previous arrow
next arrow
Slider

GY.I.K.

Abban hiszünk, hogy nincs legjobb módszer, hanem létezik az a gyermek, aki számára nekünk (szülőknek és tanítóknak együtt, közösen) kell megtalálnunk az életkori sajátosságainak, fejlettségének, képességeinek, és a teherbírásának leginkább megfelelőt. Tanáraink módszertani szabadsága pedig lehetővé teszi a személyre szabott módszerek alkalmazását.

Minden hétköznap, 7:30-tól érkeznek a gyerekek és egy átmozgató tornával kezdik a napot. 8:30-tól beszélgető körrel indul az iskola és 9:00-től már elkezdődnek a tanórai foglalkozások.

Hétfőtől-péntekig az iskolában töltött idő nem kötött, 14 óráig kérjük, hogy a tanulók nálunk töltsék a napot. A kötetlen idővel igyekszünk lehetőséget adni a sport és az egyéb külsős foglalkozáson való részvételre. Természetesen délutáni felügyeletet és foglalkozásokat biztosítunk 16:00 óráig. Amennyiben bárki korábban szeretné elvinni a gyermekét, Igazgatói engedéllyel megteheti.

Jelenleg vegyes csoportok vannak iskoláinkban és max. 15 főig bővítjük a csoportot.

Igen, iskolánk ilyen szempontból átjárható és az év folyamán is fogadjuk a diákokat.

Az a gyermek, aki az egész napot az intézményben tölti, nem visz haza házi feladatot. A nálunk oktató szakemberek a legjobb tudásuk szerint adják át a tananyagot, abban az órakeretben, ami a lehetőségükre áll. Az személyre szabott, hogy a diáknak szükséges-e otthon a megerősítés, további gyakorlás.

Igen, angol nyelvet tanítunk. Első osztályban a gyerekek lexikális tudását bővítjük, majd a későbbiekben, második osztálytól már a gyakorlatban is alkalmazzák a tanultakat.

A fokozatosság elvét figyelembe véve és a korosztálynak megfelelő szinten fejlesztjük a gyerekek digitális kompetenciáit. A 21. században fontos készség a digitális eszközök és tartalmak értő használata. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a mai „digitális” világban úgy hagyja el a gyermek az általános iskolát, hogy az egyszerűbb programok használatával sem birkózik meg, hiszen a későbbiekben a középiskolai tanulmányokhoz és a munka területén is szükség lesz rá.

Csak bizonyos százalékban, mert sajátos nevelési igényű gyermek ellátásához nem rendelkezünk annyi szakemberrel.

A mozgás napi szinten jelen van a gyermekek életében, az első években külön figyelmet kap a fejlesztő jellegű mozgás. A nagymozgástól a finommozgásig, mondókás-énekes tevékenységeket végeznek a tanulók, majd a későbbiekben fokozatosan bekapcsolódnak a nehezebb mozgássorok.

Iskolánk támogatja az egyesületben sportolókat, a délutáni időszakban ezt rugalmasan kezeljük.

A sportolási lehetőségek iránti kínálatot igyekszünk fokozatosan a szülői igényeknek is megfelelően bővíteni.

Szülőtájékoztatóink alkalmával erre van lehetőség, tanítóink is felszólalnak és minden érdeklődő szülő kérdésére válaszolnak.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek alkalmazkodni tudjon egy közösségbe és elfogadja az iskola szabályait. Ez elengedhetetlen a hatékony működéshez.

Természetesen, államilag elismert iskola vagyunk. A kötelező tananyag mellett azon igyekszünk, hogy együttműködő, kreatív gondolkodásmódú, sikerorientált, boldog személyiségek lépjenek ki iskolánk kapujából, akik a későbbi társadalmi életben is megállják a helyüket.

A tanév a rendeletben szabályozott állami tanévvel egyenlő hosszúságú. A tanulók a nyarat otthon töltik. Táboroztatási lehetőséget nyújt az iskola, melyen részt vehetnek az iskola tanulói.