Czédly Mariann

Czedly Mariann 2

1992-ben felvettek a budapesti tanítóképzőbe és ezzel egy időben napközis munkaközösség vezető lettem a VI. kerületi Bajza Utcai Általános Iskolában. Erről a középvezetői posztról azonban 1997-ben lemondtam.

1998-ban bekapcsolódtam a dr. Havas Péter által kidolgozott „Alternatív környezetismeret” tanítási programba, 1-2. osztályosoknak tartottam állatkerti és iskolán kívüli órákat, miközben még mindig napközis tanítói munkakörben dolgoztam.

Miután 2000-ben megszereztem a biológia szakos tanári diplomámat, 2. 3. és 4. évfolyamon tanítottam, természetismeretet a fent említett alternatív program szerint és mellette napköziztem, valamint szükség esetén, felső tagozaton helyettesítettem természetismeret és biológia órákon.

2002-ben iskolát váltottam, s a VI. kerületből Kőbányára kerültem. Itt egy elsős fejlesztő osztály tanítója lettem. Ezt az osztályt 2 évig tudtam vinni, mert összevonták iskolánkat egy másik kerületi iskolával, és az osztályomat megszüntették. Ekkor az igazgató helyettesem biztatására elkezdtem a fejlesztőpedagógiával behatóbban foglalkozni, ugyanis mind két iskolában jelentős számú BTMN tanuló volt. Ebben az időben végeztem el többek közt az FPI-ben a Porkolábné-féle 120 órás fejlesztőpedagógiai tanfolyamot, amely ettől kezdve alapvetően meghatározta pedagógiai szemléletemet. Azóta minden gyenge teljesítményt nyújtó tanulónál igyekszem először feltárni a problémák gyökerét, hogy vajon milyen képességek, készségek működési zavara illetve hiányos működése okozza a tanulási nehézséget. Ugyanis nézetem szerint, kizárólag e hiányosságok felszámolása teszi lehetségessé az adott gyermek számára, a mára oly fontossá vált élethosszig tartó tanulás megvalósítását.

Szintén ebben az időszakban szakvizsgát tettem az ELTE-n.

Mindezek mellett a 2008/2009.-es tanévben osztályfőnök helyettes, majd 2009-től 2012-ig osztályfőnök is voltam a felső tagozaton, ahol természetismeretet, egészségtant és biológiát tanítottam, miközben teljes munkaidőben elláttam a fejlesztést igénylő tanulókat is.

Iskolai munkám során kiemelt feladatom a kognitív képességek fejlesztése. Ugyanakkor arra is törekszem, hogy tanulóink megismerhessék a különböző tantárgyak tanulási technikáját és tanulmányi munkájuk során alkalmazni is tudják azokat.

2023. augusztus 7-től a Mátrix suli pedagógus csapatát erősítem.