Várunk Kecskeméten!

Pedagógiánk

A tanulás legyen öröm és élmény!

“Öröm, pozitív érzelmi hangoltság nélkül nincs hatékony tanulás.”

(Vekerdy Tamás idézi Freund Tamás agykutatót)

Szeretet, családi légkör

a biztosíték, hogy a gyerekek
nyitottak, felszabadultak, közlésre és
befogadásra egyaránt készek
legyenek.

Egyéni bánásmód

Hisszük, hogy minden gyerek képes fejlődni és tehetséges valamiben. Egyéni fejlesztéssel és tehetséggondozással segítünk, hogy mindenki rátaláljon a saját útjára.

Mindenkiből azt hozzuk ki, ami Ő!

Elfogadó közösség

Nálunk mindenki támogatja a
másikat. A tanárok egyenrangú félként
kezelik a diákokat. A gyerekek
örömmel, boldogan érkeznek az
iskolába!

Profi csapat

Tanáraink szigorú felvételi eljáráson, próba héten esnek át (még a diákok véleménye is számít), így az itt tanítók tényleg hozzánk
illenek. Csak a legjobbak jutnak be, akiket utána nagy becsben tartunk.

15 fős létszám, nyelvvizsga

Nálunk egy osztályba maximum 15 diák járhat, így a tananyag gyorsabb elsajátítása mellett sok idő jut a készségek fejlesztésére.
Minden osztály minden nap találkozik az angol
nyelvvel. Alsóban anyanyelvi környezetben, tankönyvek nélkül, sok eszközzel merülnek el a nyelvi fürdőben a gyerekek. Felsőben a beszédcentrikusságot megtartva, aktivitást serkentő, a beszélt nyelvre fókuszáló oktatás eredményeként nyolcadikban középfokú nyelvvizsgát tesznek tanulóink.

A jövő emberei

már más kompetenciákra szorulnak rá. A lexikális tudás helyett a kreativitás, probléma megoldási képesség, kooperációs készségek, önálló tanulás képessége, az önismeret, a kíváncsiság, vállalkozói szellem áll a fókuszban, ezért mi ezek fejlesztését állítjuk a középpontba. Különböző, változatos tanítási repertoárral haladunk a célunk felé; az élménypedagógia, projektoktatás, pozitív pszichológia, differenciálás, dráma pedagógia, kooperativ tanulás, tanulásmódszertan, művészetterápia módszereit használva.

Szeretet, családi légkör

a biztosíték, hogy a gyerekek
nyitottak, felszabadultak, közlésre és
befogadásra egyaránt készek
legyenek.

Egyéni bánásmód

Hisszük, hogy minden gyerek képes fejlődni és tehetséges valamiben. Egyéni fejlesztéssel és tehetséggondozással segítünk, hogy mindenki rátaláljon a saját útjára.

Mindenkiből azt hozzuk ki, ami Ő!

Elfogadó közösség

Nálunk mindenki támogatja a
másikat. A tanárok egyenrangú félként
kezelik a diákokat. A gyerekek
örömmel, boldogan érkeznek az
iskolába!

Profi csapat

Tanáraink szigorú felvételi eljáráson, próba héten esnek át (még a diákok véleménye is számít), így az itt tanítók tényleg hozzánk
illenek. Csak a legjobbak jutnak be, akiket utána nagy becsben tartunk.

15 fős létszám, nyelvvizsga

Nálunk egy osztályba maximum 15 diák járhat, így a tananyag gyorsabb elsajátítása mellett sok idő jut a készségek fejlesztésére.
Minden osztály minden nap találkozik az angol nyelvvel. Alsóban anyanyelvi környezetben, tankönyvek nélkül, sok eszközzel merülnek el a nyelvi fürdőben a gyerekek. Felsőben a beszédcentrikusságot megtartva, aktivitást serkentő, a beszélt nyelvre fókuszáló oktatás eredményeként nyolcadikban középfokú nyelvvizsgát tesznek tanulóink.

A jövő emberei

már más kompetenciákra szorulnak rá. A lexikális tudás helyett a kreativitás, probléma megoldási képesség, kooperációs készségek, önálló tanulás képessége, az önismeret, a kíváncsiság, vállalkozói szellem áll a fókuszban, ezért mi ezek fejlesztését állítjuk a középpontba. Különböző, változatos tanítási repertoárral haladunk a célunk felé; az élménypedagógia, projektoktatás, pozitív pszichológia, differenciálás, dráma pedagógia, kooperativ tanulás, tanulásmódszertan, művészetterápia módszereit használva.

Rólunk

Rövid történetünk

A Mátrix Oktatási Központ 21 éve foglalkozik felnőtt képzéssel, majd sikeres szakközépiskolát indítottak. Az igény egyre nagyobb lett a jó általános iskolai taníttatásra is. Először a tanulócsoportok sikeres működése keltette fel az alapítók fantáziáját, de látták ezeknek a jogi nehézségeit. Végül a normál tantervű magán általános iskola mellett döntöttek, és a tanulócsoportok módszereit vitték be ide.

Napunk

Napirendünk

Fontos, hogy nálunk nincs ki és becsengetés, a tanárok alkalmazkodhatnak a diákok aktuális állapotához, ha fáradtak pihennek vagy kimennek a levegőre, ha nagyon belemerülnek egy témába meghosszabbítják, összevonják az órákat.
Délutánonként szakkörökön vehetnek részt a gyerekek, de akinek iskolán kívüli elfoglaltsága van az szülői engedéllyel elmehet. A szakköröket az igényekhez alakítjuk, így azok változhatnak. Jelenleg tudós klub, rajz/kézműves foglalkozás, jóga indul.

Nem telhet el nap családias beszélgetés és angolozás nélkül.

 

Alsós napirend

7.30-tól lehet érkezni
8.30-ig beszélgető kör
8.30-11.00 tanulási blokk
(tízórai és igény szerinti szünetekkel)
11.00-12.30 játék a parkban és ebéd
12.30-14.00 tanulási blokk (kreatív)
14.00-16.00 szakkörök, hazamenetel

Felsős napirend

7.30-tól érkezés
8.30-9.10 angol
9.20-11.30 órák szaktanárokkal
11.30-12.45 játék a parkban és ebéd
12.45-14.30 órák szaktanárokkal
14.30-16.00 szakkörök, sport (lovaglás,
korcsolya) hazamenetel

Pedagógusaink

Akik nélkül nem lenne ennyire szuper a suli

Vajda Rudolf, Rudi bácsi

Vajda Rudolf, Rudi bácsi

természet tudományok, technika, testnevelés, ének-zene

Minden nálunk tanítót megkértem, hogy írjon pár sort magáról, eddigi munkásságáról, miért szeret tanítani, mi a legfontosabb üzenete erről a pályáról.
Aztán megismertem Rudi bácsit, és rájöttem ő az az ember, aki tényleg nem ér rá erre, mert ő mindig dolgozik, tanít, okít, nevel, jókedvet csinál, gondoskodik, szervez, tervez. Életem legjobb táborát is ő szervezte (Kunadacs, Betyár tábor) és itt a kovácsolás bemutatása és a lovak felnyergelése közben kértem meséljen még magáról valamit, majd rájöttem nem az a fontos, hogy hol mit oktatott eddig (pl.: biológia, ének, technika), milyen iskolákat vezetett már (pl. Vackorvár erdei iskola), hanem mennyire lennék csak azért újra gyerek, hogy nála tanulhassak, mert azt a rengeteg tudást és tapasztalatot olyan nagy nyugalommal és kreatívan adja át, akkora élményt okoz vele, hogy ezt minden nap szívesen élné át bárki.
Rudi bácsi a természetet hozza közelebb a gyerekekhez, az állatvilágon keresztül érzékenyít, hisz aki sokat jár a természetbe megtanul összhangban élni a világgal, ezáltal toleránsabb lesz embertársaival.
(Főbb “tárgyai”: természettudományok (biológia, fizika), lovasoktatás, trombita, szájharmonika, kürt, kovácsolás, bőrözés, huszárkodás (hivatalos Nádor huszár), kenyér (és minden más) sütés…..)

Lázár Dóra

Lázár Dóra

tanító (1-4. osztály)

2006-ban végeztem a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán Vizuális nevelés műveltségterületen. Ugyan az élet külföldre sodort, de a gyermekszeretetem végig kísért ott is. 11 év után nagy tervekkel, kicsit szélesebb látókörrel és több angoltudással visszatértem kishazánkba.
A gyermeki lét tisztelete és szeretete vezérelt erre a pályára, ami kihívásokkal teli, de én ezt szeretem. Minden nap vár valami jó dolog, valami vicces, vagy tanúságos, amikor láthatom a gyerekek arcán azt, amiért érdemes ezt csinálni. Példamutatásommal, következetességemmel, vidám energikus hozzáállásommal úgy érzem nem csak a tudásomat tudom átadni, hanem az örök emberi értékeket is. Véleményem szerint fontos dolgok: az igazságosság, tisztesség, szeretet, pozitív hozzáállás, környezetünk szeretete, mások önzetlen segítése és önmagunk fejlesztése is. Én úgy gondolom, ha jó kapcsolatban vagyunk a kisdiákokkal és szüleikkel is, akkor minden a legnagyobb rendben zajlik. A cél: sikeres felelősségteljesen gondolkodó felnőttekké váljanak gyermekeink, mert Ők a jövő nemzedéke. Iskolánkban gyermekeink önmaguk lehetnek, mert mi családtagként tekintünk Rájuk és segítjük kibontani szárnyaikat.
Tibai Rita

Tibai Rita

angol-magyar szakos tanár

Felsőfokú tanulmányaimat az ELTE-BTK anglisztika szakon kezdtem, majd angol-magyar tanári mesterdiplomát szereztem. Már a BA képzés alatt angol nyelvtanárként tevékenykedtem egy budapesti nyelviskolában, ahol a lakossági, céges és magánoktatást is kipróbáltam. Nemcsak általános nyelvi kurzusokat tartottam, hanem üzleti angolt is tanítottam. Ezen tevékenységemet Kecskeméten is folytattam, ahol a nyelvvizsgáztatás folyamataiba is betekintést nyertem. Az egyetem során három budapesti gimnáziumban is gyakoroltam hivatásomat, ezen időszak alatt különböző korosztályokkal foglalkoztam. Mindkét szakdolgozatomat az angol nyelvi vizsgákkal kapcsolatosan írtam, ennek köszönhetően hatékonyabban tudom diákjaimat felkészíteni az efféle kihívásokra is.

Angol-magyar tanárként nagy hangsúlyt fektetek az interkulturális kompetencia, a szociális érzékenység, valamint a tanulók személyiségfejlesztésére is. A digitális tananyagok és eszközök is részét képezik óráimnak, mivel a technológia is meghatározó elem a tanulás támogatásában. A készség- és képességfejlesztés nagyon fontos számomra, olyan ismereteket szeretnék átadni a jövő nemzedékének, melyekkel meg fogják állni helyüket az életben. Célom, hogy az általam tanított gyerekek kiegyensúlyozott, magabiztos és életvidám felnőttekké váljanak.

Iskolánkról

Elérhetőségeink

Információ, kapcsolat

Intézmény neve: MátrixSuli Kecskemét

Címe: Kecskemét, László Károly utca 16.

Email: titkar@sztimre.hu

Telefon: Vér Soma +36-70-7702256

Van-e speciális pedagógiai módszer, melyhez az iskola ragaszkodik?

Abban hiszünk, hogy nincs legjobb módszer, hanem létezik az a gyermek, aki számára nekünk (szülőknek és tanítóknak együtt, közösen) kell megtalálnunk az életkori sajátosságainak, fejlettségének, képességeinek, és a teherbírásának leginkább megfelelőt. Tanáraink módszertani szabadsága pedig lehetővé teszi a személyre szabott módszerek alkalmazását.

Hogyan tevődik össze az iskola napirendje?

Minden hétköznap, 7:30-tól érkeznek a gyerekek, beszélgető körrel kezdenek, 8.30-tól tanulási idő van, az alsósoknak az osztálytanítójukkal, a felsősöknek szaktanárokkal.

A tanulási idő végéig kérjük, hogy legyenek bent a gyerekek, utána a szülő szabad döntése meddig marad, milyen programon vesz részt gyermeke. Általában mindenki maradni akar, mert jók a szakkörök, szeretnek együtt lenni, és sok az állandó jellegű külső program is (korcsolya, lovaglás, úszás). Vannak délutános pedagóusaink is, így a felügyelet 17 óráig biztosított.

Milyen csoportokban tanulnak a gyerekek? Hány fős osztályban?

Tanulóink max 15 fős osztályokba járnak. Minden osztályunk elindult, így nincs összevont csoport, de van átjárhatóság, azaz egy szuper ötödikes matekos látogathatja a hatodikosok óráit.

Tud-e olyan gyermek csatlakozni a csoportba, aki év közben szeretne iskolát váltani?

Igen, iskolánk ilyen szempontból átjárható és az év folyamán is fogadjuk a diákokat.
Az évközben csatlakozó diákoknak próbahéten kell résztvenniük.

Az iskola utáni időben, elvárás-e a tananyaggal való foglalkozás, házi feladat írása?

Az a gyermek, aki az egész napot az intézményben tölti, nem visz haza házi feladatot. A nálunk oktató szakemberek a legjobb tudásuk szerint adják át a tananyagot, abban az órakeretben, ami a lehetőségükre áll, ebben a kis osztálylétszám is a segítségünkre van.

Van-e lehetőség nyelvet tanulni az iskolában?

Minden nap találkoznak az angol nyelvvel. A kicsik még csak “fürdőznek” benne, a nagyok már elmélyülnek. 8. év végére mindenki nyelvvizsgát tesz. Célunk, hogy sok különböző eszközzel, beszéd centrikusan, aktivitást serkentően, a mai beszélt nyelvet sajátítsák el diákjaink.

A digitális eszközök használata mennyire hangsúlyos?

A távoktatás még inkább rámutatott mennyire fontos a digitális eszközök használata, a programok ismerete. Iskolánkban folyamatosan jelen vannak a digitális eszközök, a tanmenetnek megfelelően használjuk őket, a diákok megtanulják a prezentáció készítést, az internet használatot, különböző programok ismeretét.

SNI gyerekeket fogad-e az iskola?

Csak bizonyos százalékban, amennyiben gyermeke SNI besorolással rendelkezik vegye fel velünk személyesen a kapcsolatot.

Milyen sportolási lehetőségek érhetőek el az iskolában?

A mozgás napi szinten jelen van a gyermekek életében, az első években külön figyelmet kap a fejlesztő jellegű mozgás. A nagymozgástól a finommozgásig, mondókás-énekes tevékenységeket végeznek a tanulók, majd a későbbiekben fokozatosan bekapcsolódnak a nehezebb mozgássorok.
Iskolánk támogatja az egyesületben sportolókat, a délutáni időszakban ezt rugalmasan kezeljük.
A sportolási lehetőségek iránti kínálatot igyekszünk fokozatosan a szülői igényeknek is megfelelően bővíteni.
Jelenleg korcsolya, lovaglás, úszás van.

Meg lehet-e ismerni a pedagógusokat a felvételi előtt?
Nyitott iskolaként minden érdeklődőt szeretettel várunk. A szülők beülhetnek egy-egy tanórára is, hogy lássák hogyan is megy
nálunk a tanítás. Időpont egyeztetés szükséges.

 

Milyen feltételei vannak a sikeres felvételinek?
Fontos, hogy a gyermek be tudjon illeszkedni az osztályközösségbe, jó csoportdinamika alakuljon ki. Ezért tartunk személyes  elbeszélgetést és próbahetet is. Így az új diák is látja, hogy szívesen jönne-e hozzánk.

 

A későbbiekben folytathatja-e a gyermek középiskolai tanulmányait állami iskolában?
Természetesen, államilag elismert iskola vagyunk. A kötelező tananyag mellett azon igyekszünk, hogy együttműködő, kreatív gondolkodásmódú, sikerorientált, boldog személyiségek lépjenek ki iskolánk kapujából, akik a későbbi társadalmi életben is megállják a helyüket.
Tovább tanulásban, pályaorientációban mindenkinek egyénileg segítünk. Tervezzük gimnáziumi (technikum) osztályok indítását is, így a gyerekek érettségiig nálunk tudnak tanulni.

 

A nyári szünet ideje alatt vannak-e foglalkozások?
A tanév a rendeletben szabályozott állami tanévvel egyenlő hosszúságú. A tanulók a nyarat otthon töltik. Táborok szervezésével segítünk a szülőknek a nyári szünidőben.

 

Jelentkezés

A jelentkezés menete

A MátrixSuli (Szent Imre Szakközépiskola és Általános Iskola) az ország egész területéről fogad diákokat, az év bármely napján van lehetőség beiratkozásra, átiratkozásra a szabad férőhelyek függvényében.

Felvételi eljárásunk többlépcsős, fontos, hogy az osztály csoportdinamikájába beilljen az új gyermek, és hogy a szülők elvárásai és az iskola pedagógiai programja összhangban legyen. A jobb oldali űrlap kitöltése után felvesszük Önökkel a kapcsolatot időpont egyeztetés céljából.

  • Kérjük a szülőket, hogy írjanak egy 1 oldalas jellemzést gyermekükről (milyen volt kisbabaként, beszéd-, mozgás feljlődése, óvodai évek, kedvenc játékok,…)
  • A pandémiás helyzet miatt szülőtalálkozó szervezése helyett személyes találkozóra hívjuk a szülőket és a gyermeket, ahol a gyermekkel egy pedagógus, vagy fejlesztő pedagógus játszik és körbevezeti az iskolában, miközben a szülőkkel az iskola vezetősége beszélget. Itt minden felmerülő kérdésre választ kapnak.
  • Egy-, indokolt esetben kéthetes próbaidőre hívjuk a gyermeket a Mátrixsuliba.
  • A próbahét után a szülőkkel közösen megbeszéljük a gyermek felvételét.
  • Sikeres beiratkozást követően a MátrixSuli szerződést köt a szülőkkel.

Leendő elsősöknél nincs próbaidő. Elsőseink csipegető foglalkozásokon tudnak ismerkedni a tanítókkal (vírus helyzettől függ a következő időpont). 

Minden érdeklődőt szívesen várunk személyes találkozóra, ahol körbevezetjük iskolánkban.

Jelentkezéshez a következő e-mail címen vegyék fel velünk a kapcsolatot: info@matrixsuli.hu vagy töltsék ki az űrlapot!

Írják meg, melyik iskolánk, melyik osztálya iránt érdeklődik, és írja meg telefonszámát, hogy felvehessük Önökkel a kapcsolatot!

Fizetendő hozzájárulás mértéke a 2020/2021-es tanévre:

Havi fizetés esetén (12 hónapon át): 90.000 Ft/hó

A hozzájárulás fedezi épületeink fenntartási és fejlesztési költségeit, pedagógusaink és egyéb munkatársaink fizetését, a napi nyelvórákat, szakköröket, tankönyvek árát.

Nem tartalmazza az étkezések és a kirándulások önköltségi árát.

12 + 9 =

Rólunk mondták

Szülők és tanulóink visszajelzései

“Itt olyanok vagyunk, mint egy család. Néha nem értünk egyet, de sosem bántjuk egymást. Mindenkit szeretetek itt.”

K.A.

“Tényleg jó ide járni, pedig itt is kell tanulni, csak valahogy most már ez nem zavar.”

L.Zs.

“Péter bácsi olyan jó fej, pedig nála fegyelem van, de akkor is mosolyog, ha mérges, vagy nem is igazán mérges (?).

R.B.