fbpx

Várunk Kecskeméten!

Tanfolyam

ISKOLA-ELŐKÉSZÍTŐ

játékos, fejlesztő foglalkozás

Iskolánk tanítója, fejlesztő pedagógusa: Farkas Dóra és Tumbász Judit tanító, gyógypedagógus lépésről-lépésre felépített foglalkozásaikkal a leendő elsősöknek és szüleiknek teszik könnyebbé az óvoda-iskola váltást. A foglalkozásokat minden nagycsoportos kisgyermeknek szívből ajánljuk.

A programsorozaton Dóri néni, Judit néni felmérik a gyermekek fejlettségi szintjét, amiről a szülőknek is beszámolnak. Segítik az iskolakezdéshez szükséges készségek, képességek fejlesztését, magabiztosságot adnak, mosolyuk, szeretetük elűzi az iskolával kapcsolatos félelmeket.

A foglalkozások tematikája:

1. Finommotorika fejlesztés, írás- előkészítés (helyes ceruzafogás, helyes testtartás, szem-kéz koordináció)

2. Matematikai és logikai képességfejlesztés (problémamegoldó gondolkodás, logikus gondolkodás fejlesztése, matematikai fogalmak, szám- mennyiségfogalom kialakítása)

3. Szövegértés fejlesztés, beszédfejlesztés, szókincsbővítés

4. Figyelem- és memória fejlesztés

5. Érzelmi intelligencia fejlesztés

A játékos órák 120 percesek, elég idő jut az elmélyülésre, begyakorlásra. Az adott hét témáját az óra végén, a játék után újra átismételjük a biztos rögzülés érdekében.

 

Foglalkozások felépítése:

 • Ismerkedés, bemelegítés 20 perc
 • Tematikus téma 40 perc
 • Játék 30 perc
 • Összefoglalás 30 perc

Foglalkozások időpontja:

A nagy érdeklődés miatt a  foglalkozások havonta kétszer, továbbra is hétfőnként várjuk a gyerekeket 16:00 órától 18:00 óráig, a következő napokon:

 • február 7.
 • február 28.
 • március 7.
 • március 28.
 • április 4.
 • április 25.
 • május 9.
 • május 23.

 

Foglalkozások helyszíne:

Mátrix Suli Általános Iskola – Kecskemét, László Károly utca 16.

MátrixSuli tornaterem (öltözési lehetőséget biztosítunk)

 

Foglalkozások díja:

Hozzájárulási díj: 4.000 Ft / alkalom

Bérleti díj: 24.000 Ft (8 alkalmas bérlet)

(a kedvezményes bérletvásárlással 8000 Ft kedvezményhez juthat, így egy alkalom csak 3.000 Ft)

 

Csatlakozási lehetőség:

Csatlakozási lehetőség az iskola-előkészítő programunkra folyamatos.

Kérjük, csatlakozási szándékát az űrlap kitöltésével jelezze vagy keresse Farkas Dórát az alábbi telefonszámon: 06 70 637 9780

Pedagógiánk

A tanulás legyen öröm és élmény!

“Öröm, pozitív érzelmi hangoltság nélkül nincs hatékony tanulás.”

(Vekerdy Tamás idézi Freund Tamás agykutatót)

Szeretet, családi légkör

a biztosíték, hogy a gyerekek
nyitottak, felszabadultak, közlésre és
befogadásra egyaránt készek
legyenek.

Egyéni bánásmód

Hisszük, hogy minden gyerek képes fejlődni és tehetséges valamiben. Egyéni fejlesztéssel és tehetséggondozással segítünk, hogy mindenki rátaláljon a saját útjára.

Mindenkiből azt hozzuk ki, ami Ő!

Elfogadó közösség

Nálunk mindenki támogatja a
másikat. A tanárok egyenrangú félként
kezelik a diákokat. A gyerekek
örömmel, boldogan érkeznek az
iskolába!

Profi csapat

Tanáraink szigorú felvételi eljáráson, próba héten esnek át (még a diákok véleménye is számít), így az itt tanítók tényleg hozzánk
illenek. Csak a legjobbak jutnak be, akiket utána nagy becsben tartunk.

15 fős létszám, nyelvvizsga

Nálunk egy osztályba maximum 15 diák járhat, így a tananyag gyorsabb elsajátítása mellett sok idő jut a készségek fejlesztésére.
Minden osztály minden nap találkozik az angol
nyelvvel. Alsóban anyanyelvi környezetben, tankönyvek nélkül, sok eszközzel merülnek el a nyelvi fürdőben a gyerekek. Felsőben a beszédcentrikusságot megtartva, aktivitást serkentő, a beszélt nyelvre fókuszáló oktatás eredményeként nyolcadikban középfokú nyelvvizsgát tesznek tanulóink.

A jövő emberei

már más kompetenciákra szorulnak rá. A lexikális tudás helyett a kreativitás, probléma megoldási képesség, kooperációs készségek, önálló tanulás képessége, az önismeret, a kíváncsiság, vállalkozói szellem áll a fókuszban, ezért mi ezek fejlesztését állítjuk a középpontba. Különböző, változatos tanítási repertoárral haladunk a célunk felé; az élménypedagógia, projektoktatás, pozitív pszichológia, differenciálás, dráma pedagógia, kooperativ tanulás, tanulásmódszertan, művészetterápia módszereit használva.

FACEBOOK

Kövesse oldalunkat!

A MátrixSuli mindennapjairól, diákjaink programjairól, iskolai élményekről, érdekességekről Facebook oldalunkon naprakész beszámolókat olvashat.

Rólunk

Rövid történetünk

A Mátrix Oktatási Központ 21 éve foglalkozik felnőtt képzéssel, majd sikeres szakközépiskolát indítottak. Az igény egyre nagyobb lett a jó általános iskolai taníttatásra is. Először a tanulócsoportok sikeres működése keltette fel az alapítók fantáziáját, de látták ezeknek a jogi nehézségeit. Végül a normál tantervű magán általános iskola mellett döntöttek, és a tanulócsoportok módszereit vitték be ide.

Napunk

Napirendünk

Fontos, hogy nálunk nincs ki és becsengetés, a tanárok alkalmazkodhatnak a diákok aktuális állapotához, ha fáradtak pihennek vagy kimennek a levegőre, ha nagyon belemerülnek egy témába meghosszabbítják, összevonják az órákat.
Délutánonként szakkörökön vehetnek részt a gyerekek, de akinek iskolán kívüli elfoglaltsága van az szülői engedéllyel elmehet. A szakköröket az igényekhez alakítjuk, így azok változhatnak. Jelenleg tudós klub, rajz/kézműves foglalkozás, jóga indul.

Nem telhet el nap családias beszélgetés és angolozás nélkül.

 

Alsós napirend

7.30-tól lehet érkezni
8.30-ig beszélgető kör
8.30-11.00 tanulási blokk
(tízórai és igény szerinti szünetekkel)
11.00-12.30 játék a parkban és ebéd
12.30-14.00 tanulási blokk (kreatív)
14.00-16.00 szakkörök, hazamenetel

Felsős napirend

7.30-tól érkezés
8.30-9.10 angol
9.20-11.30 órák szaktanárokkal
11.30-12.45 játék a parkban és ebéd
12.45-14.30 órák szaktanárokkal
14.30-16.00 szakkörök, sport (lovaglás,
korcsolya) hazamenetel

Pedagógusaink

Akik nélkül nem lenne ennyire szuper a suli

Lázár Dóra

Lázár Dóra

alsós tanító

2006-ban végeztem a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán Vizuális nevelés műveltségterületen. Ugyan az élet külföldre sodort, de a gyermekszeretetem végig kísért ott is. 11 év után nagy tervekkel, kicsit szélesebb látókörrel és több angoltudással visszatértem kishazánkba.
A gyermeki lét tisztelete és szeretete vezérelt erre a pályára, ami kihívásokkal teli, de én ezt szeretem. Minden nap vár valami jó dolog, valami vicces, vagy tanúságos, amikor láthatom a gyerekek arcán azt, amiért érdemes ezt csinálni. Példamutatásommal, következetességemmel, vidám energikus hozzáállásommal úgy érzem nem csak a tudásomat tudom átadni, hanem az örök emberi értékeket is. Véleményem szerint fontos dolgok: az igazságosság, tisztesség, szeretet, pozitív hozzáállás, környezetünk szeretete, mások önzetlen segítése és önmagunk fejlesztése is. Én úgy gondolom, ha jó kapcsolatban vagyunk a kisdiákokkal és szüleikkel is, akkor minden a legnagyobb rendben zajlik. A cél: sikeres felelősségteljesen gondolkodó felnőttekké váljanak gyermekeink, mert Ők a jövő nemzedéke. Iskolánkban gyermekeink önmaguk lehetnek, mert mi családtagként tekintünk Rájuk és segítjük kibontani szárnyaikat.

Farkas Dóra

Farkas Dóra

elsős tanító

„A nevelés nem csak elveken és okos taktikán múlik, mert elsősorban a lényünkkel nevelünk. A nevelés: titkos metakommunikáció. Ami jó benned és tiszta, és ami rossz és koszos, továbbadod. A gyerek remegi félelmeidet, aggódja az aggodalmaidat – de éli a nyugalmadat és derűdet is – ha valódi.” Müller Péter

2009-ben végeztem a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán Nagykőrösön tanító-hittanoktatóként, ember-és társadalom műveltségterületen. Évek alatt szereztem szakvizsgát fejlesztőpedagógia területen, ami még több lehetőséget nyújtott abban, hogy megmutassam mindenkinek, hogy öröm a tanulás.

12 éve vagyok a pályán ezalatt igazán megismerkedtem a gyermeki lélek sajátosságaival. Láttam nagyon nehéz, küzdelmes gyermeki pályát, láttam sok tehetséges, különleges képességekkel bíró tanulókat. Célom a mindennapokban az, hogy a tudásátadás mellett a lélek is gyarapodjon. Számomra elsődleges fontosságú a feltétel nélküli szeretet, aminek a segítsége nélkül talán nem is lehet igazán jól nevelni. Hiszen el kell fogadnunk, ha valaki lassabb, nehézségei akadnak vagy éppen olyan szerteágazó a gondolkodásmódja, hogy nehéz vele lépést tartani. Szeretném, ha a gyermekek személyes példámon keresztül megláthatnák azt, hogy mennyire fontos a tudás, de lélek nélkül ez kevés. Kreativitás, tehetséggondozás, problémamegoldás, értékközvetítés a pedagógiám támpillérjei.

Sóvágóné Pesti Mónika

Sóvágóné Pesti Mónika

pedagógiai asszisztens

Pedagógiai asszisztensként támogatom a tanítónők munkáját az idei tanévtől Kecskeméten.
44 éves vagyok, 22 éve házas és négy gyönyörű gyermekünk van, Istennek hála!
Családalapítás előtt egy multinacionális kereskedelmi cégnél dolgoztam, amit nagyon szerettem. Akkor még nem is sejtettem, mekkora csoda és élmény szülőnek lenni. Így 16 éve minden nap ámulok és tanulok, próbálom Őket nevelni, terelgetni, hogy közben ne rontsam el egyéniségüket.
Most (hivatalosan pályakezdőként) nagy lelkesedéssel igyekszem a tanultakat és a
tapasztalataimat felhasználva, a két kiemelkedő pedagógus instrukciói alapján, segíteni a MátrixSuli tanulóit, hogy mindennap kiegyensúlyozott, élményekkel és tudással telt gyermekeket tudjunk hazaengedni a családi fészkekbe.

Tumbász Judit

Tumbász Judit

leendő elsős tanító

1997-ben végeztem általános iskolai tanítóként a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán.
Már pályakezdőként találkoztam tanulási nehézséggel és tanulási zavarral küzdő gyermekekkel, akik felé kitüntetett figyelemmel és segíteni akarással fordultam. Ezért végeztem el a gyógypedagógia szakirányt. Utazó gyógypedagógusként tapasztalatot szereztem az integráció területén.
2016-tól tanulási képességeket vizsgáltam a Megyei Szakértői Bizottságnál. Megtanultam, hogy senki sem „csak átlagos”, minden gyermeknek vannak átlagtól eltérő képességei, ennek megfelelően szeretném segíteni a gyermekeket fejlesztéssel vagy
tehetséggondozással.
Tapasztaltam, hogy minden gyermekhez meg lehet találni az utat és a személyiségek kibontakozása mellett hiszem, hogy egyidejűleg közösséget is lehet formálni. Pedagógusként igyekszem a fogalmi kategóriából a gyakorlati életbe visszahozni és tükrözni az alábbi alapvető emberi megnyilvánulásokat, mint az – egymásra való odafigyelés,
– beszélgetés,
– dicséret,
– megoldásközpontú gondolkodás,
– jóvátétel,
– empátia,
– jó lelkiismeret,
– másik személyes szabadságának tiszteletben tartása,
– közösséghez való alkalmazkodás,
– érzelmi intelligencia és
– szeretet.
Hiszem, hogy a szülők is akkor hozzák nyugodtan és örömmel a gyermeküket az iskolában, ha a jó oktatás mellett, biztonságos érzelmi közegben tudják őket.ni a családi fészkekbe.

Iskolánkról

Elérhetőségeink

Információ, kapcsolat

Intézmény neve: MátrixSuli Kecskemét

Címe: Kecskemét, László Károly utca 16.

Email: info@matrixsuli.hu

Telefon: Vér Soma +36-70-7702256

Van-e speciális pedagógiai módszer, melyhez az iskola ragaszkodik?

Abban hiszünk, hogy nincs legjobb módszer, hanem létezik az a gyermek, aki számára nekünk (szülőknek és tanítóknak együtt, közösen) kell megtalálnunk az életkori sajátosságainak, fejlettségének, képességeinek, és a teherbírásának leginkább megfelelőt. Tanáraink módszertani szabadsága pedig lehetővé teszi a személyre szabott módszerek alkalmazását.

Hogyan tevődik össze az iskola napirendje?

Minden hétköznap, 7:30-tól érkeznek a gyerekek, beszélgető körrel kezdenek, 8.30-tól tanulási idő van, az alsósoknak az osztálytanítójukkal, a felsősöknek szaktanárokkal.

A tanulási idő végéig kérjük, hogy legyenek bent a gyerekek, utána a szülő szabad döntése meddig marad, milyen programon vesz részt gyermeke. Általában mindenki maradni akar, mert jók a szakkörök, szeretnek együtt lenni, és sok az állandó jellegű külső program is (korcsolya, lovaglás, úszás). Vannak délutános pedagóusaink is, így a felügyelet 17 óráig biztosított.

Milyen csoportokban tanulnak a gyerekek? Hány fős osztályban?

Tanulóink max 15 fős osztályokba járnak. Minden osztályunk elindult, így nincs összevont csoport, de van átjárhatóság, azaz egy szuper ötödikes matekos látogathatja a hatodikosok óráit.

Tud-e olyan gyermek csatlakozni a csoportba, aki év közben szeretne iskolát váltani?

Igen, iskolánk ilyen szempontból átjárható és az év folyamán is fogadjuk a diákokat.
Az évközben csatlakozó diákoknak próbahéten kell résztvenniük.

Az iskola utáni időben, elvárás-e a tananyaggal való foglalkozás, házi feladat írása?

Az a gyermek, aki az egész napot az intézményben tölti, nem visz haza házi feladatot. A nálunk oktató szakemberek a legjobb tudásuk szerint adják át a tananyagot, abban az órakeretben, ami a lehetőségükre áll, ebben a kis osztálylétszám is a segítségünkre van.

Van-e lehetőség nyelvet tanulni az iskolában?

Minden nap találkoznak az angol nyelvvel. A kicsik még csak “fürdőznek” benne, a nagyok már elmélyülnek. 8. év végére mindenki nyelvvizsgát tesz. Célunk, hogy sok különböző eszközzel, beszéd centrikusan, aktivitást serkentően, a mai beszélt nyelvet sajátítsák el diákjaink.

A digitális eszközök használata mennyire hangsúlyos?

A távoktatás még inkább rámutatott mennyire fontos a digitális eszközök használata, a programok ismerete. Iskolánkban folyamatosan jelen vannak a digitális eszközök, a tanmenetnek megfelelően használjuk őket, a diákok megtanulják a prezentáció készítést, az internet használatot, különböző programok ismeretét.

SNI gyerekeket fogad-e az iskola?

Csak bizonyos százalékban, amennyiben gyermeke SNI besorolással rendelkezik vegye fel velünk személyesen a kapcsolatot.

Milyen sportolási lehetőségek érhetőek el az iskolában?

A mozgás napi szinten jelen van a gyermekek életében, az első években külön figyelmet kap a fejlesztő jellegű mozgás. A nagymozgástól a finommozgásig, mondókás-énekes tevékenységeket végeznek a tanulók, majd a későbbiekben fokozatosan bekapcsolódnak a nehezebb mozgássorok.
Iskolánk támogatja az egyesületben sportolókat, a délutáni időszakban ezt rugalmasan kezeljük.
A sportolási lehetőségek iránti kínálatot igyekszünk fokozatosan a szülői igényeknek is megfelelően bővíteni.
Jelenleg korcsolya, lovaglás, úszás van.

Meg lehet-e ismerni a pedagógusokat a felvételi előtt?
Nyitott iskolaként minden érdeklődőt szeretettel várunk. A szülők beülhetnek egy-egy tanórára is, hogy lássák hogyan is megy
nálunk a tanítás. Időpont egyeztetés szükséges.

 

Milyen feltételei vannak a sikeres felvételinek?
Fontos, hogy a gyermek be tudjon illeszkedni az osztályközösségbe, jó csoportdinamika alakuljon ki. Ezért tartunk személyes  elbeszélgetést és próbahetet is. Így az új diák is látja, hogy szívesen jönne-e hozzánk.

 

A későbbiekben folytathatja-e a gyermek középiskolai tanulmányait állami iskolában?
Természetesen, államilag elismert iskola vagyunk. A kötelező tananyag mellett azon igyekszünk, hogy együttműködő, kreatív gondolkodásmódú, sikerorientált, boldog személyiségek lépjenek ki iskolánk kapujából, akik a későbbi társadalmi életben is megállják a helyüket.
Tovább tanulásban, pályaorientációban mindenkinek egyénileg segítünk. Tervezzük gimnáziumi (technikum) osztályok indítását is, így a gyerekek érettségiig nálunk tudnak tanulni.

 

A nyári szünet ideje alatt vannak-e foglalkozások?
A tanév a rendeletben szabályozott állami tanévvel egyenlő hosszúságú. A tanulók a nyarat otthon töltik. Táborok szervezésével segítünk a szülőknek a nyári szünidőben.

 

Jelentkezés

A jelentkezés menete

A Mátrix Suli Általános Iskola az ország egész területéről fogad diákokat, az év során folyamatos lehetőség van beiratkozásra, átjelentkezésre a szabad férőhelyek függvényében.

Felvételi eljárásunk többlépcsős, fontos szempontunk, hogy az osztály csoportdinamikája, közössége, egysége az új tanuló által gazdagodjon, valamint a szülő elvárásai, értékrendje és az iskola pedagógiai programja összhangban legyen.

 1. Jelentkezéshez / érdeklődéshez kérjük, töltsék ki az iskola oldalán lévő jelentkezési űrlapot. Az űrlap kitöltése a kapcsolatfelvételére szolgál, nem jár kötelezettséggel.
 2. Ezt követően iskolatitkárunk felveszi Önökkel a kapcsolatot. Jelentkezési eljárásunk díja 15.000 Ft, amit a Titkárságon személyesen vagy banki átutalással tudnak rendezni.
 3. Amennyiben az utalás megtörténik, az átutalásról szóló bizonylatot az iskolatitkár e-mail címére kérjük továbbítani. Ezután a felvételi eljárásban illetékes pedagógus kollégánk telefonon felveszi Önökkel a kapcsolatot időpont egyeztetés céljából.
 4. Online találkozóra kerül sor az egyeztetett időpontban (zoom felületen keresztül), amely egy játékos ismerkedés, beszélgetés lehetőségét nyújtja.
 5. Ezt követően e-mailben tájékoztatjuk a családot az átjelentkezés további menetéről, mely jelenléti tanításon való részvételt jelent, majd a minimum 3 próbanap után sor kerülhet a tanuló végleges átjelentkezésére, amennyiben a próbanapok tapasztalatai alapján a tantestület és a vezetőség egyhangúlag úgy dönt.
 6. Sikeres felvételit követően a MátrixSuli Oktatási megállapodást köt a szülőkkel, valamint egyszeri belépési díj megfizetésére kerül sor, amelynek összege: 30 ezer forint.

Leendő elsősöknél nincs próbaidő. Elsőseink iskolakopogtató foglalkozásokon tudnak ismerkedni iskolánkkal, tanítóinkkal.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

„MátrixSuli, ahol élmény a tanulás!”

Leendő elsősöknél nincs próbaidő. Elsőseink csipegető foglalkozásokon tudnak ismerkedni a tanítókkal (vírus helyzettől függ a következő időpont). 

Minden érdeklődőt szívesen várunk személyes találkozóra, ahol körbevezetjük iskolánkban.

Jelentkezéshez a következő e-mail címen vegyék fel velünk a kapcsolatot: info@matrixsuli.hu vagy töltsék ki az űrlapot!

Írják meg, melyik iskolánk, melyik osztálya iránt érdeklődik, és írja meg telefonszámát, hogy felvehessük Önökkel a kapcsolatot!

Fizetendő hozzájárulás mértéke a 2020/2021-es tanévre:

Havi fizetés esetén (12 hónapon át): 90.000 Ft/hó

A hozzájárulás fedezi épületeink fenntartási és fejlesztési költségeit, pedagógusaink és egyéb munkatársaink fizetését, a napi nyelvórákat, szakköröket, tankönyvek árát.

Nem tartalmazza az étkezések és a kirándulások önköltségi árát.

Rólunk mondták

Szülők és tanulóink visszajelzései

“Itt olyanok vagyunk, mint egy család. Néha nem értünk egyet, de sosem bántjuk egymást. Mindenkit szeretetek itt.”

K.A.

“Tényleg jó ide járni, pedig itt is kell tanulni, csak valahogy most már ez nem zavar.”

L.Zs.

“Péter bácsi olyan jó fej, pedig nála fegyelem van, de akkor is mosolyog, ha mérges, vagy nem is igazán mérges (?).

R.B.