Várunk Wekerlén!

Pedagógiánk

A tanulás legyen öröm és élmény!

“Öröm, pozitív érzelmi hangoltság nélkül nincs hatékony tanulás.”

(Vekerdy Tamás idézi Freund Tamás agykutatót)

Szeretet, családi légkör

a biztosíték, hogy a gyerekek
nyitottak, felszabadultak, közlésre és
befogadásra egyaránt készek
legyenek.

Egyéni bánásmód

Hisszük, hogy minden gyerek képes fejlődni és tehetséges valamiben. Egyéni fejlesztéssel és tehetséggondozással segítünk, hogy mindenki rátaláljon a saját útjára.

Mindenkiből azt hozzuk ki, ami Ő!

Elfogadó közösség

Nálunk mindenki támogatja a
másikat. A tanárok egyenrangú félként
kezelik a diákokat. A gyerekek
örömmel, boldogan érkeznek az
iskolába!

Profi csapat

Tanáraink felvételi eljáráson, próba héten vesznek részt (még a diákok véleménye is számít), így az itt tanítók tényleg hozzánk illenek. Csak a legjobbak jutnak be, akiket utána nagy becsben tartunk.

15 fős létszám, nyelvvizsga

Nálunk egy osztályba maximum 15 diák járhat, így a tananyag gyorsabb elsajátítása mellett sok idő jut a készségek fejlesztésére.
Minden osztály minden nap találkozik az angol
nyelvvel. Alsóban anyanyelvi környezetben, tankönyvek nélkül, sok eszközzel merülnek el a nyelvi fürdőben a gyerekek. Felsőben a beszédcentrikusságot megtartva, aktivitást serkentő, a beszélt nyelvre fókuszáló oktatás eredményeként nyolcadikban középfokú nyelvvizsgát tesznek tanulóink.

A jövő emberei

már más kompetenciákra szorulnak rá. A lexikális tudás helyett a kreativitás, probléma megoldási képesség, kooperációs készségek, önálló tanulás képessége, az önismeret, a kíváncsiság, vállalkozói szellem áll a fókuszban, ezért mi ezek fejlesztését állítjuk a középpontba. Különböző, változatos tanítási repertoárral haladunk a célunk felé; az élménypedagógia, projektoktatás, pozitív pszichológia, differenciálás, dráma pedagógia, kooperativ tanulás, tanulásmódszertan, művészetterápia módszereit használva.

Szeretet, családi légkör

a biztosíték, hogy a gyerekek
nyitottak, felszabadultak, közlésre és
befogadásra egyaránt készek
legyenek.

Egyéni bánásmód

Hisszük, hogy minden gyerek képes fejlődni és tehetséges valamiben. Egyéni fejlesztéssel és tehetséggondozással segítünk, hogy mindenki rátaláljon a saját útjára.

Mindenkiből azt hozzuk ki, ami Ő!

Elfogadó közösség

Nálunk mindenki támogatja a
másikat. A tanárok egyenrangú félként
kezelik a diákokat. A gyerekek
örömmel, boldogan érkeznek az
iskolába!

Profi csapat

Tanáraink szigorú felvételi eljáráson, próba héten esnek át (még a diákok véleménye is számít), így az itt tanítók tényleg hozzánk
illenek. Csak a legjobbak jutnak be, akiket utána nagy becsben tartunk.

15 fős létszám, nyelvvizsga

Nálunk egy osztályba maximum 15 diák járhat, így a tananyag gyorsabb elsajátítása mellett sok idő jut a készségek fejlesztésére.
Minden osztály minden nap találkozik az angol nyelvvel. Alsóban anyanyelvi környezetben, tankönyvek nélkül, sok eszközzel merülnek el a nyelvi fürdőben a gyerekek. Felsőben a beszédcentrikusságot megtartva, aktivitást serkentő, a beszélt nyelvre fókuszáló oktatás eredményeként nyolcadikban középfokú nyelvvizsgát tesznek tanulóink.

A jövő emberei

már más kompetenciákra szorulnak rá. A lexikális tudás helyett a kreativitás, probléma megoldási képesség, kooperációs készségek, önálló tanulás képessége, az önismeret, a kíváncsiság, vállalkozói szellem áll a fókuszban, ezért mi ezek fejlesztését állítjuk a középpontba. Különböző, változatos tanítási repertoárral haladunk a célunk felé; az élménypedagógia, projektoktatás, pozitív pszichológia, differenciálás, dráma pedagógia, kooperativ tanulás, tanulásmódszertan, művészetterápia módszereit használva.

Rólunk

Rövid történetünk

A Mátrix Oktatási Központ 21 éve foglalkozik felnőtt képzéssel, majd sikeres szakközépiskolát indítottak. Az igény egyre nagyobb lett a jó általános iskolai taníttatásra is. Először a tanulócsoportok sikeres működése keltette fel az alapítók fantáziáját, de látták ezeknek a jogi nehézségeit. Végül a normál tantervű magán általános iskola mellett döntöttek, és a tanulócsoportok módszereit vitték be ide.

Napunk

Napirendünk

Fontos, hogy nálunk nincs ki és becsengetés, a tanárok alkalmazkodhatnak a diákok aktuális állapotához, ha fáradtak pihennek vagy kimennek a levegőre, ha nagyon belemerülnek egy témába meghosszabbítják, összevonják az órákat.
Délutánonként szakkörökön vehetnek részt a gyerekek, de akinek iskolán kívüli elfoglaltsága van az szülői engedéllyel elmehet. A szakköröket az igényekhez alakítjuk, így azok változhatnak. Jelenleg tudós klub, rajz/kézműves foglalkozás, jóga indul. Tervben van a saját falmászó klub indítása is.

Nem telhet el nap családias beszélgetés és angolozás nélkül.

 

Alsós napirend

7.30-tól lehet érkezni
8.30-ig beszélgető kör
8.30-11.00 tanulási blokk
(tízórai és igény szerinti szünetekkel)
11.00-12.30 játék a parkban és ebéd
12.30-14.00 tanulási blokk (kreatív)
14.00-16.00 szakkörök, hazamenetel

Felsős napirend

7.30-tól érkezés
8.30-12.00 órák szaktanárokkal
12.00-12.40 ebédszünet

12.40-14.30 órák szaktanárokkal

14.30-16.00 szakkörök, sport (lovaglás,
korcsolya) hazamenetel

Pedagógusaink

Akik nélkül nem lenne ennyire szuper a suli

Lehoczki-Lénárd Valentina

Lehoczki-Lénárd Valentina

tagintézmény vezető, első osztály tanítója

Gyermekkorom óta, tudatosan készültem a pedagógus pályára. Hiszem és vallom, eddigi tapasztalataim is alátámasztják, a gyermeki lélek nem ismer határokat. Ha a tanuló megtalálja azt a pedagógust, akivel képes együtt munkálkodni, hatalmas sikereket tud elérni. Azonban ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, sokszor hosszú utat kell megtenni és ez az út minden gyermek esetében más kövekkel van kirakva. Munkám során arra törekszem, hogy megtaláljam minden tanulóban azt az értéket, amit tovább lehet építeni. A mai világ különleges kompetenciákat követel meg a pedagógustól, folyamatos tanulással azon vagyok, hogy mindezeknek eleget tudjak tenni. Mindennapjaimat a következő gondolat vezérli:

“Akkor tanít jól az ember, ha közben ő maga is tanul.” – (Vörös István)

 

Varkoly Erika

Varkoly Erika

alsós tanító

Már kisgyerekként tanító néni akartam lenni. A Comenius Tanítóképző Főiskolás éveimet nagyon élveztem. Kikerülve a „nagybetűs életbe” kalandnak, szórakozásnak éreztem a tanítást. Érdekes változást jelentett számomra az az állapot, amikor anya lettem, s a saját gyermekem jött az iskolámba. Innentől megváltozott a tanítási stílusom. Elkezdtem más felelősséget érezni a gyermekek iránt. Megfogalmazódott bennem, hogy következetes neveléssel, személyes példaadással, törődő szeretettel, megfelelő empátiával – „leguggolva a gyermekhez” – eredményes lesz tanítói tevékenységem. Hamar felismertem azt, hogy már kevés vagyok „egy könyvvel a kezemben”! S a változó világban már nem a lexikális tudás a fontos, hanem az alkalmazni képes tudás. Kooperatív tanulásszervezés, projekt oktatás, …. s ne is beszéljünk a tanítói szerep megváltozásáról. A facilitátor szerepét kell betöltenem.

A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – segítenem, támogatnom, terelnem kell a fejlődés útján úgy, hogy az együtt töltött évek után el tudja engedni a „kezem”. Önálló, változni tudó, alkalmazkodó felnőtté tudjon válni. Tudjon dönteni a sorsa felől, s nem utolsó sorban tanulmányi ideje alatt élvezze az iskolában töltött éveket.
Soraimat Alvin Tofler gondolataival szeretném zárni:
„A XXI. század analfabétái nem azok, akik nem tudnak írni és olvasni, hanem azok, akik nem tanulnak meg tanulni.”

Kovács Emese

Kovács Emese

alsós tanító, leendő elsős tanító

Diplomámat 2005-ben szereztem a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán, tanító-református hittanoktató szakon, ahol drámapedagógia specializációt is végeztem. Kiemelt feladatomnak tekintem az oktatás mellett a nevelő munkát és a személyiségfejlesztést. Fontosnak tartom, hogy egy pedagógus ne csak tananyagot tanítson, hanem többet nyújtson diákjainak, tegye élményszerűvé az oktatást; figyelje a tanulók igényeit, hogy mindenki a saját tempójában tudjon haladni, képességeihez mérten fejlődhessen és bontakozhasson ki. A mai gyerekek teljesen más igényekkel érkeznek, amiknek az iskolában is meg kell felelni. Más érdekli őket, mások a kompetenciáik is. Ezeket figyelembe véve kell kialakítani a tanítási-tanulási stratégiát is úgy, hogy a tanulók élményekkel telve térjenek haza és másnap örömmel érkezzenek az iskolába. Célom egy
összetartó, közösen dolgozni tudó, egymásra odafigyelő közösség alakítása, ahol mindenki jól érzi magát és alkalmazható tudás birtokosává válik.

Angyal Tamás

Angyal Tamás

matektanár

Szerencsésnek érzem magam, mert évek óta foglalkozom azzal ami igazán érdekel, a gyerekek nevelésével, fejlesztésével. Kezdetben csak korrepetáltam a tanulókat matematikából, mellette pedig kosárlabda edzőként neveltem őket. Ma már több év iskolai tapasztalat is áll mögöttem melynek során próbáltam minnél több olyan fiatalt képezni, akik hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak mind intellektusuk, mind a csapatszellemük folytán. A matematika és a természettudományok az életem és a megszerzett tudás továbbadása a célom szórakoztató érdekes formában úgy hogy közben a csapatmunka, a kitartás és a erkölcsösség alapjait is igyekszem lefektetni tanulóink fejében.
Logikus gondolkodásmóddal megszünik a világ fekete-fehér lenni, és megláthatjuk a lehetőségek szivárványát.

Ördögh Ottó

Ördögh Ottó

történelemtanár

Magyar, történelem szakos tanár vagyok, 28 éve tanítok, még mindig nagyon lelkesen. A legfontosabb számomra, hogy boldog gyerekeket és felnőtteket (kollégákat) lássak magam körül, mert meggyőződésem, hogy így fantasztikus dolgokra vagyunk képesek együtt. Ez nemcsak meggyőződés, hanem tapasztalat is! 😊 A szeretetet, egymás elfogadását szintén alapvető értéknek tekintem. A tanítás céljának a körülöttünk lévő világ működésének megértését tartom, nemcsak a természeti jelenségekre gondolva, hanem az emberi kapcsolatokra is. Az érzelmek befogadása és kimutatása egy támogató közegben elengedhetetlen. A mai, modern világban nyitottnak kell lennünk, személyes példamutatással ösztönzöm a gyerekeket erre, rendkívül sokat tanulok tőlük. Kedvenceim a projektek, digitális tananyagok, rejtvények és a mozgásos feladatok. Szeretem jókedvvel, a kacagással és humorral fűszerezni az óráimat.

Révész Csaba Bob

Révész Csaba Bob

angoltanár

Az ELTE angol-magyar szakán szereztem középiskolai tanári diplomát 1990-ben. Röviddel ezután elvégeztem egy fordító-tolmács képesítést nyújtó post-graduális képzést is.
Az azóta eltelt időben elsősorban angol nyelv tanításával és fordítással, ritkábban tolmácsolással foglalkoztam. Szeretem az irodalmat, szabadidőmben műfordítással is foglalkozom (Shakespeare, Moliere, egyéb prózai művek). Kedvenc időtöltéseim közé tartozik a túrázás, kerékpározás ( több komolyabb kerékpártúrán vettem részt, elbicikliztem például Londonba, Rómába, Párizsba Budapestről), szeretek úszni (többször átúsztam a Balatont), valamint olvasni. Szívesen tanítok irodalmat, ha van rá igény.

Rólunk mondták

Visszajelzések az online oktatásról

(2021. március)

Egy év online tapasztalattal a fiaimmal a hátam mögött azt tudom mondani, hogy nem gondoltam, hogy az online tanítás ilyen jó is lehet. Jázmint meg kellett tanítani felvenni és letenni a skype hívásokat, de ez volt az összes olyan dolog amihez igénybe vette a segítségem. Önállóan intéz mindent, az órákat öröm hallgatni, csak jókat tudok írni. Köszönjük!
egy 1. osztályos szülő

Van körülöttünk néhány példa, azok alapján nagyon jóra értékelném a mienket, a tieteket! Nem internetes feladatkiosztás és számonkérés zajlik, mint sok helyen, hanem igazi órákat tartotok, OKTATTOK. Persze nem lehet ugyanolyan, mint tanteremben, de amit a lehetőségek engednek, azt kihozzátok belőle.
Szóval szerintem példaértékű, amit csináltok, nagy RESPECT! Úgy látom, a gyerekek is partnerek, sokszor hallom az interakciót. Szerintem szeretik ők is.
egy 5. osztályos apuka

Nagyon féltünk az online oktatástól, de pozitívan csalódtunk. Az iskola rögtön lereagálta az òrarenddel kapcsolatos óhajainkat, Valentina úgy tanít az online térben, mintha mindig ezt csinálta volna. Jó ötlet volt a csoport bontás is, pedig biztos nagyon megterhelő duplán leadni ugyan azt az anyagot. Ákos bácsi és Zsuzsa néni òrái is szuperek. Alina önállóan tanul, mi is tudunk dolgozni. Köszönjük szépen!
egy 1. osztályos anyuka

Köszönjük , hogy mindnyájan a maximumot próbáljátok kihozni ebből a helyzetből! Néha, amikor sikerül itthon lennem, picit belehallgatok az órákba és látom ,hogy mindent megpróbáltok, hogy úgymond ébren tartsátok a gyerekeket a gép előtt és e közben még tudást is csepegtessetek a fejecskékbe.

Tamás bácsi matek órái is szuperek. Tamás üzeni, hogy szeretne iskolába menni.

egy 4. osztályos szülő

Én, mint szülő hálás vagyok azért, hogy Flórának gördülékenyen megy az online oktatás. Ott van az órákon, amik folyamatosan mennek. Ebédnél látom, akkor mindig jókedvű, pozitív visszajelzést ad az órákról. Jó, hogy nem egyedül tanul, hanem kapcsolatban van az osztállyal, a tanárokkal. Hallom, hogy sokszor beszél ő is. Ez akkora öröm, mert látom a fiamnál, ahol nem így megy az oktatás, hogy milyen hamar befordult. Flórának, az iskolába járást leszámítva, alig történt változás az életében. Köszönöm azt a sok munkát, amit ennek érdekében beleraktatok.
egy 6. osztályos anyuka

Iskolánkról

Elérhetőségeink

Információ, kapcsolat

Intézmény neve: MátrixSuli Budapest Általános Iskola

Címe: Budapest, XIX. kerület Kós Károly tér 4.

Email: info@matrixsuli.hu

Telefon: Kalán Anita, iskolatitkár +36-70-7797407

Megközelítés tömegközlekedéssel:

1. Határ út metrómegállótól gyalog 15 perc (1,3 km), vagy busszal 2 megálló (194, 194B, 99)
2. Kőbánya-Kispest metrómegállótól 6 megálló a 148-as busszal

Megközelítés autóval:

Nagykőrösi útról, Határ útról, illetve az Ady Endre útról elérhető az iskola. Az iskola környékén a parkolás ingyenes.

Van-e speciális pedagógiai módszer, melyhez az iskola ragaszkodik?

Abban hiszünk, hogy nincs legjobb módszer, hanem létezik az a gyermek, aki számára nekünk (szülőknek és tanítóknak együtt, közösen) kell megtalálnunk az életkori sajátosságainak, fejlettségének, képességeinek, és a teherbírásának leginkább megfelelőt. Tanáraink módszertani szabadsága pedig lehetővé teszi a személyre szabott módszerek alkalmazását.

Hogyan tevődik össze az iskola napirendje?

Minden hétköznap, 7:30-tól érkeznek a gyerekek, beszélgető körrel kezdenek, 8.30-tól tanulási idő van, az alsósoknak az osztálytanítójukkal, a felsősöknek szaktanárokkal.

A tanulási idő végéig kérjük, hogy legyenek bent a gyerekek, utána a szülő szabad döntése meddig marad, milyen programon vesz részt gyermeke. Általában mindenki maradni akar, mert jók a szakkörök, szeretnek együtt lenni, és sok az állandó jellegű külső program is (korcsolya, lovaglás, úszás). Vannak délutános pedagóusaink is, így a felügyelet 17 óráig biztosított.

Milyen csoportokban tanulnak a gyerekek? Hány fős osztályban?

Tanulóink max 15 fős osztályokba járnak. Minden osztályunk elindult, így nincs összevont csoport, de van átjárhatóság, azaz egy szuper ötödikes matekos látogathatja a hatodikosok óráit.

Tud-e olyan gyermek csatlakozni a csoportba, aki év közben szeretne iskolát váltani?

Igen, iskolánk ilyen szempontból átjárható és az év folyamán is fogadjuk a diákokat.
Az évközben csatlakozó diákoknak próbahéten kell résztvenniük.

Az iskola utáni időben, elvárás-e a tananyaggal való foglalkozás, házi feladat írása?

Az a gyermek, aki az egész napot az intézményben tölti, nem visz haza házi feladatot. A nálunk oktató szakemberek a legjobb tudásuk szerint adják át a tananyagot, abban az órakeretben, ami a lehetőségükre áll, ebben a kis osztálylétszám is a segítségünkre van.

Van-e lehetőség nyelvet tanulni az iskolában?

Minden nap találkoznak az angol nyelvvel. A kicsik még csak “fürdőznek” benne, a nagyok már elmélyülnek. 8. év végére mindenki nyelvvizsgát tesz. Célunk, hogy sok különböző eszközzel, beszéd centrikusan, aktivitást serkentően, a mai beszélt nyelvet sajátítsák el diákjaink.

A digitális eszközök használata mennyire hangsúlyos?

A távoktatás még inkább rámutatott mennyire fontos a digitális eszközök használata, a programok ismerete. Iskolánkban folyamatosan jelen vannak a digitális eszközök, a tanmenetnek megfelelően használjuk őket, a diákok megtanulják a prezentáció készítést, az internet használatot, különböző programok ismeretét.

SNI gyerekeket fogad-e az iskola?

Csak bizonyos százalékban, amennyiben gyermeke SNI besorolással rendelkezik vegye fel velünk személyesen a kapcsolatot.

Milyen sportolási lehetőségek érhetőek el az iskolában?

A mozgás napi szinten jelen van a gyermekek életében, az első években külön figyelmet kap a fejlesztő jellegű mozgás. A nagymozgástól a finommozgásig, mondókás-énekes tevékenységeket végeznek a tanulók, majd a későbbiekben fokozatosan bekapcsolódnak a nehezebb mozgássorok.
Iskolánk támogatja az egyesületben sportolókat, a délutáni időszakban ezt rugalmasan kezeljük.
A sportolási lehetőségek iránti kínálatot igyekszünk fokozatosan a szülői igényeknek is megfelelően bővíteni.
Jelenleg korcsolya, lovaglás, úszás és terveink szerint falmászás lesz.

Meg lehet-e ismerni a pedagógusokat a felvételi előtt?
Nyitott iskolaként minden érdeklődőt szeretettel várunk. A szülők beülhetnek egy-egy tanórára is, hogy lássák hogyan is megy
nálunk a tanítás. Időpont egyeztetés szükséges.

 

Milyen feltételei vannak a sikeres felvételinek?
Fontos, hogy a gyermek be tudjon illeszkedni az osztályközösségbe, jó csoportdinamika alakuljon ki. Ezért tartunk személyes  elbeszélgetést és próbahetet is. Így az új diák is látja, hogy szívesen jönne-e hozzánk.

 

A későbbiekben folytathatja-e a gyermek középiskolai tanulmányait állami iskolában?
Természetesen, államilag elismert iskola vagyunk. A kötelező tananyag mellett azon igyekszünk, hogy együttműködő, kreatív gondolkodásmódú, sikerorientált, boldog személyiségek lépjenek ki iskolánk kapujából, akik a későbbi társadalmi életben is megállják a helyüket.
Tovább tanulásban, pályaorientációban mindenkinek egyénileg segítünk. Tervezzük gimnáziumi (technikum) osztályok indítását is, így a gyerekek érettségiig nálunk tudnak tanulni.

 

A nyári szünet ideje alatt vannak-e foglalkozások?
A tanév a rendeletben szabályozott állami tanévvel egyenlő hosszúságú. A tanulók a nyarat otthon töltik. Táborok szervezésével segítünk a szülőknek a nyári szünidőben.

 

Jelentkezés

A jelentkezés menete

A MátrixSuli (Szent Imre Szakközépiskola és Általános Iskola) az ország egész területéről fogad gyerekeket.

Felvételi eljárásunk több lépcsős. Fontos, hogy az osztály csoportdinamikája kialakuljon, és hogy a szülők elvárásai és az iskola pedagógiai programja összhangban legyen. A gyermek-szülő-iskola hármas együttműködés kiemelt szerepet kap a felvételi eljárás során is.

A következő lépcsőkön haladunk a hozzánk érkezőkkel:

  1. A mellékelt űrlap kitöltése után felvesszük  a kapcsolatot a családdal.
  2. Online játékos ismerkedésre hívjuk a szülőket a gyermekkel együtt. A Zoom találkozó alatt egy fejlesztő pedagógus játszik a gyermekkel, illetve az osztálytanító is jelen lesz.
  3. Az ismerkedés eredményéről egy-két napon belül e-mailben értesítjük a szülőket. Ekkor kérünk egy rövid írásos jellemzést is a gyermekről.
  4. Pozitív elbírálás esetén a nem első osztályt kezdő diákokat próba napokra, igény esetén próba hétre hívjuk be iskolánkba. Ezalatt az idő alatt megismerheti osztálytársait, tanárait, láthatja az iskola szellemiségét, oktatási módszereit, kiderül, hogy elképzelései és szülők elképzelése egyezik-e azzal, amit iskolánk nyújtani tud.
  5. Amennyiben a be- vagy átiratkozás mellett döntenek, oktatási megállapodást kötnek az iskolát fenntartó alapítvánnyal.
    Amennyiben a tanuló a tanulmányait nem rögtön kezdi meg nálunk, 30 000 Ft regisztrációs díjat kell fizetni, amely az esetben sem jár vissza, ha végül nem a mi iskolánkat választják. 
Fizetendő alapítványi hozzájárulás mértéke a 2020/2021-es tanévre:

Havi fizetés esetén (12 hónapon át): 100.000Ft /hó

Testvér kedvezménnyel: 85.000 Ft/hó

A hozzájárulás fedezi épületeink fenntartási és fejlesztési költségeit, pedagógusaink és egyéb munkatársaink fizetését, a napi nyelvórákat, egyes szakköröket, tankönyvek árát. A hozzájárulás mérékét a beirtkozástól számított két éven belül nem emeljük.

Nem tartalmazza az étkezések és kirándulások önköltségi árát.

Rólunk mondták

Szülők és tanulóink visszajelzései

“Itt olyanok vagyunk, mint egy család. Néha nem értünk egyet, de sosem bántjuk egymást. Mindenkit szeretetek itt.”

K.A.

“Tényleg jó ide járni, pedig itt is kell tanulni, csak valahogy most már ez nem zavar.”

L.Zs.

“Péter bácsi olyan jó fej, pedig nála fegyelem van, de akkor is mosolyog, ha mérges, vagy nem is igazán mérges (?).”

R.B.