Ahol élmény a tanulás

Bognárné Kovács Andrea

Fotó BKA

Angol-francia nyelv szakos tanárként a nyelvtanítás a hivatásom, a szenvedélyem. Már gimnazistaként elkezdtem korrepetálni fiatalabb iskolatársaimat francia nyelvből, ekkor éreztem rá a tudás átadásának ízére. Francia bölcsész és nyelvtanár diplomámat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, angol tanári végzettségemet a Kaposvári Egyetemen szereztem.

Tanítottam gimnáziumban, általános iskolában alsós és felsős korosztályt is, de több mint 25 év tanítási tapasztalattal a hátam mögött is azt vallom, hogy folyamatosan meg kell újulnunk, alkalmazkodnunk a változó világ követelményeihez új módszerek, eszközök segítségével. Az élethosszig tartó tanulás számomra hatalmas lehetőség, mely biztosítja a folyamatos megújulást.

Fontosnak tartom, hogy a nyelvtanításban is kihasználjuk a digitális világ nyújtotta lehetőségeket, hiszen a felnövekvő generációk alapvető nyelve ez, ezen kívül számos remek eszköz áll rendelkezésünkre, hogy a tanórákat színesebbé, élményszerűvé tegyük.

Nyelvtanárként legfontosabb feladatomnak tartom, hogy megszerettessem a nyelvtanulást, ösztönözzem diákjaimat, támogassam őket céljaik elérésében, végigkísérjem őket azon az úton, ami a tudatos nyelvhasználathoz vezet. Szeretném, ha diákjaim az angol nyelvre nem csupán eszközként tekintenének , ami nélkül ma már lehetetlen boldogulni, hanem szeretnék is, ezért tanóráimon igyekszem olyan lelkesítő közeget teremteni, ahol a tanulás élmény és felfedezés.