerekek
nyitottak, felszabadultak, közlésre és
befogadásra egyaránt készek
legyenek.

Egyéni bánásmód

Hisszük, hogy minden gyerek képes fejlődni és tehetséges valamiben. Egyéni fejlesztéssel és tehetséggondozással segítünk, hogy mindenki rátaláljon a saját útjára.

Mindenkiből azt hozzuk ki, ami Ő!

Elfogadó közösség

Nálunk mindenki támogatja a
másikat. A tanárok egyenrangú félként
kezelik a diákokat. A gyerekek
örömmel, boldogan érkeznek az
iskolába!

Profi csapat

Tanáraink szigorú felvételi eljáráson, próba héten esnek át (még a diákok véleménye is számít), így az itt tanítók tényleg hozzánk
illenek. Csak a legjobbak jutnak be, akiket utána nagy becsben tartunk.

15 fős létszám, nyelvvizsga

Nálunk egy osztályba maximum 15 diák járhat, így a tananyag gyorsabb elsajátítása mellett sok idő jut a készségek fejlesztésére.
Minden osztály heti 5 alkalommal találkozik az angol nyelvvel. Alsóban tankönyvek nélkül, játékos szókincs fejlesztéssel, sok eszközzel merülnek el a nyelvi fürdőben a gyerekek. Felsőben a beszédcentrikusságot megtartva, aktivitást serkentő, a beszélt nyelvre fókuszáló oktatás folyik. Nyolcadikban a cél a középfokú nyelvvizsga megszerzése.

Oktatás a 21. században

A jövő emberei már más kompetenciákra szorulnak rá. A lexikális tudás helyett a kreativitás, probléma megoldási képesség, kooperációs készségek, önálló tanulás képessége, az önismeret, a kíváncsiság, vállalkozói szellem áll a fókuszban, ezért mi ezek fejlesztését állítjuk a középpontba. Különböző, változatos tanítási repertoárral haladunk a célunk felé; az élménypedagógia, projektoktatás, pozitív pszichológia, differenciálás, dráma pedagógia, kooperativ tanulás, tanulásmódszertan, művészetterápia módszereit használva.
FACEBOOK

Kövesse oldalunkat!

A MátrixSuli mindennapjairól, diákjaink programjairól, iskolai élményekről, érdekességekről Facebook oldalunkon naprakész beszámolókat olvashat.

Rólunk

Rövid történetünk

A Mátrix Oktatási Központ 22 éve foglalkozik felnőtt képzéssel. Az igény egyre nagyobb lett a jó általános iskolai taníttatásra is. Először a tanulócsoportok sikeres működése keltette fel az alapítók fantáziáját, de látták ezeknek a jogi nehézségeit. Végül a normál tantervű magán általános iskola mellett döntöttek, és a tanulócsoportok módszereit vitték be ide.

Napunk

Napirendünk

Fontos, hogy nálunk nincs ki és becsengetés, a tanárok alkalmazkodhatnak a diákok aktuális állapotához, ha fáradtak pihennek vagy kimennek a levegőre, ha nagyon belemerülnek egy témába meghosszabbítják, összevonják az órákat.
Délutánonként szakkörökön vehetnek részt a gyerekek, de akinek iskolán kívüli elfoglaltsága van az szülői engedéllyel elmehet. A szakköröket az igényekhez alakítjuk, így azok változhatnak. Jelenleg többek között nemezelés, kézműves, képzőművészeti, furulya, rubikkocka, jóga, kortárs mediáció, pszichodráma és úszás szakkörre járhatnak délutánonként tanulóink.

Nem telhet el nap beszélgetókör és angolozás nélkül.

 

Alsós napirend

7.30-tól lehet érkezni
8.00-8.30 beszélgetőkör
8.30-12.15 órarend szerinti tanórák
12.15-14.00 ebédszünet és délutáni pihenő
14.00-15.00 tanulási blokk
15.00-16.00 szakkörök, hazamenetel

Felsős napirend

7.30-tól lehet érkezni
8.00-8.30 beszélgetőkör
8.30-12.15 órarend szerinti tanórák
12.15-13.00 ebédszünet
13.00-15.00 rövidített, órarend szerinti tanórák
15.00-16.00 szakkörök, hazamenetel

 

Pedagógusaink

Akik nélkül nem lenne ennyire szuper a suli

Bolf Ágnes

Bolf Ágnes

az 1. osztály tanítója

Szerencsésnek érzem magam, hogy kisgyerek korom óta zenével és néptánccal foglalkozhatok. Nemcsak fontos számomra a muzsika, a mozgás, az ének, hanem hiszem, hogy a fejlődő lélek is feltöltődik általa.

Néphagyományaink iránti tisztelet mindig értéket képviselt az életemben. Ezeket a szívmelengető lehetőségeket, pillanatokat adom át nap mint nap kis tanítványaimnak.

Harminc éve választottam ezt a gyönyörű feladatot hivatásomnak.
Célom, hogy a
– gyerekek szeressenek iskolába járni,
– szeressenek tanulni,
– legyen bennük tudásvágy
és talán a legfontosabb:
– boldog legyen a gyerekkoruk.

Csak annyit várok el tőlük, amennyit teljesíteni képesek. Hiszek mindegyik kisgyerekben. Igyekszem kihozni belőlük azokat a képességeket, amivel rendelkeznek. Mosolyuk, ölelésük minden sebet begyógyít.

Szeretem a gyerekzsivajt, a kacagást, feltöltenek a beszélgetéseik, a humoruk. Kedvelem azokat a projekteket, programokat, tanórákat, ahol a kreativitásé, az empátiáé és a toleranciáé a főszerep.

“Célozd meg a Holdat! Még ha elhibázod is, a csillagok közt landolsz.”

Szeitz Kata

Szeitz Kata

a 4. osztály tanítója

2009 óta vagyok pedagógus. A tanítói diplomámat Kecskeméten, a tanárit és a
gyakorlatvezető mentortanárit Pécsett szereztem. 12 éves szakmai tapasztalattal, 8 éves osztályfőnökséggel a hátam mögött, segítő, támogató jelenlétemmel gondoskodom a rám bízott gyermekekről.
Fontosnak tartom, hogy a 21. század technikájának és módszereinek felhasználásával naprakész tudást közvetítsek diákjaimnak.
A gyerekeket elfogadásra, talpraesettségre, valójában az életre nevelem. Törekszem arra,
hogy a tudás mellett az erkölcsi nevelés is jelen legyen a mindennapjainkban.
Úgy gondolom, hogy az iskola, a család és az osztály csak közös együttműködésben lehet
hatékony. Épp ezért rendkívül fontosnak tartom a szülőkkel történő folyamatos
kapcsolattartást. Segítek kialakítani a gyermekekben azt az igényt, hogy szeressenek közösségben lenni. Tanuljanak meg alkalmazkodni, tisztelni a közösség többi tagját. Az együtt töltött évek során olyan módszereket alkalmazunk, amelyek megkönnyítik számukra a saját érdekeik megfelelő érvényesítését. Az elmúlt évek sokrán bebizonyosodott, hogy a gyerkeknél szeretettel bármit el lehet érni.
Minden gyerek egy lehetőség. Szülőként és pedagógusként is kötelességünk, hogy
gyerekeinket nyitottá és boldoggá tegyük.
Rozgonyiné Köte Zolna Hajnalka

Rozgonyiné Köte Zolna Hajnalka

a 3. osztály tanítója

Rozgonyiné Köte Zolna Hajnalka vagyok, a gyerekek Zolna néninek szólítanak.
Hosszú évtizedek tanítói pályafutásával a hátam mögött meggyőződésem, hogy a gyerekek lelkesen, tervekkel és várakozással telten érkeznek az első osztályba és rajtunk, felnőtteken (tanítókon, szülőkön) áll vagy bukik, hogy megmarad-e bennük ez a lelkesedés, természetes kíváncsiság.
Hiszem, ha sikerül elérni, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni és szeressék a tanító nénit, akkor minden adott ahhoz, hogy sikeres tanuló váljon belőlük, így tudják kibontakoztatni tehetségüket, kamatoztatni képességeiket.
Hiszem, hogy minden egyes gyerek a maga egyéniségével egy megismételhetetlen csoda és emiatt átérzem hivatásom felelősségét.
Ami engem illett, nap mint nap töltekezni tudok a gyerekek ragaszkodásából, szeretetéből, mert:
“Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen példányban létezik a csillagmilliókon, ez épp elég neki, hogy boldog legyen…”
/A.S. Exupery/
Bátoriné Karip Anna

Bátoriné Karip Anna

biológia, testnevelés és kémia szakos tanár

2021. január 04 – én lettem nyugdíjas.
„Amit élvezettel tanulunk, azt nehezen felejtjük el”
Luis Mercier idézet, amely jellemző pedagógia hitvallásomra.
Az Általános Iskolai tanulmányaim során minden reggel egy Móra Ferenc – idézet fogadott, amit én őszinte, gyermeki áhítattal olvastam el újra és újra. Így hangzott:
„És megcsókolom a szívemmel azt a kezet, amely a betűt először mutatta meg nekem.”
A lelkem mélyén, azóta is őrzőm, azt az érzést, amit ezek a szavak kiváltottak belőlem. Hála, tisztelet és a szeretet érzése ez minden tanárom iránt.
Általuk váltam azzá, aki vagyok!
Gyermekszeretet, hivatástudat, elkötelezettség, lojalitás, következetesség.
Tanulmányaim során biológia – kémia és testnevelés szakosként szereztem először főiskolai, majd egyetemi diplomákat.
1983- ban biológia- testnevelés, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Szeged.
1998- ban kémia, Eszterházy Tanárképző Főiskola Eger. 2008-ban biológia kiegészítő, Szegedi Tudomány Egyetem, Szeged.
2011-ben kémia Mesterszak, Szegedi Tudomány Egyetem. Biológia – kémia szakos tanárként a természettudományok sokszínűségének a bemutatása, a
kísérletek varázslatos világának megszerettetése a célom.
Néhány évet a profi kézilabdázók világában töltöttem. A versenysport megtanította számomra a kitartás, a küzdés, a céltudatosság, a szervezettség jelentőségét és fontosságát a mindennapi élet valamennyi területén. A gyerekek számára is ezeket az értékeket közvetítem. A mai rohanó, zaklatott világ ellenére is ismerjék meg önmagukat. Nyitott szemmel járjanak a világban! Legyen önálló véleményük!
A legkiemelkedőbb érdememnek a gyerekek számára nyújtott élményeket tartom. Ehhez az „élménypedagógia” eszközeit használom. Megtapasztalni, megfigyelni, értelmezni és levonni a következtetéseket.
Számomra a tanítás, a folyamatos képzés, az új kihívások leküzdése adta és adja az „életerőt”. Az elmúlt 30 tanév során megközelítően kiegyenlítették egymást a nehézségek és a sikerek. Beállt egy bizonyosfajta egyensúlyi állapot, talán ennek is köszönhető, hogy mind a mai napig ezt a hivatást gyakorlom.
A negatív hatások ellenére érdeklő, az új kihívásokkal szembenéző ember és tanár maradtam. A szakmai hitvallásomra vonatkozó gondolataimat, elképzeléseimet egy Kossuth– idézettel tudnám tömören összefoglalni:
„Soha le nem mondani, soha el nem csüggedni, ha kell, mindig újra kezdeni.”
Horgonyi Zsuzsanna

Horgonyi Zsuzsanna

jógatanár, pedagógiai asszisztens

1996-ban szereztem meg pedagógiai asszisztensi szakképesítésemet Salgótarjánban. Először Belgiumban három évig hasznosítottam tudásomat, így francia és flamand nyelven folyékonyan beszélek. 2007-ben végeztem a Szolnoki Főiskolán kereskedelmi és marketing közgazdász szakon. Kétgyermekes édesanyaként, 2017-ben Sivananda hatha jógaoktatói képesítéssel ismét elkezdtem a gyermekek irányába fordulni. Célomnak tartom a jóga testi-lelki-szellemi harmonizálásának minél fiatalabb korban való megismertetését a gyerekekkel. Ezen időszakban a Budapest X. kerületi Gyöngyike Óvodában a nevelői testület szakmai kvalitásának köszönhetően, mint pedagógiai asszisztens és gyermekjóga oktató magas színvonalú gyakorlati tapasztalattal gazdagodtam, amit hivatásként szeretnék továbbra is átadni a budapesti MátrixSuli tanulóinak, diákjainak. Megbízható, lelkiismeretes és gyermekszerető munkatársként szeretném a rám bízott gyermekek intézményben eltöltött idejét kellemessé és hasznossá tenni. További jóga ismeretek elsajátítását követően a nada /hang/ jóga ismeretein alapuló, szakrális hangot keltő eszközökkel (hangtállal) történő lélekhangolással segítem a gyerekek a mindennapi kiegyensúlyozottságát és vidámságát.
Gondy-Sekercioglu Hajnalka

Gondy-Sekercioglu Hajnalka

angol nyelv és kultúra tanára, földrajztanár, a hetedikesek osztályfőnöke

A tanulás, mint érték, a könyvek szeretete, a kíváncsiság, a felfedezés öröme mindig jelen
volt családunkban. A tudás, a tapasztalat színes formákban történő átadása szintén. Az élethosszig való tanulás legjobb példája számomra az Édesanyám.
Már a húgaimat is örömmel ismertettem meg az élet csodáival, felvértezve őket a kihívások izgalommal teli elfogadására, megoldására. Felnőtt koromban is olyan tanulmányokat választottam, ahol az emberek ismeretszerzése, szolgálata állt a középpontban.
Határtalanságomat jól tükrözi, hogy  idegenforgalmi tanulmányaim után megszereztem számos turizmussal kapcsolatos szakmát, valamint több felsőfokú nyelvvizsgát. Diplomámat az ELTE-n szereztem meg, kiváló minősítéssel.
Úgy érzem, hogy ez az utam. A tanítás. Az, hogy átadjam a tanulás szeretetét, hogy
ösztönözzem embertársaimat, gyerekeket és felnőtteket arra, hogy soha ne felejtsenek el kisgyerekként tekinteni a világra, rácsodálkozni, megismerni vágyni, célokat állítani és elérni azokat. És mindezt nem csak az anyanyelvemen.
Angolt és földrajzot oktatok, amit egy jó párosításnak gondolok, hiszen egy-egy adott nyelv összekötheti a Föld népeit, megrajzolja, kifejezi egy-egy földterület kultúráját, életét.
Mindkét szak kitekintés szűkebb világunkból arra a csodára, ami maga az ÉLET. A földrajz
számomra egy térkép az úthoz, a választáshoz, a megismeréshez.
Péli Mandula

Péli Mandula

vizuális kultúra tanára, művészettanár

Grafikus képzőművész-tanárként a minden gyerekben jelenlévő alkotói vágynak szeretnék terepet adni, mely így számukra önmaguk és a világ megismerérsének formája lehet, az önkifejezés mellett hangsúlyt fektetve a térbeli gondolkodás fejlesztésére, az arányok, a figurarajz szabályainak megismerésére, mindezt klasszikus technikákkal való kísérletezés, és nem csak klasszikusok alkotásaival való találkozás adta lehetőségek mentén.
Révész Csaba Bob

Révész Csaba Bob

angoltanár

Az ELTE angol-magyar szakán szereztem középiskolai tanári diplomát 1990-ben. Röviddel ezután elvégeztem egy fordító-tolmács képesítést nyújtó post-graduális képzést is.
Az azóta eltelt időben elsősorban angol nyelv tanításával és fordítással, ritkábban tolmácsolással foglalkoztam. Szeretem az irodalmat, szabadidőmben műfordítással is foglalkozom (Shakespeare, Moliere, egyéb prózai művek). Kedvenc időtöltéseim közé tartozik a túrázás, kerékpározás ( több komolyabb kerékpártúrán vettem részt, elbicikliztem például Londonba, Rómába, Párizsba Budapestről), szeretek úszni (többször átúsztam a Balatont), valamint olvasni. Szívesen tanítok irodalmat, ha van rá igény.
Lőrincz Zoltán Charles

Lőrincz Zoltán Charles

angoltanár

Az ELTE angol nyelv és irdalom szakán szereztem bölcsész és tanári diplomát. Egyetemi tanulmányaim során érdeklődésem hamar a nyelvtörténet, a fonológia és fonetika felé fordult. Ezek folyamatos tanulmányozása által próbálok minél jobban elmerülni az angol nyelv rejtelmeiben, és minél mélyebbre ások, akár egy régész, annál inkább feltárul előttem az angol nyelv szépsége.
2003 óta tanítok, főként gyerekeket, de tanítványaim között szinte bármilyen korosztály megtalálható.
Tanítottam diszlexiás tanulót is meglehetősen nagy sikerrel. Időnként fordításokat is vállalok.
Az életemben fontos szerepet tölt be a humor, és ebből próbálok a lehető legtöbbet becsempészni az óráimra is. A tanulás, véleményem szerint, lehet szórakoztató és érdekes, ha megfelelő formában
tálaljuk.
Számomra egy nyelv ismerete olyan, mint egy ajtó a világra, amelyen keresztül betekinthetünk egy adott ország kultúrájába, életébe. Minél több nyelvet ismerünk, annál több ajtó nyílik meg előttünk. Én a sok ajtó közül ugyan csak egyhez – de annál nagyobb lelkesedéssel – igyekszem a képességeimhez
mérten kulcsot adni.

Rólunk mondták

Visszajelzések az online oktatásról

(2021. március)

Egy év online tapasztalattal a fiaimmal a hátam mögött azt tudom mondani, hogy nem gondoltam, hogy az online tanítás ilyen jó is lehet. Jázmint meg kellett tanítani felvenni és letenni a skype hívásokat, de ez volt az összes olyan dolog amihez igénybe vette a segítségem. Önállóan intéz mindent, az órákat öröm hallgatni, csak jókat tudok írni. Köszönjük!
egy 1. osztályos szülő

Van körülöttünk néhány példa, azok alapján nagyon jóra értékelném a mienket, a tieteket! Nem internetes feladatkiosztás és számonkérés zajlik, mint sok helyen, hanem igazi órákat tartotok, OKTATTOK. Persze nem lehet ugyanolyan, mint tanteremben, de amit a lehetőségek engednek, azt kihozzátok belőle.
Szóval szerintem példaértékű, amit csináltok, nagy RESPECT! Úgy látom, a gyerekek is partnerek, sokszor hallom az interakciót. Szerintem szeretik ők is.
egy 5. osztályos apuka

Nagyon féltünk az online oktatástól, de pozitívan csalódtunk. Az iskola rögtön lereagálta az òrarenddel kapcsolatos óhajainkat, Valentina úgy tanít az online térben, mintha mindig ezt csinálta volna. Jó ötlet volt a csoport bontás is, pedig biztos nagyon megterhelő duplán leadni ugyan azt az anyagot. Ákos bácsi és Zsuzsa néni òrái is szuperek. Alina önállóan tanul, mi is tudunk dolgozni. Köszönjük szépen!
egy 1. osztályos anyuka

Köszönjük , hogy mindnyájan a maximumot próbáljátok kihozni ebből a helyzetből! Néha, amikor sikerül itthon lennem, picit belehallgatok az órákba és látom ,hogy mindent megpróbáltok, hogy úgymond ébren tartsátok a gyerekeket a gép előtt és e közben még tudást is csepegtessetek a fejecskékbe.

Tamás bácsi matek órái is szuperek. Tamás üzeni, hogy szeretne iskolába menni.

egy 4. osztályos szülő

Én, mint szülő hálás vagyok azért, hogy Flórának gördülékenyen megy az online oktatás. Ott van az órákon, amik folyamatosan mennek. Ebédnél látom, akkor mindig jókedvű, pozitív visszajelzést ad az órákról. Jó, hogy nem egyedül tanul, hanem kapcsolatban van az osztállyal, a tanárokkal. Hallom, hogy sokszor beszél ő is. Ez akkora öröm, mert látom a fiamnál, ahol nem így megy az oktatás, hogy milyen hamar befordult. Flórának, az iskolába járást leszámítva, alig történt változás az életében. Köszönöm azt a sok munkát, amit ennek érdekében beleraktatok.
egy 6. osztályos anyuka

Iskolánkról

Elérhetőségeink

Információ, kapcsolat

Intézmény neve: MátrixSuli Budapest Általános Iskola

Címe: Budapest, XIX. kerület Kós Károly tér 4.

Email: matrixsulibudapest@gmail.com

Telefon: 06 70 340 8236

Megközelítés tömegközlekedéssel:

1. Határ út metrómegállótól gyalog 15 perc (1,3 km), vagy busszal 2 megálló (194, 194B, 99)
2. Kőbánya-Kispest metrómegállótól 6 megálló a 148-as busszal

Megközelítés autóval:

Nagykőrösi útról, Határ útról, illetve az Ady Endre útról elérhető az iskola. Az iskola környékén a parkolás ingyenes.

Van-e speciális pedagógiai módszer, melyhez az iskola ragaszkodik?
Abban hiszünk, hogy nincs legjobb módszer, hanem létezik az a gyermek, aki számára nekünk (szülőknek és tanítóknak együtt, közösen) kell megtalálnunk az életkori sajátosságainak, fejlettségének, képességeinek, és a teherbírásának leginkább megfelelőt. Tanáraink módszertani szabadsága pedig lehetővé teszi a személyre szabott módszerek alkalmazását.
Hogyan tevődik össze az iskola napirendje?

Minden hétköznap, 7:30-tól érkeznek a gyerekek, beszélgetőkörrel kezdenek, 8.30-tól tanulási idő van, az alsósoknak az osztálytanítójukkal, a felsősöknek szaktanárokkal.

A tanulási idő végéig kérjük, hogy legyenek bent a gyerekek, utána a szülő szabad döntése meddig marad, milyen programon vesz részt gyermeke. Általában mindenki maradni akar, mert jók a szakkörök, szeretnek együtt lenni. Vannak délutános pedagóusaink is, így a felügyelet 17 óráig biztosított.

Milyen csoportokban tanulnak a gyerekek? Hány fős osztályban?
Tanulóink max 15 fős osztályokba járnak. Minden osztályunk elindult, így nincs összevont osztály.
Tud-e olyan gyermek csatlakozni a csoportba, aki év közben szeretne iskolát váltani?
Igen, iskolánk ilyen szempontból átjárható és az év folyamán is fogadjuk a diákokat.
Az évközben csatlakozó diákoknak próbanapokon kell résztvenniük.
Az iskola utáni időben, elvárás-e a tananyaggal való foglalkozás, házi feladat írása?
A nálunk oktató szakemberek a legjobb tudásuk szerint adják át a tananyagot, abban az órakeretben, ami a lehetőségükre áll, ebben a kis osztálylétszám is a segítségünkre van.

Alsó tagozaton a délutáni tanulási időben írják meg a házi feladatot. A hétvégi házi feladat pedig mindig megbeszélés tárgyát képezi.

Van-e lehetőség nyelvet tanulni az iskolában?
Heti 5 alkalommal találkoznak az angol nyelvvel. A kicsik még csak “fürdőznek” benne, a nagyok már elmélyülnek. 8. év végére cél, hogy sikeres nyelvvizsgát tegyenek. A felső tagozaton 3 szintre bontott csoportokban, 3 külön angoltanárral tanulnak a tanulók, a csoportok között az átjárhatóság biztosított. Sok különböző eszközzel, beszéd centrikusan, aktivitást serkentően, a mai beszélt nyelvet sajátítják el diákjaink az angol nyelvet.
SNI gyerekeket fogad-e az iskola?
Csak bizonyos százalékban, amennyiben gyermeke SNI besorolással rendelkezik vegye fel velünk személyesen a kapcsolatot.
Milyen sportolási lehetőségek érhetőek el az iskolában?
A mozgás napi szinten jelen van a gyermekek életében, az első években külön figyelmet kap a fejlesztő jellegű mozgás. A nagymozgástól a finommozgásig, mondókás-énekes tevékenységeket végeznek a tanulók, majd a későbbiekben fokozatosan bekapcsolódnak a nehezebb mozgássorok.
Iskolánk támogatja az egyesületben sportolókat, a délutáni időszakban ezt rugalmasan kezeljük.
A sportolási lehetőségek iránti kínálatot igyekszünk fokozatosan a szülői igényeknek is megfelelően bővíteni.
Jelenleg korcsolya, lovaglás, úszás és terveink szerint falmászás lesz.
Meg lehet-e ismerni a pedagógusokat a felvételi előtt?
Nyitott iskolaként minden érdeklődőt szeretettel várunk. Egy online ismerkedést követően lehetőség van próbanapokon részt venni, megismerni iskolánkat.
Milyen feltételei vannak a sikeres felvételinek?
Fontos, hogy a gyermek be tudjon illeszkedni az osztályközösségbe, jó csoportdinamika alakuljon ki. Ezért tartunk próbanapokat. Így az új diák is látja, hogy szívesen jönne-e hozzánk. A felvételről szóló döntés az egész tantestület hatáskörébe tartozik.

 

A későbbiekben folytathatja-e a gyermek középiskolai tanulmányait állami iskolában?
Természetesen, államilag elismert iskola vagyunk. A kötelező tananyag mellett azon igyekszünk, hogy együttműködő, kreatív gondolkodásmódú, sikerorientált, kiegyensúlyozott gyerekek lépjenek ki iskolánk kapujából, akik a későbbi társadalmi életben is megállják a helyüket.
Továbbtanulásban, pályaorientációban mindenkinek egyénileg segítünk. Tervezzük gimnáziumi (technikum) osztályok indítását is, így a gyerekek érettségiig nálunk tudnak tanulni.

 

A nyári szünet ideje alatt vannak-e foglalkozások?
A tanév a rendeletben szabályozott állami tanévvel egyenlő hosszúságú. A tanulók a nyarat otthon töltik. Változatos tematikájú táborok szervezésével segítünk a szülőknek a nyári szünidőben.

 

Jelentkezés

A jelentkezés menete

A Mátrix Suli Általános Iskola az ország egész területéről fogad diákokat, az év során folyamatos lehetőség van beiratkozásra, átjelentkezésre a szabad férőhelyek függvényében.

Felvételi eljárásunk többlépcsős, fontos szempontunk, hogy az osztály csoportdinamikája, közössége, egysége az új tanuló által gazdagodjon, valamint a szülő elvárásai, értékrendje és az iskola pedagógiai programja összhangban legyen.

  1. Jelentkezéshez / érdeklődéshez kérjük, töltsék ki az iskola oldalán lévő jelentkezési űrlapot. Az űrlap kitöltése a kapcsolatfelvételére szolgál, nem jár kötelezettséggel.
  2. Ezt követően iskolatitkárunk felveszi Önökkel a kapcsolatot. Jelentkezési eljárásunk díja 15.000 Ft, amit a Titkárságon személyesen vagy banki átutalással tudnak rendezni.
  3. Amennyiben az utalás megtörténik, az átutalásról szóló bizonylatot az iskolatitkár e-mail címére kérjük továbbítani. Ezután a felvételi eljárásban illetékes pedagógus kollégánk telefonon felveszi Önökkel a kapcsolatot időpont egyeztetés céljából.
  4. Online találkozóra kerül sor az egyeztetett időpontban (zoom felületen keresztül), amely egy játékos ismerkedés, beszélgetés lehetőségét nyújtja.
  5. Ezt követően e-mailben tájékoztatjuk a családot az átjelentkezés további menetéről, mely jelenléti tanításon való részvételt jelent, majd a minimum 3 próbanap után sor kerülhet a tanuló végleges átjelentkezésére, amennyiben a próbanapok tapasztalatai alapján a tantestület és a vezetőség egyhangúlag úgy dönt.
  6. Sikeres felvételit követően a MátrixSuli Oktatási megállapodást köt a szülőkkel, valamint egyszeri belépési díj megfizetésére kerül sor, amelynek összege az iskola havi alapítványi hozzájárulásának teljes díja.

Leendő elsősöknél nincs próbaidő. Elsőseink iskolakopogtató foglalkozásokon tudnak ismerkedni iskolánkkal, tanítóinkkal.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MátrixSuli, ahol élmény a tanulás!

Fizetendő alapítványi hozzájárulás mértéke a 2020/2021-es tanévre:

Havi fizetés esetén (12 hónapon át): 120.000Ft / hó 

Testvér kedvezménnyel a 2. gyermek:  105.000 Ft / hó

Csatlakozási díj (egyszeri alkalom): 120.000 Ft / gyermek

A hozzájárulás fedezi épületeink fenntartási és fejlesztési költségeit, pedagógusaink és egyéb munkatársaink fizetését, a napi nyelvórákat, egyes szakköröket, tankönyvek árát.

Nem tartalmazza az étkezések és kirándulások önköltségi árát.

Rólunk mondták

Szülők és tanulóink visszajelzései

Azért szeretek ide járni, mert a világ legkedvesebb tanárai vannak itt, nem kell korán kelni és jók a szakkörök is.
Csenge (4. osztály)

A Mátrixba azért jó járni, mert nagyon kedvesek a tanárok és viccesek. A Mátrix Suli nagyon játékos.
Lili (3. osztály)

Azért jó a Mátrix Suliba járni, mert játékos. Mert a legtöbb alsós a barátom. Érdekes dolgokat csinálunk. Sok program van.
Regina (3. osztály)

Itt sokkal kedvesebbek a tanárok, mint a másik iskolában. Itt minden nap jól érzem magam.
Gréti (3. osztály)

Az a jó a Mátrix Suliban, hogy kedvesek a tanárok és játékosak és a mi tanárunk a legkedvesebb és imádjuk!
Arti (3. osztály)

Azért jó a Mátrix Suliba járni, mert ez nem rémálom! A legjobb gyerekek járnak ide és ide jár a hugom és a legjobb barátaim és itt a tanító néni a legjobb!
Petra (3. osztály)