Ahol élmény a tanulás

Iskola-előkészítő foglalkozások Kecskeméten

A jó színvonalú iskola-előkészítő foglalkozás nem arról szól, hogy betűket írunk, és „matekozunk” az óvodás gyermekkel!

Hisszük, hogy a színvonalasan vezetett iskola-előkészítés arról szól, hogy azok a képességek, készségek, amelyek az iskolához, a tanuláshoz kellenek életkori szinten megerősödjenek, annak érdekében, hogy az iskolában képessé váljon a gyermek az örömteli tanulásra.

5-7 éves korban a normál érési folyamatra építve ugrásszerű fejlődést lehet elérni a gyermekeknél. Ebben az időszakban zajlik a kézizmok, a kézközép-csontok erősödése, az ezért felelős agyi struktúrák kiépülése, az idegpályák erősödése.

Várjuk szeretettel iskolánkban a László Károly utca 16 szám alatt, az alábbi dátumokon, 16:00 – 17:00-ig:

2023. november 20.
2023. december 18.
2024. január 29.
2024. február 12.
2024. február 26.
2024. március 11.
2024. március 25.
2024. április 08.
2024. április 22.
2024. május 06.
2024. május 27.
2024. június 10.

A foglalkozások díja: 1.000 Ft/alkalom
Helyszín: Mátrix Suli Általános Iskola, 6000 Kecskemét, László Károly utca 16.

Regisztrálni az alábbi e-mail címen lehetséges: zsivaev.cintia@matrixsuli.hu.
Jelentkezésében kérjük, adja meg számunkra a következőket:

 • Az Ön teljes neve
 • A gyermek teljes neve, életkora
 • Az Ön e-mail címe és telefonos elérhetősége

Amennyiben kérdése lenne, keressen minket a 70/624-2683-as telefonszámon.

Mivel foglalkozunk pontosan az iskola-előkészítő foglalkozásokon?

GRAFOMOTOROS ELEMEKRE ÉPÜLŐ ELŐKÉSZÍTŐ

A grafomotoros éretlenség jelei:

 • a gyermeknek a rajzolás-írás kivitelezése nehézséget okoz, nem szeret és nem tud rajzolni
 • nehezen gombolja be a kabátját, húzza fel a cipzárját.

Ezeknél a gyermekeknél probléma lehet a vizuális észlelés és emlékezet, a feladattartás és figyelem, a téri tájékozódás és a bizonytalan laterális dominancia (jobb-, balkezes).

ÍRÁS-ELŐKÉSZÍTÉS

A finommotorika, a kéz- és az ujjak összerendezett mozgása, működtetése megfelelő idegrendszeri érettséget feltételez. Fejlődése összefügg a nagymozgások az egyensúly fejlődésével és a szem-kéz koordináció kialakulásával.

A grafomotoros (írómozgás) fejlesztés: a finommozgások koordinációjának, a rajz- és íráskészség fejlesztésnek célja az írás- és vonalvezetés megalapozása – nem az írni tanulás! – az érési folyamatok megsegítése.

A finom- és grafomotoros fejlődéssel együtt fejlődik a fantázia, a logikai készség, a kreativitás és a tájékozódó képesség.

VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ

A gyermek beszédét FIGYELVE megtudhatjuk, hogy milyen ismerettel rendelkezik saját környezetéről és az őt körülvevő világról. Fontos, hogy a gyermek szókincse folyamatosan gazdagodjon, ezért az ismeretlen szavak megmagyarázása elengedhetetlen.

A gyermekek szeretnek teljesíteni, ügyesek akarnak lenni, őket is zavarja őket, ha más „jobban tudja, mint ő.

A gyermek tud magára és társaira is figyelni, és a pedagógus is tud figyelni a gyermekre. Fókuszban van a gyermek csoportban betöltött szerepe és a csoport tagjainak egymáshoz való viszonya. A mozgásos beszélgetés, stresszoldó zene hallgatásával van keretezve.

Egyéni foglalkoztatás akkor szükséges, ha a gyermek a csoportban még nem tud dolgozni. Ekkor egyéni figyelmet és gyakorlatot igényel.

VERBÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE

A vizuális emlékezet és észlelés fejlesztése, hallási figyelem és beszédészlelés fejlesztése, szóalkotási képesség, hallási differenciálás A tanulási képességek fejlődésében, a beilleszkedésben, a tudás megszerzésében meghatározó szerepe van, hogy a gyermek

 • ki tudja fejezni magát
 • helyesen használja a szavakat (értő és figyelő emlékezet)
 • a kifejezéseket, összefüggéseket értelmezni tudja
  a beszélt és írott nyelvet el tudja majd sajátítani.

A nyelv elsajátítása segíti a vágyak, a gondolatok, az érzések kommunikálását, az információ-szerzést, a kérések kifejezését , az interakciók fenntartását.

Kisgyermekkorban játszva fejlődik a képzelet . Amikor egy gyermek játszik, minden lehetséges, hiszen ebben a korban minden információt elraktároznak, amit a környezetben látnak és hallanak. Fontos az utánzás képessége, amelynek segítségével megtapasztalja, milyen lesz majd felnőttnek lenni.

Fontos, hogy a beszéd- és részképességek fejlődésén túl szeretetteljes légkör alakuljon ki a gyermek és szülő/szakember között.

TÉRBELI TÁJÉKOZÓDÁS FEJLESZTÉSE

Testrészek, irányok megismerése, tér- és síkbeli tájékozódás, mozgásminták – a szenzoros térkép fejlesztése

A térbeli tájékozódás az egyik legfontosabb képesség. Azért nagyon fontos, hogy iskolakezdés előtt a gyermek képes legyen tájékozódni, térben, síkban és a saját testén is. Fontos, hogy értse és képes legyen alkalmazni a tájékozódáshoz szükséges fogalmakat, valamint, hogy megkülönböztesse és beazonosítsa a jobb- és baloldalt.

A téri irányok fejlesztését a nagymozgások gyakorlásával vezetjük be. Az egyensúlyozó rendszer fejlődésén keresztül jelennek meg a téri tapasztalatok, amelyekhez a labdatájékokat vesszük előtérbe.

VIZUÁLIS KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE

Alakállandóság, formák egyeztetése, összetett formák egyeztetése, alak-háttér differenciálás, analízis-szintézis, ábrázoló készség fejlesztése, vizuális megfigyelő- és elemző készség fejlesztése

 • Az alakállandóság észlelése elősegíti a betűk és a számok állandóságának kialakulását.
 • Alak-háttér differenciálás: fontos, hogy a gyermek egy adott ingerre tudja irányítani, a lényegeset a lényegtelentől meg tudja különböztetni és el tudja különíteni.
 • Az ábrázolókészség fejlesztése azért fontos hogy képzelete, szerkesztő- és díszítőkészsége színesebbé váljon. A feladatokat témakörök köré tervezzük (természet, emlékezet, elképzelés utáni ábrázolás, összerakó tevékenységek stb.)

RITMUSFEJLESZTÉS

A kottaolvasási készség kialakulásához, a dallamok elénekléséhez, a zene megszerettetéséhez elengedhetetlen

 • Ismert dalok, mondókák, énekek, motívumok dallamának visszatapsolása
 • Hangszeres éneklés utáni visszatapsolás
 • Egyenletes járás, közben ritmustapsolás

MATEMATIKAI LOGIKA FEJLESZTÉSE

Kisebb-nagyobb, ugyanolyan, ellentétpárok, relációs szókincs fejlesztése, szerialitás, alakállandóság, különbség, logikai játékok

Az iskola egyik  fő feladatai a gyermek logikus gondolkodásának, valamint  problémamegoldó  matematikai képességének fejlesztése.

Ez nem csak a számolás, a mérés és a számtani feladatok megtanításán múlik. Ez magában foglalja a látás képességének fejlesztését is, felfedezteti  a környező világ tulajdonságait, összefüggéseit a jelek, szimbólumok segítségével.

A kognitív tevékenység megvalósításában a főszerep a beszédé. A gyakorlatban, a cselekvés végrehajtásakor a gyermeknek képesnek kell lennie arra, hogy ezt a cselekvést verbalizálja.

A meghatározások észleléséhez a gyermeknek el kell sajátítania a szükséges szókincset. A probléma szövegét elemezve a gyermeknek kapcsolatot kell teremtenie a probléma adatai között, ki kell emelnie azok logikai összefüggéseit. Így a matematika sikeres elsajátításának szükséges feltétele számos mentális funkció és folyamat kialakulása. És kétségtelenül, a számolási műveletek elsajátításának egyik legfontosabb előfeltétele a beszéd.